<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 czerwca 2016
Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja - 0:50 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'
Informacja prasowa od organizatorˇw Kutnowskich Dni Fantastyki 2016.

19 – 22 maja 2016

Tegoroczny festiwal gatunkowy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie oficjalnie rozpoczŕli debiutanci w dziedzinie fantastyki. Miko│aj Manicki, Bart│omiej Grubich, Konrad Knapek i Maciej Ka╝mierczak wspˇlnie szukali odpowiedzi na pytanie "Czy fantastyka to powa┐na literatura?".

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


20 maja prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz wyjaÂnia│ czym jest szeroko rozumiana fantastyka jako gatunek literacki.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Piŕkna pogoda, du┐o ruchu i Âwietna zabawa - turniej quidditch okaza│ siŕ strza│em w dziesi▒tkŕ. Dziŕkujemy Gimnazjum nr 2 w Kutnie, trenerom (Karolinie Kociurskiej Tomczak, Przemys│awowi Kubickiemu, Marzannie Kroczek, Mariuszowi Baranowskiemu), sŕdziemu g│ˇwnemu Jerzemu WyroÂlakowi oraz zawodnikom za niesamowite emocje!

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Ju┐ na spokojnie, ale z du┐▒ dawk▒ humoru oraz interesuj▒cych pyta˝ i odpowiedzi, odby│o siŕ spotkanie z Jaros│awem Grzŕdowiczem i Maj▒ Lidi▒ Kossakowsk▒. Dziŕkujemy Maciejowi Walczakowi za profesjonalne prowadzenie rozmowy.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Na zako˝czenie pi▒tkowych wydarze˝ - eksperymentalna uczta muzyczna - koncert duetu Backspace.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Sobota to ci▒g wielu wydarze˝, atrakcji i ogromna dawka pozytywnej energii. Przed bibliotek▒ trwa│y rozgrywki w gry planszowe, tworzenie muralu na ┐ywo i zabawy dla dzieci. W Ârodku odbywa│y siŕ prelekcje P│ockiego Klubu Fantastyki, pojawi│a siŕ wystawa modeli Star Wars, mo┐na by│o sprˇbowaŠ swoich si│ w klasycznych i wspˇ│czesnych grach komputerowych (za co dziŕkujemy lokalowi Game Over). Ciekawymi wydarzeniami by│y te┐: konkurs cosplay, w ktˇrym nagrodzono Garretta Hawke'a, Corvo i Thorina Dŕbow▒ Tarczŕ oraz spotkanie z Adrianem Gruszczy˝skim - w│aÂcicielem studia TattooZone.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Niedziela to dalszy ci▒g rozgrywek w gry planszowe, strzelanie z │uku oraz turniej w Heroes of Might and Magic 3 (ktˇry mimo zaciŕtej rozgrywki musi zostaŠ doko˝czony w innym terminie). Zwie˝czeniem Kutnowskich Dni Fantastyki by│o spotkanie z Jackiem Piekar▒ oraz wrŕczenie nagrˇd w konkursie na opowiadanie. Z 76 nades│anych prac nagrodzono:

W I kategorii wiekowej nie przyznano I i III nagrody. Dwie II nagrody ex aequo w wys. 400 z│ otrzyma│y: Aleksandra Haka│o, za opowiadanie "Piˇra na wierzbie" oraz Julia Wojtczak, za opowiadanie "Wŕdrˇwka Mistiego".

W II kategorii wiekowej przyznano dwa rˇwnorzŕdne wyrˇ┐nienia w wys. 200 z│: Nina Wilczy˝ska, za opowiadanie "Terra Incognita" oraz Alicja »urowska, za opowiadanie "Ogrodnik".

III nagroda w wys. 300 z│ - Robert Fabja˝ski, za opowiadanie "Pod│oŠ gadzia nie zna granic"
II nagroda w wys. 600 z│ - Kamila Leciejewska, za opowiadanie "Rˇ┐e hrabiego Piotra"
I nagroda w wys. 1000 z│ - Katarzyna Karolina KrŕpeŠ, za opowiadanie "Z│ota rˇ┐a"

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Ogˇlna frekwencja Kutnowskich Dni Fantastyki wynios│a 927 osˇb. Ca│y zespˇ│ biblioteki serdecznie dziŕkuje naszym partnerom, sponsorom, mediom oraz wszystkim zaanga┐owanym w to wydarzenie.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer