<< Nowiny | << Archiwum nowin
04 kwietnia 2008
Wydawca Afterfall - 18:37 - Squonk
Afterfall Pierwszego kwietnia by│a pˇ│prawda, ktˇra robi│a za wkrŕt - dzi mamy oficjaln▒, "dobrze odpasion▒" prawdŕ ;-). Otˇ┐ ekipa pracuj▒ca nad projektem Afterfall po latach samodzielnego prowadzenia swojego projektu, wreszcie znalaz│a profesjonalnego i powa┐nego (w sensie posiadanych zasobˇw) wydawcŕ - firmŕ Nicolas Games S.A. O to co pisze na stronie wydawcy:

Nicolas Games S.A., zgodnie z d│ugofalowym planem rozwoju, powo│uje do ┐ycia studio developerskie Nicolas Games Intoxicate, ktˇre skupi siŕ na produkcji innowacyjnej gry Afterfall.

(...)

Gra wydana zostanie na komputery osobiste, z uwzglŕdnieniem platformy Linux.

Twˇrcy Afterfalla - grupa Intoxicate Interactive, a obecnie Nicolas Games Intoxicate - stanowili do tej pory niezale┐n▒ grupŕ developerˇw-pasjonatˇw, pracuj▒cych od ponad 3 lat nad projektem - komputerow▒ gr▒ fabularn▒ osadzon▒ w postatomowej, Ârodkowej Europie. Afterfall zapowiadany by│ w wielu serwisach internetowych w Polsce i zagranic▒, publikowane by│y tak┐e liczne wywiady, m.in. z g│ˇwnym designerem projektu opublikowany w presti┐owym "RPGCodex".


Pozostaje wiŕc powiedzieŠ tylko jedno - no to jedziemy!!! :-)

WieŠ wyniucha│ dla nas Chris
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer