<< Nowiny | << Archiwum nowin
08 stycznia 2010
Pierwszy bysk - recenzja - 22:30 - Squonk
Leszek Adamczewski - Pierwszy bysk
Ksika Leszka Adamczewskiego "Pierwszy bysk. Tajemnica hitlerowskiej broni jdrowej" nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy hitlerowskie Niemcy byy ju w posiadaniu czy tylko o jeden krok, od wybudowania broni jdrowej.

Dlaczego?

Nie da si atwo odpowiedzie na to pytanie bez zrozumienia caego kontekstu programu atomowego hitlerowskich Niemiec. W tych pracach brao udzia wielu naukowcw z ogromnym dorobkiem z zakresu bada nad promieniotwrczoci czy budow czstek. Laureaci Nagrody Nobla jak Werner Heisenberg, Otto Hahn oraz szeroka rzesza mniej utytuowanych, wywodzc si z tej samej niemieckiej szkoy fizyki co Albert Einstein czy Max Planck. Nie wszyscy z nich, baa, zdecydowana wikszo nie miaa nic wsplnego z pseudonaukowymi maniakami w rodzaju Josefa Mengele. Swoj prac wykonywali z czystej fascynacji nauk, moliwociami prowadzenia bada, wreszcie nawet dlatego, e wczesne Niemcy byy ich pastwem. Dopiero poznanie prawdziwych skutkw dziaania broni atomowej, po zrzuceniu jej na japoskie miasta sprawio, pojawienie si typowej dla wielu Niemcw amnezji i wyparcia si swoich dokona. Jeli jakie badania byy nawet prowadzone, to tylko nad cywilnym wykorzystaniem rozpadu atomowego - po wojnie twierdzi ten czy inny, z Heisenbergiem na czele.

Ale nie zapominajmy, e sam szef amerykaskiego militarnego programu jdrowego - Robert Oppenheimer - po naocznym przekonaniu si, w czym bra udzia, zacz nabiera wtpliwoci, ktre sprowadziy na niego ostracyzm rodowisk naukowych i wojskowych. Tymczasem naukowcy niemieccy stali po stronie "si za", z szaleczym Hitlerem na czele. Nie wszyscy mieli takie szczcie jak Werner von Braun, by mc rozwija swoje badania. Bro atomowa bya silnie pilnowana i rozwijana przez Stany Zjednoczone oraz ZSRR, i adni pomagierzy nie byli do tego zbytnio potrzebni.

Kolejnym czynnikiem zaciemniajcym odkrycie prawdziwej wiedzy na temat tego, jak Niemcy byy bliskie budowy sprawnej broni jdrowej, byli rni cwaniacy z SS na czele z Himmlerem. Zbliajca si klska sprawia, e piln potrzeb stao si uwiarygodnienie u zachodnich aliantw. A co, jak moliwo przekazania im wynikw bada nad "straszn broni" to speniao. Rozmowy, ktre miay umoliwi Himmlerowi mikkie ldowanie po wojnie, jak wiemy nie wyszy. Wielu zbrodniarzy zamiast do stou rokowa, trafio na aw oskaronych. Za w zamcie ostatnich dni wojny, to czego nie zdobyli zachodni alianci (przede wszystkim Amerykanie) albo Rosjanie, przepado lub zostao zniszczone. Nadesza Zimna Wojna, ktra utrzymaa atomowe status quo do dzisiaj, mimo udanych lub nie prb obejcia go przez rne pastwa, z dzisiejszym Iranem na czele. Za niemieckie dowiadczenia z broni jdrow zostay przykryte ton niedomwie, tajemnicy lub te sprowadzone do roje Hitlera, w jego ostatnich dniach ycia.

Dlatego te mona stwierdzi jedno. Hitlerowskie Niemcy przez splot absurdalnych i gupich wrcz okolicznoci nie weszy w posiadania broni jdrowej szybciej ni Stany Zjednoczone. To przede wszystkim skutek polityki rasowej, ktra zmusia do emigracji wielu naukowcw ydowskiego pochodzenia (w tym samego Alberta Einsteina), a sam fizyk budowy czstek i rozpadu promieniotwrczego sprowadzia do roli "nie aryjskiej nauki". Usilne udowadnianie, e "jdro atomowe nie jest koszerne", bardzo opnio hitlerowski program atomowy. Do tego, w scentralizowanym i uporzdkowanym pastwie niemieckim, nad programem atomowym pracowao kilka grup naukowcw, uwikanych w ambicjonalne spory midzy sob, oraz instytucja, tylko z pozoru kuriozalna na takie przedsiwzicia jak Poczta Rzeszy. Na to wszystko naoya si pocztkowa nieufno Hitlera do tej tematyki, zmieniona dopiero w ostatnich miesicach wojny w obsesyjn nadziej na pojawienie si wunderwaffe. Na cudown bro byo ju jednak za pno.

O tym te traktuje pierwszy rozdzia niniejszej ksiki Leszka Adamczewskiego, ktry nosi, z pozoru tylko do dwuznaczny tytu "Ponce stosy". W nim poznajemy najwaniejsze nazwiska pracujce przy atomowych badaniach z Wernerem Heisenbergiem na czele, "znanym" do tej pory tylko z opowiadania Andrzeja Ziemiaskiego. Budowa reaktorw atomowych, dowiadczenia z rozpadem jder uranu, problemy ze zdobyciem cikiej wody, rozgrywki midzy naukowcami oraz instytucjami pastwa hitlerowskiego, to zakres bogato ilustrowanej wiedzy, ktr poznamy z pocztkowych kart "Pierwszego bysku".

Niemiecki program atomowy "opuszczamy" w momencie dokonania dziwnej eksplozji na poligonie koo Ohrdrufu w Turyngii, ktr wszystkie przesanki mog dzi okreli jako prb odpalenia prymitywnego adunku jdrowego. Rozdzia drugi: "Fakty i mity" zaprasza czytelnika w podro po miejscach, w ktrych pracowano nad zagadnieniami rozpadu atomowego. Przez podziemne bunkry i fabryki a do Uniwersytetu w Poznaniu, poznajemy od zaplecza miejsca w ktrych "kuto" histori hitlerowskiej broni jdrowej. Do tego autor zamieszcza du baz wiedzy na temat trudnej eksploracji takich miejsc w Polsce. Odwani mog sprbowa na wasn rk zmierzy si z t tematyk. Wreszcie rozdzia trzeci: "Zmierzch bogw", opisujcy wycig aliantw, po efekty prac niemieckich naukowcw. Tu nie byo przepro, nawet midzy zachodnimi sojusznikami, a co dopiero gdy chodzio o rysujce si na horyzoncie zwarcie z ZSRR. Np. Amerykanie z wywiadowczej misji "Alsos" przy wsparciu swojego dowdztwa, bez adnych skrupuw "zakosili" ostatni reaktor Heisenberga w raz z zapasami uranu i cikiej wody, znajdujcy si we francuskiej strefie okupacyjnej Niemiec, ktry mia przypa Francuzom. Po prostu z "atomem" ju wwczas nie byo artw.

Na dokadk dostajemy mini rozdzia "Tajemnica Puszczy Goleniowskiej", o podszczeciskim orodku w Mostach, ktry do dzi jest objty tajemnic: wojskow z polskiej armii. Czy tam znajdowao si stanowisko reaktora atomowego? 100% dowodw nie ma.

"Pierwszy bysk. Tajemnica hitlerowskiej broni jdrowej" to spora dawka wiedzy o tym zbywanym milczeniem albo sprowadzanym do stylu brukowej sensacji aspekcie II Wojny wiatowej. Ciko wic napisa ksik opart na faktach, o ktrych tak naprawd mao wiemy, a zarazem nie popa w zbytni fantazj, do ktrej peni brakuje tylko czerwonego diabeka z kamienn ap. Jeli nawet do tumu mniejszych lub wikszych zbrodniarzy, ktrzy znaleli schronienie w krajach Ameryki Poudniowej, dokooptowano ywego Hitlera, a czarnoksinicy Himmlera nadal utrzymuj go przy yciu, to pki co jednego moemy by pewni. Dowiadczenia i wiedza zwizana z hitlerowsk broni jdrow, zostay pogrzebane wraz z kocem III Rzeszy lub przejte przez mniej lub bardziej fajniejsze "siy dobra".

I to w tych zwariowanych jak dzi czasach tzw. "wojny z terrorem" powinno nam wystarczy.


Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer