<< Nowiny | << Archiwum nowin
24 lipca 2008
Z nowoczesn technik na pasterzy kz - 13:27 - Squonk
Analizujc wiat przedstawiony w Falloutach duo na temat taktyki wojennej si nie dowiemy. O zmaganiach chisko - amerykaskich wiadomo tyle, e przeom w nich miao przynie wprowadzenie do uycia Pancerzy Wspomaganych. A to sugerowa moe, e wojna przyszoci o alaskask rop toczya si na zasadach podobnych do tych z Pierwszej Wojny wiatowej. Czyli bez czogw, lotnictwa, itp. - za to w oparciu o masy piechoty. I to nie dlatego, e retrofutyrystyczny wiat nie wymyli broni pancernej czy lotniczej - a tak naiwni to ju nie bdmy. Po prostu wszystkiemu winna bya ropa naftowa - a raczej jej brak.

Pki co ropa nadal jest, a dziaania wojenne s prowadzone wedug wiedzy gromadzonej w wojskowych akademiach od koca Drugiej Wojny wiatowej. Czyli za pomoc piechoty wyposaonej w mas sprztu bojowego. Nasz nowy - wielki brat - czyli Stany Zjednoczone oraz m.in. polscy onierze obecnie mog "wdraa" w ycie te koncepcje w takich miejscach jak Irak a przede wszystkim Afganistan.

I tu polecam Wam na zapoznanie si z dwa artykuami z Gazety Wyborczej. Pierwszy - "onierz z aluminium i krzemu" - poruszy temat jak skomplikowana technicznie i kosztowa jest budowa czego, co cho w oglnych zarysach moe by falloutowym Pancerzem Wspomaganym.

Drugi artyku - "Rosomak kontra miercionony garnek" - przedstawia obserwacje z "pierwszej rki" jak supernowoczesna technika sprawdza si podczas walki z wrogiem, ktry do dyspozycji ma materiay znajdujce si w kadym domu.

Wstpnie i czciowo wyniuchano na Shamo.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer