<< Nowiny | << Archiwum nowin
07 sierpnia 2014
Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanis│awa Lema - 21:04 - Squonk
Ilustracja do nowiny Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanis│awa Lema
Parŕ dni temu w Lublinie zosta│ uruchomiony projekt dofinansowany ze Ârodkˇw Miasta Lublin zatytu│owany Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanis│awa Lema. Dziŕki temu ka┐dy zainteresowany mo┐e zapisaŠ siŕ do Biblioteki i korzystaŠ z jej bogatego ksiŕgozbioru.

Biblioteka dzia│a w Domu Kultury Narnia za│o┐onym przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” i Fundacjŕ Teatrikon przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie. Na ponad siedem tysiŕcy pozycji o tematyce fantastycznej sk│adaj▒ siŕ ksi▒┐ki, czasopisma, komiksy, gry fabularne i fanziny.

Z pozycji bibliotecznych mo┐na korzystaŠ zarˇwno na miejscu, jak i wypo┐yczaŠ do domu. Biblioteka czynna jest codziennie od poniedzia│ku do pi▒tku w godzinach 16.30 – 20.30.

W ramach projektu od wrzeÂnia zostan▒ uruchomione warsztaty literackie, ktˇre bŕdzie prowadziŠ lubelska poetka i prozaistka Agnieszka Ha│as, jak rˇwnie┐ spotkania autorskie ze znanymi twˇrcami polskiej literatury fantastycznej.

Szczegˇ│y mo┐na znale╝Š na stronie www.cytadelasyriusza.org.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer