<< Nowiny | << Archiwum nowin
04 lutego 2009
Z pola bitwy wracamy bez tarczy… - 23:22 - nie wiem
…Bo gdzie si zawieruszya. O informowaniu na temat budowy w Polsce elektrowni atomowych troch zapomnielimy, ale na szczcie wiey raport przygotowa bio_hazard z Outpostu. Okazuje si, e drugim obok arnowca, cakiem prawdopodobnym miejscem lokalizacji elektrowni atomowej moe by Klempicz w Wielkopolsce. Koszta inwestycji oscyluj wok sumy 4,5 miliarda euro. Wedug Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki, spawa wyboru miejsca inwestycji ma rozstrzygn si w cigu najbliszych omiu lub dziewiciu miesicy. Jeli nie zostanie wybrany Klempicz, mona liczy na przeforsowanie kandydatury Konina, popieranej przez Marka Woniaka, marszaka wojewdztwa wielkopolskiego, ktry jest pewny, e "Wielkopolska jest regionem, w ktrym mogaby powsta elektrownia jdrowa i uwaamy, e mamy dwie powane kandydatury dla jej lokalizacji". Dostrzega rwnie, e wane jest zdobycie poparcia spoecznego.

Jak to zawsze bywa i tym razem znalaza si grupa niezadowolonych, tym razem pod postaci Koalicji Klimatycznej. Doktor Zbigniew Karaczun, czonek koalicji, zauwaa, e politycy wcale nie maj zamiaru pyta o zdanie spoeczestwa, gdy 13 stycznia poparli uchwa o przygotowaniu i wdroeniu programu polskiej energetyki jdrowej, co oznacza, e chc dokona zmian w obecnie przygotowywanym dokumencie noszcym nazw ”Strategia polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. W ubieg rod przedstawiciele Koalicji zoyli na rce Premiera dokument zawierajcy ich stanowisko odnoszce si do decyzji rzdu.

A co z tym wszystkim wsplnego ma tarcza? Ot protestuje nie tylko Koalicja Klimatyczna. W Czechach doszo do manifestacji zorganizowanej przez tamtejsz opozycyjn parti komunistyczn. Demonstranci wyraali swj sprzeciw wobec planu budowy w ich kraju radaru, bdcego elementem tarczy antyrakietowej. W ambasadzie USA w Pradze zoyli stosowny apel skierowany do Baraka Obamy. Nowy prezydent Stanw Zjednoczonych, znany ze swojego dystansu wobec planw Busha, podobno chce porozumie si z premierem Federacji Rosyjskiej, Wadymirem Putinem, proponujc mu zlikwidowanie 80 procent gowic atomowych, a kwestia budowy tarczy antyrakietowej ma odegra w tych negocjacjach istotn rol.

rdo natchnienia i inspiracji: OUTPOST.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer