<< Nowiny | << Archiwum nowin
04 wrzenia 2010
Viva Chile! - 12:08 - Veron
Zrozpaczone rodziny grnikw jeszcze czekaj na radosne wieci
5-ego sierpnia w kopalni zota i miedzi na pustyni Atacama w Chile doszo do zawau. Na gbokoci 400 metrw, na skutek wstrzsu, zasypany zosta szyb umoliwiajcy powrt na powierzchni. 33 pracujcych tego dnia na gbokoci ponad 700 metrw grnikw zostao odcitych od wiata. Gdy pomoc przysza 17 dni pniej nie mogli spodziewa si, e mog by uwizieni pod ziemi jeszcze nawet 4 miesice. Tyle bowiem moe potrwa akcja ratownicza.


"Pierwsz reakcj uwizionej grupy bya prba wydostania si z kopalni przez niezasypany szyb wentylacyjny, czcy 8 kilometrw chodnikw na kolejnych poziomach. W szybie powinna si znajdowa drabinka umoliwiajca ewakuacj w sytuacjach awaryjnych. powinna by i bya, ale tylko do pewnej wysokoci. Mczyni zdoali przej 400 metrw, a do 235 metrw i zorientowali si, e brakuje dalszej drogi ewakuacyjnej. Zrezygnowani wrcili na swj poziom. Po dwch dniach, 7-ego sierpnia, nastpi kolejny wstrzs, ktry zasypa szyb wentylacyjny i odci jedyn moliw drog wyjcia."

Ciki sprzt ratujcy grnikw


Chilijscy inynierowie uruchomili ostatniego dnia sierpnia maszyn wiertnicz, ktra z pomoc hydraulicznego wierta ma przygotowa otwr o rednicy 60-75 cm (wymiary rni si w zalenoci od rda). Przez wski, wydrony dotd otwr (dziki ktremu odkryto, e grnicy w ogle jeszcze yj), bdcy jednoczenie ich jedynym medium ze wiatem zewntrznym, dostarczane s im ywno oraz woda. Co ciekawe, na licie rodkw do ycia, o jakie poprosili grnicy byo, oprcz m.in. jedzenia, kropli do oczu czy dezodorantu, piwo. Jak wida nie s w najgorszej kondycji psychicznej :).


Film, jaki nakrcili zasypani grnicy


Psychologowie chwal zachowanie grnikw, ktrzy zachowali hierarchi grupy. Obrano lidera, ktry przewidzia dugie oczekiwanie na pomoc i zaj si racjonowaniem odnalezionego zapasu ywnoci. Zorganizowa take nocne warty, podczas ktrych penicy je grnicy nasuchiwali, czy nie nadchodzi ratunek. Szczcie nie opucio ich take, gdy nie odnaleli butli z tlenem w awaryjnej komorze kopalni, czyli schronie, w ktrym obecnie si znajduj - powietrze dostarcza im stary szyb wentylacyjny. Wod pili ze spywajcych po cianach strumykw. Nadmieni trzeba take, e przebywaj oni w w temperaturze okoo 35 stopni Celsjusza - o odwodnienie zatem nietrudno. Dlatego te ratownicy sukcesywnie przesyaj im, oprcz poywienia, take surowic, tabletki nawadniajce, wod z glukoz i inhalatory z tlenem.

Rado rodzin po odnalezieniu ywych grnikw


Jak sytuacja prezentuje si obecnie? Maszyna wiertnicza pracuje z prdkoci okoo 20-30 metrw na dob, mona wic atwo policzy jak gboko si obecnie znajduje. Jak ju wspomniaem akcja ratownicza moe zakoczy si nawet w okolicach Boego Narodzenia. Niewykluczone take, e grnicy sami bd zmuszeni rozpocz kopanie, cho trudno jest sobie wyobrazi, jak mogoby to wyglda. Ratownicy utrzymuj czno z zasypanymi, przesyaj im wiadomoci od bliskich, wspieraj. Bowiem jedyne, co moe sprawi, ze nie zwariuj, to nieustanne wzajemne wsparcie, a take zachcanie do miechu, czy artw.

Kto wie, czy wanie ten aspekt nie okae si kluczowym w kwestii pomocy dla pechowych grnikw. Bo czyme byoby uratowanie tylko ich cia, gdyby umysy na zawsze pozostay w ciemnych czeluciach kopalni. Kibicujemy im z caych si, by ich rodziny jak najszybciej mogy usysze z ich ust "Viva Chile!". Ale ju na powierzchni.

Na podstawie: "Zasypani" w "Angora", nr 36(1055) z dn. 5.09.2010, E. Przespolewska-Szywaa
rdo: Zasypani grnicy w Chile
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer