<< Nowiny | << Archiwum nowin
05 lipca 2009
Korea strzela - 17:07 - nie wiem
Ma│y kraj, a tyle zamieszania potrafi zrobiŠ. Korea Pˇ│nocna wystrzeli│a siedem (chocia┐ tutaj twierdz▒, ┐e szeŠ; o ile jednak mi wiadomo „seven” oznacza „siedem”) testowych rakiet balistycznych. Pi੠z nich wyl▒dowa│o w Morzu Wschodniochi˝skim, oko│o czterystu dwudziestu kilometrˇw od miejsca wystrzelenia. W│adze po│udniowego s▒siada Kim Dzong Ila zauwa┐aj▒, ┐e zasiŕg pˇ│nocnokorea˝skich rakiet siŕ zwiŕksza.

Przyjmuje siŕ, ┐e Korea Pˇ│nocna dysponuje tysi▒cem rakiet balistycznych, ale ich s│aba celnoŠ oraz nie za dobry wspˇ│czynnik CEP (circular error probable, czyli promie˝ obszaru o Ârodku w celu uderzenia, w ktˇrym to obszarze zostanie zdetonowane 50% pociskˇw wystrzelonych w kierunku celu, wyra┐any w metrach) nie pozwala│y na dok│adne namierzanie celˇw. Przynajmniej a┐ do teraz. Wspˇ│czynnik CEP rakiet wystrzelonych w sobotŕ wynosi│ wed│ug po│udniowokorea˝skiego ministerstwa obrony od jednego do dwˇch kilometrˇw. Chocia┐ wszystkie siedem rakiet przeby│o dystans od czterystu do piŕciuset kilometrˇw, to Seul uwa┐a, ┐e by│y to obiekty typu Scud lub Rodong, zdolne przemierzyŠ od tysi▒ca do pˇ│tora tysi▒ca kilometrˇw. Ich zasiŕg mˇg│ zostaŠ zmniejszony, ┐eby przetestowaŠ celnoŠ pociskˇw. „Dwie z odpalonych rakiet charakteryzowa│y siŕ wysok▒ szybkoÂci▒, co sk│ania nas do przekonania, ┐e by│y to pociski typu Rodong o skrˇconym zasiŕgu” informuj▒ w│adzŕ Korei Po│udniowej. OkreÂlenie typu i │adownoÂci rakiet mo┐e zaj▒Š kilka dni.

Črˇd│o: Yonhap.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer