<< Nowiny | << Archiwum nowin
29 maja 2008
Raport IAEA - 20:57 - Ulyssaeir
Midzynarodowa Agencja Energii Atomowej [ang. IAEA] opublikowaa wanie wyniki raportu dotyczcego uycia promieniowania do celw diagnostycznych w krajach rozwijajcych si. Badania przeprowadzone w okresie od sierpnia 2005 do grudnia 2006 w 12 krajach z Afryki, Azji i Europy wykazay jednoznacznie, e 53% wszystkich zdj RTG ktre zostay zrobione byy niskiej jakoci i okazay si materiaem niewystarczajcym do dokonania skutecznej diagnozy. Skutkiem tego, wszystkie badania musiay zosta powtrzone, a pacjenci – ponownie wystawieni na dziaanie promieniowania.

W interesie pacjentw jest unikanie niepotrzebnych niebezpieczestw, a do tych niewtpliwie naley bezcelowe wystawianie si na dziaanie substancji promieniotwrczych. Nic dziwnego, e MAEA postanowia rozszerzy swj program reedukacji personelu obsugujcego aparaty rentgenowskie oraz osb odpowiedzialnych za utrzymanie ich wysokiej technicznej sprawnoci. Takie dziaanie nie stoi w sprzecznoci z polityk orodkw medycznych, ktrym oszczdnoci uzyskane w wyniku wyeliminowania niepotrzebnych testw s jak najbardziej na rk. Programy gwarantujce jako [Quality assurance programmes] prowadzone przez MAEA jak i pastwowe agencje atomistyki i energii atomowej udowodniy, e relatywnie atwo jest uzyska znaczn popraw jakoci zdj, od 13% do 22% w zalenoci od regionu. W tym samym czasie ograniczono ilo absorbowanych dawek promieniowania nawet do 85%.
MAEA ma na celu pomc krajom rozwijajcym si osign standardy wyznaczone przez wiatow Organizacj Zdrowia [World Health Organization].

Diagnostyka na podstawie zdj RTG


rdo: Artyku po angielsku na stronie MAEA
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer