<< Nowiny | << Archiwum nowin
23 sierpnia 2014
Przydatne aplikacje na Waszego PipBoya - 17:50 - GoŠ 13S
Obrazek 'GarŠ przydatnych aplikacji na Waszego PipBoya'Nowinŕ napisa│ Chrzysztof, wrzuci│ Squonk.

Co prawda sezon wakacyjny ju┐ siŕ powoli ko˝czy, ale chcia│bym przedstawiŠ Wam dwie po┐yteczne aplikacje na telefon. Mog▒ siŕ one przydaŠ podczas wyjazdu za granicŕ, jak rˇwnie┐ podczas pobytu w gˇrach.

Pierwsza z nich to iPolak, poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla osˇb wyje┐d┐aj▒cych za granicŕ. Znajduj▒ siŕ tu:
- dane teleadresowe polskich placˇwek za granic▒ wraz z geolokalizacj▒,
- opisy krajˇw Âwiata,
- ostrze┐enia MSZ o niebezpiecze˝stwach na Âwiecie,
- zestaw niezbŕdnych informacji potrzebnych w podrˇ┐y, dotycz▒cych m.in. tego, czy potrzebujemy wizy, jak zadbaŠ o w│asne bezpiecze˝stwo, co zrobiŠ w trudnej sytuacji;
- przycisk SOS nawi▒zuj▒cy po│▒czenie z numerem telefonu dy┐urnego najbli┐szej (lub wybranej) polskiej placˇwki dyplomatycznej na Âwiecie.

Wiŕcej:
iPolak na stronie MSZ
iPolak - Aplikacje Android w Google Play

Drugi program to aplikacja Gˇrskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nosz▒ca nazwŕ Ratunek. Umo┐liwia ona prosty i szybki kontakt z ratownikami, a dodatkowo u│atwia im pracŕ. Dziŕki mog▒ oni ustaliŠ pozycjŕ osoby wymagaj▒cej ratunku z dok│adnoÂci▒ do 3 metrˇw.

Wiŕcej:
Ratunek
Ratunek - Aplikacje Android w Google Play

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer