<< Nowiny | << Archiwum nowin
23 padziernika 2010
Eric Caen o sprzeday praw do Falloutw - 16:10 - Jim Cojones
Interplay
W wywiadzie, jaki pojawi si w kolejnym numerze brytyjskiego magazynu Edge, Eric Caen opowiada o kulisach sprzeday praw do Falloutw. Okazuje si, e pierwotnie Interplay proponowa odda cao serii. Jak dobrze wiemy, Bethesda nie zdecydowaa si na tak umow i zrezygnowaa z moliwoci stworzenia MMO osadzonego w uniwersum Falloutw.

Sensacj jest za to rnica pomidzy kwotami pojawiajcymi si w obu propozycjach. Cao praw zostaa wyceniona na niebagateln kwot pidziesiciu milionw dolarw, podczas gdy odpuszczenie sieciowej wersji obniyo j do niecaych szeciu milionw. Dysporoporcja staje si jeszcze wiksza, kiedy wemie si pod uwag, e cz tych pienidzy moe zosta odzyskana, poniewa firma z Maryland dostanie procent z subskrypcji, jakie gracze zapac za gr w Fallouta Online.

Informacja ta jest szczeglnie ciekawa, poniewa ju wczeniej mona byo zastanawia si, czy Bethesda od pocztku nie planowaa przej produkcji MMO. Interplay oskara j bowiem o zoliwe dziaania majce na celu zablokowanie prac nad gr, m.in. poprzez uniemoliwienie jakiejkolwiek promocji tytuu i nieuzasadnione formalne danie zawieszenia produkcji. Suma, jak zadali bracia Caen tumaczy, dlaczego Bethesda pozostawia MMO w rkach Interplay, chocia wyranie wida, e jej waciciele s zainteresowani przejciem praw do gry. By moe tytu rzeczywicie jest warty wyoenia 45 milionw, ale raczej nie w sytuacji, kiedy Bethsoft i tak j przejmie, jeli Interplay nie bdzie w stanie ukoczy produkcji. Tym bardziej, e dawny potentat nie wyglda na zdolnego do podjcia prac nad tak duym projektem.

A e mowa tu o naprawd ogromnych pienidzach, nie byoby dziwne, gdyby Bethesda postanowia, e lepiej nie liczy na przypadek i dobrze byoby si upewni, e firma ta zgarnie cao zyskw z falloutowego MMO.

Zauwaono na RPG Codex.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer