<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 kwietnia 2008
Interplayowe uzupe│nienie - 0:27 - Squonk
Jeszcze co do newsa z soboty. Otˇ┐ jak dobrze pamiŕtacie - 14 kwietnia ubieg│ego roku na Trzynastym Schronie pojawi│ siŕ news o tym, ┐e Bethesda naby│a wszystkie prawa do marki Fallout (nie do Fallouta 3 - bo te s▒ w│asnoÂci▒ Bethesdy od 2004 roku) od upad│ego Interplay. WartoŠ tej transakcji wynosi│a 5,75 mln dolarˇw.

Tak wiŕc ubieg│oroczny wynik finansowy Interplay wynosz▒cy 5,86 mln dolarˇw, zosta│ w g│ˇwnej mierze wypracowany poprzez sprzeda┐ tytu│u, ktˇry - mimo up│ywy czasu - nie pokry│ siŕ "mchem i porostem". Za 100 000 dolarˇw, ktˇre s▒ tak naprawdŕ prawdziwym wp│ywem Interplay, co s│abo Âwiadcz▒ o realnym potencjale tej firmy.

Dodatkowo serwis Gry-OnLine poda│ informacjŕ, ┐e za jaki czas powinna pe│n▒ par▒ ruszyŠ strona internetowa Interplay, na ktˇrej bŕdzie mo┐na ÂledziŠ postŕp prac nad tytu│ami jakie ma zamiar wyda ta firma.

Dodatkowe materia│y do tej sprawy wyniucha│ Chris
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer