<< Nowiny | << Archiwum nowin
08 padziernika 2008
UE dorzuci trzy grosze do mostu energetycznego z Litw - 17:21 - Ulyssaeir
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development) przeznaczy spore rodki pienine na budow mostu energetycznego pomidzy Polsk a Litw w ramach programu „mikkiego ldowania”, ktry ma zosta wdroony jednoczenie z nieuchronnym, zbliajcym si zamkniciem litewskiej elektrowni atomowej Ignalina. Bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej, kraj ten czekaby ogromny kryzys, ktry na wiele lat rzuciby gospodark Litwy na kolana. Warto jednak wspomnie, e gdyby nie UE Litwa wcale nie musiaaby zamyka Ignaliny, przynajmniej nie ju teraz – „ale to ju detal” – zamknicie obiektu byo jednym z warunkw przystpienia Litwy do Unii Europejskiej.

Usytuowany w Londynie EBOR, ktry administruje midzynarodowym funduszem na rzecz zaagodzenia konsekwencji zakoczenia eksploatacji Ignaliny przeznaczy ponad 6.25 mln PLN na studium wykonalnoci, ktre zajmie si precyzowaniem finansowego, technicznego, technologicznego i terytorialnego planowania takiego przedsiwzicia, oraz badaniem jego ewentualnych skutkw dla rodowiska naturalnego. Zgodnie z wstpnymi zaoeniami, most ten ma mie zdolno przesyu 1000 MW, co powinno pozwoli na transmisj 8 TWh rocznie.

Jak deklaruj przedstawiciele banku, gwnym celem tych dziaa ma by integracja obszaru batyckiego z europejsk sieci energetyczn oraz zapewnienie bezpieczestwa i stabilnoci energetycznej po zamkniciu starzejcej si elektrowni Ignalina. Przypominamy, e w 2004 roku zamknito jeden z dwch blokw tej siowni. Od ponad 2 lat prowadzone s rwnie rozmowy w gronie krajw nadbatyckich nalecych do Wsplnoty w sprawie budowy na Litwie nowej elektrowni, ktra zrekompensuje brak kluczowej w tym regionie elektrowni. Do krajw ktre maj wesprze budow nowego projektu naley m.in. take i Polska.

Jos Manuel Barroso, obecnie przewodniczcy Komisji Europejskiej powiedzia w ubiegym miesicu, e Unia Europejska zrobi:

„(...) wszystko co moemy, w ramach naszych kompetencji by pomc Litwie i by upewni si, e osignie ona bezpieczestwo energetyczne”

Dyrektor bezpieczestwa nuklearnego w EBOR Vince Novak doda, e dziaania w tej sprawie musz by prowadzone z dobrym wyczuciem jej pilnoci i znaczenia.

Fundusz Wsparcia dla koczcej w 2009 roku okres uytkowania elektrowni ruszy 7 lat temu. Od tego czasu przeznaczono ponad 623 mln EUR – kwota ta pochodzia zarwno z budetu UE jak i zostaa ofiarowana przez kraje indywidualnie.

rdo:
Nucnet
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer