<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 lutego 2016
Žwiaty post-apo - konferencja naukowa - 1:23 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Žwiaty post-apo - konferencja naukowa'
W dniach 14 - 15 kwietnia na Uniwersytecie Marii Curie-Sk│odowskiej w Lublinie odbŕdzie siŕ konferencja naukowa Žwiaty post-apo. Organizatorzy informuj▒ o tym nastŕpuj▒co:

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania scenariuszami apokaliptycznymi i postapokaliptycznymi, a tak┐e rosn▒ca fascynacja obrazami stosunkˇw spo│eczno-politycznych w Âwiecie po nuklearnej zag│adzie czy wyniszczaj▒cej pandemii, wskazuje na potrzebŕ podjŕcia prˇby krytycznego namys│u nad zjawiskiem traktowanym dot▒d jedynie jako jeden z od│amˇw Âwiatotwˇrstwa fantastycznego. Imaginarium postapokaliptyczne wielokrotnie jednak┐e wykracza poza narracyjn▒ konwencjŕ fantastyki i penetruje obszary sztuki i kultury w innych nurtach artystycznych, rozbudzaj▒c wyobra╝niŕ nie tylko wizj▒ Âwiata upad│ej cywilizacji i zmierzchu antropocenu, lecz tak┐e rzeczywistoÂci codziennego trudu odbudowy i odnowy tego, co zosta│o bezpowrotnie utracone.

Do jutra jeszcze mo┐na sk│adaŠ abstrakty wyst▒pie˝.

Wiŕcej informacji:
- strona konferencji,
- wydarzenie na Facebooku.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer