<< Nowiny | << Archiwum nowin
09 lutego 2013
'Pogromcy Mitˇw' zmierz▒ siŕ z hord▒ zombie - 15:32 - Zag│oba
Tam, gdzie niewiedza - rodz▒ siŕ mity. Chcia│oby siŕ powiedzieŠ, ┐e to taka "oczywista oczywistoŠ", i┐ nie nale┐y o niej rozprawiaŠ. Przecie┐ ka┐dy wykszta│cony cz│owiek winien opieraŠ swoj▒ m▒droŠ na jasnych faktach oraz sprawdzonych teoriach, a nie na utartych przes▒dach i informacjach zaczerpniŕtych u sprzedawczyni w warzywniczym. Piŕkne s│ˇwka, ale spogl▒daj▒c prawdzie w oczy, nawet w czasach, gdy nauka tryumfuje nad zabobonami, trudno ustrzec siŕ pewnego pˇjÂcia na skrˇty. Nadal gubi nas pycha, poÂpiech i zalew informacji, dziŕki czemu czŕsto nieÂwiadomie │ykamy g│upotki, ktˇrymi racz▒ nas │┐e-eksperci.

Dobrze wiŕc, ┐e istniej▒ takie programy jak "Pogromcy Mitˇw", ktˇrych lu╝na konwencja pozwala na najlepsz▒ formŕ zdobywania wiedzy i zaspokojenia ciekawoÂci - za pomoc▒ czystej zabawy. Adam Savage oraz Jamie Hyneman niejednokrotnie w intryguj▒cy sposˇb niszczyli mity przez dekady uznawane za pewnik. Rˇwnie┐ te zwi▒zane z tematyk▒ blisk▒ naszym sercom, czyli z pogranicza survivalu i apokalipsy. Czy karaluchy faktycznie jako jedyne przetrwaj▒ nuklearn▒ zag│adŕ? Alkohol rzeczywiÂcie rozgrzewa na mrozie? Czy ca│kowita izolacja i odciŕcie od dˇbr cywilizacji mo┐e doprowadziŠ do paranoi? Na te i wiele innych pyta˝ uzyskaliÂmy odpowied╝.

Dlaczego o tym piszŕ? Ano, dlatego i┐ panowie lubi▒ sobie czasem pofolgowaŠ i tworz▒ specjalne odcinki skupiaj▒ce siŕ na specyficznej tematyce, m.in. sztuczki Jamesa Bonda czy mity baseballowe. W jednym z epizodˇw zbli┐aj▒cego siŕ wielkimi krokami, dziesi▒tego sezonu serii, panowie rzuc▒ okiem na zagadnienie zarˇwno modne, jak i wype│nione setkami mitˇw, ktˇre nie daj▒ spaŠ po nocach fanom klimatˇw - produkcje z zombie w roli g│ˇwnej.

Drobiazgowych informacji na chwilŕ obecn▒ nie zdradzono. Wiadomo, ┐e jedno z bada˝ skupi siŕ na wyselekcjonowaniu najskuteczniejszej broni do walki z hord▒ ┐ywych trupˇw, a do pomocy w weryfikacji mitˇw zatrudniono trzystu wolontariuszy. GoÂciem specjalnym bŕdzie Michael Rooker, ktˇry w serialu "The Walking Dead" gra jednego z najtwardszych skurczybykˇw, jakich nosi zainfekowany wirusem zombie glob - Merle'a Dixona. Zdecydowanie odpowiedni cz│owiek na odpowiednim miejscu.

Datŕ emisji skrywa gŕsta mg│a tajemnicy. Nie pozostaje nic innego, tylko czekaŠ.

Črˇd│o: Entertainment Weekly

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer