<< Nowiny | << Archiwum nowin
17 lipca 2008
Fortuna koem si toczy - 20:54 - Ulyssaeir
Fallout 3 Korzystajc z przynoszcego ulg ochodzenia postanowiem przygotowa podsumowanie drobnych zmian, jakie zostay wprowadzone na wci nie dziaajcej jeszcze stronie firmy Interplay.

Musz zmartwi osoby, ktre w tej chwili rzuciy si do przegldarek by yka oczami kade nowe sowo, ktre mogo si tam pojawi – los Interplay wci wisi na wosku. Zmiany o ktrych wspominam ograniczaj si do opublikowania raportw, wynikw finansowych w okresie rozliczeniowym do marca br. i informacji o aktualnej sytuacji prawnej – wszystkiego, co moe zachci potencjalnego inwestora do wpompowania strumienia pienidzy w firm, niczym yku powietrza pozwalajcego Interplayowi na powrt z tamtego wiata.

Oto skrt tego, co wydao si interesujce i byo ciekawe lub bezporednio zwizane z mark Fallout w lunym tumaczeniu z bardzo zimnego, oficjalnego jzyka:

 • Adres firmy pozosta bez zmian. Trudno si dziwi, jeli wystpuj w nim nazwy wasne kojarzone z filmw, seriali i programw telewizyjnych.
  100 N. Crescent Drive, Beverly Hills, California 90210.
 • Obecnie akcje firmy wycenione s na okoo $0,001 za sztuk. Nawet przy przemnoeniu przez ich ilo [103 855 634 na dzie 31 marca 2008] otrzymujemy niezbyt imponujc kwot.
 • „W roku 2007, w wyniku sprzeday noszcej warto wasnoci i uzyskaniu rodkw finansowych, rozpoczlimy prace nad gr z gatunku MMOG. (…) Nie moemy zagwarantowa, e podjcie jakiegokolwiek projektu gry MMOG osadzonej w realiach Fallouta przeoy si na sukces finansowy. W celu zapoznania si z czynnikami ryzyka, niepewnoci finansowej zwizanych z naszymi wynikami i interesem prosimy przej do sekcji powiconej temu zagadnieniu”
  [Ten konkretny, wspomniany powyej MMOG nie jest tym osadzonym w realiach Fallouta, przyp. tumacza]
 • „W obecnej chwili posiadamy 5 nowych produkcji bdcych na bardzo wczesnym etapie projektowania. By wyj naprzeciw potrzebom zatrudnilimy projektantw gier i ponownie uruchomilimy wewntrzne studio developerskie.”
 • „W latach 2005, 2006 i 2007 przeznaczylimy odpowiednio $300,000, $0 oraz $18,000 na potrzeby rozwijania projektw i sam proces projektowania”
 • „Od 31 grudnia 2007 firma zatrudnia 4 pracownikw”
 • „W dniu 31 grudnia 2007 bilans na koncie firmy wynosi $+1,100,000, a deficyt kapitau pracy w przyblieniu $-2,300,000. (…) Posiadamy sporo pilnych zobowiza wzgldem rnych firm, cz z nich wobec ATARI Interactive Inc – szacunkowo $1,000,000. Deficyt ten, w przypadku braku rodkw do jego zaspokojenia, moe w bezporedni sposb zmusi nas do sprzeday innych naszych ruchomoci i wasnoci intelektualnych, moe rwnie oznacza konieczno ogoszenia upadoci”
 • Zauwaono, e w niektrych kwestiach interes producentw moe sta w sprzecznoci z interesem posiadaczy akcji, zwaszcza na paszczynie finansowej [zapewne wypaty dywidend itp. Przyp. tumacza]
 • „Do koca okresu rozliczeniowego za rok 2007 odnotowalimy przychd netto w wysokoci $5,900,000, z czego $5,750,000 to efekt sprzeday noszcej warto wasnoci”
 • Titus Interactive S. A. [w przypadku ktrego sd ogosi upado] posiada na t chwil 58 milionw [62,25%] akcji. W konsekwencji posiadaj oni ich wystarczajc ilo by decydowa w sprawach kluczowych dla caej firmy. Sam Titus natomiast znajduje si w rkach FPD [syndyk?]. Decyzje akcjonariuszy mog nie tylko nie pomaga w prawidowym dysponowaniu zasobami firmy, ale wrcz przeszkadza w jej rozwoju - przykadowo poprzez sprzeda lub emisj akcji, ktra moe zaszkodzi decyzyjnoci akcjonariuszy”
 • „Planujemy wykorzystanie licencji do tytuu gry MMO osadzonej w realiach „Fallout”, na t chwil staramy si znale sposoby finansowania tej produkcji, rodki ktre szacujemy na $30,000,000. Nie moemy jednak gwarantowa, e bdziemy w stanie zapewni dopyw takiego strumienia kapitau. Jeli nam si nie uda to wszystkie dziaania zwizane z tworzeniem gry zostan przerwane.”
  [Dalszy tekst zawiera jednoznaczne wskazwki, e nad Falloutem MMOG si pracuje. Wole nie pyta jak, jeli 3 na 4 pracownikw firmy peni funkcje administracyjne, przyp. tumacza]
 • Earthworm Jim, Dark Alliance, Descent i MDK. To najczciej poza Falloutem pojawiajce si w tekcie tytuy gier, nad kontynuacjami ktrych studio bdzie pracowao w przypadku, gdy znajdzie si inwestor.
 • Herve Caen [lat 46], Eric Caen [lat 42] oraz Michel Welter [lat 49] to trzej wielcy dyrektorzy Interplay’a :) Zgadza si, dwaj pierwsi s brami.
 • 30 czerwca na spotkaniu akcjonariuszy odbyo si gosowanie, w ktrym podjto 3 wnioski – jeden w sprawie powikszenia puli akcji moliwych do wypuszczenia do 300 000 000 sztuk, dotyczcy zmian w wielkoci zarzdu i jego wyboru.


rdo: Interplay
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer