<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 lutego 2017
Zabior chlebek Trzynastemu Schronu #3 - 21:27 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Zabior chlebek Trzynastemu Schronu #3'
Jeli kto myli, e mamy w Polsce rzetelne i obiektywne media, to znaczy e tak sobie tylko myli.

Ustaw z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organw tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe (Dz. U. z 1990 r. Nr 29, poz. 173) w Polsce oficjalnie przestaa dziaa cenzura. Nasta czas normalnoci, w ktrej powstay wolne media, majce ze sob konkurowa jakoci oraz treci. To w teorii.

Praktyka za przyniosa, to co przyniosa. Upolitycznienie mediw publicznych, wydanie pozwole ludziom o ciemnej przeszoci rodem z PRL na utworzenie gwnych stacji telewizyjnych. Wreszcie podlizanie si Kocioowi Katolickiemu, poprzez danie zielonego wiata Radiu Maryja na jego jasno okrelone zaangaowanie si polityczne. No i crème de la crème: proces sprzeday krajowych i lokalnych mediw zagranicznemu kapitaowi, prowadzcy do faktycznego opanowania przez niego rynku w Polsce.

Ilustracja do nowiny 'Zabior chlebek Trzynastemu Schronu #3'
rdo: https://www.facebook.com/NagrodaZlotegoGoebbelsa/

Teraz oczywicie mona by zacz dywagowa, czy jeli co jest zagraniczne a nie polskie, to jest lepsze lub gorsze, ale to zdecydowanie wykracza poza zakres tego newsa. Natomiast faktem jest, e par lat temu zacz si proces przywracania rwnowagi kapitaowej na rynku mediw, rwnie w obszarze telewizji. W 2013 roku zostaa uruchomiona Telewizja Republika, majca stanowi przeciwwag ideologiczn dla tzw. telewizyjnych mediw gwnego nurtu, jak przede wszystkim TVN i Polsat. Z wikszymi i mniejszymi sukcesami stacja dziaa do dzi, stanowic ciekaw alternatyw (o jasno sprecyzowanym wiatopogldzie) zwaszcza wobec TVN24. Jednak jak pokazuj dane zawarte w raporcie "Rynek telewizyjny w III kwartale 2016 r." opracowanym przez Krajow Rad Radiofonii i Telewizji w ogldalnoci szau nie ma.

Ilustracja do nowiny 'Zabior chlebek Trzynastemu Schronu #3'
rdo: http://www.krrit.gov.pl/

Okazuje si te jednak, e o ile telewizyjne propozycje Republiki mog by prb zrobienia czego odmiennego co np. robi TVN24, co tylko w oglnym odbiorze moe podnie poziom pluralizmu w mediach, to ze sfer internetow jest ju gorzej. Zwaszcza gdy pojawia si tam materia, ktry jednoznacznie wchodzi w pole poruszane przez Trzynasty Schron.

Ilustracja do nowiny 'Zabior chlebek Trzynastemu Schronu #3'
rdo: http://telewizjarepublika.pl/

Gdy suszne skdind tezy o nierwnociach spoecznych i biedzie w Polsce, zostaj przemieszane ze srog fantastyk, w ktrej o krok do kanibalizmu, to zaczyna by... schronowo. Bo to my zajmujemy si tu tak tematyk. Zawsze jednak na podbudowie literackiej bd filmowej fikcji, pozwalajcej modelowa skrajne sytuacje, tak by zrozumie mechanizm ich dziaania. Powanej telewizji, i jej internetowemu wydaniu tak nie wypada.

Nie zabierajcie nam wic postapszego chlebka! 😥

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer