<< Nowiny | << Archiwum nowin
24 sierpnia 2014
'Dzielnica obiecana' - pierwszy fragment - 12:39 - Squonk
Ilustracja do nowiny Pierwsza polska powieŠ w Uniwersum Metro 2033
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

W roku 2010 w Polsce ukaza│a siŕ postapokaliptyczna powieŠ Dmitrija G│uchowskiego Metro 2033, ktˇra zapocz▒tkowa│a seriŕ ksi▒┐ek Uniwersum Metro 2033. W tym cyklu wydawnictwo Insignis opublikowa│o pi੠tytu│ˇw rosyjskich autorˇw oraz jeden pisarza w│oskiego.

Przyszed│ czas na Polskŕ!

Do wziŕcia udzia│u w projekcie zosta│ zaproszony Pawe│ Majka, uznany autor opowiada˝ fantastycznych. Akcjŕ powieÂci umiejscowi│ w swoim rodzinnym mieÂcie – Krakowie i Nowej Hucie, dzielnicy, ktˇra kiedy zosta│a stworzona jako miasto przygotowane na przetrwanie ataku nuklearnego w licznych schronach atomowych.

Dzielnica obiecana to wizja postapokaliptycznego Krakowa w 2033 roku. W podziemnych schronach Nowej Huty mieszkaj▒ ci, ktˇrzy przetrwali nuklearn▒ zag│adŕ. Ka┐dy dzie˝ oznacza dla nich walkŕ, ka┐dy miesi▒c przynosi nowe zagro┐enia. WÂrˇd strzŕpˇw cywilizacji prze┐ycie kolejnego roku zakrawa na cud. Zmuszeni do ucieczki mieszka˝cy Nowej Huty ruszaj▒ na poszukiwanie mitycznego raju – Kombinatu. Nie wiedz▒ jeszcze, ┐e z niedostŕpnego dla nich centrum Krakowa nadci▒ga przera┐aj▒ca horda, ktˇra odmieni znany im Âwiat.

Zapraszamy do wys│uchania pierwszego fragmentu z Dzielnicy Obiecanej w interpretacji Krzysztofa Banaszyka.

Link do fragmentu audio #1

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer