<< Nowiny | << Archiwum nowin
18 sierpnia 2010
Misiek raz jeszcze w Gdyni - 2:18 - Squonk
Sezon ogˇrkowy
Bear Grylls - cz│owiek, ktˇry o przetrwaniu wie wszystko. No prawie wszystko*, gdy┐ nasi obywatele znajduj▒cy siŕ w Wielkiej Brytanii (ojczyzna owego "MiÂka") postanowili zg│ŕbiŠ meandry survivalu dobieraj▒c siŕ do skˇry szczurom. Londy˝skim szczurom - uÂciÂlijmy.

Tymczasem Bear Grylls w jednym z odcinkˇw programu Szko│a przetrwania dobra│ siŕ do... Gdyni. Czy zmierzy│ siŕ z t│umami bywalcˇw Openera albo z nowobogackimi pozerami przetaczaj▒cymi siŕ przez Skwer KoÂciuszki? Tego siŕ dowiecie ogl▒daj▒c ˇw historyczny w swojej treÂci odcinek programu Szko│y przetrwania zamieszczony w serwisie YouTube.

Nadmieniŕ tylko, ┐e ju┐ pisaliÂmy o tym w maju, ale sezon ogˇrkowo-krzy┐owy jak nic sk│ania by napisaŠ o tym raz jeszcze.

Szko│a przetrwania - Polska 1/5
Szko│a przetrwania - Polska 2/5
Szko│a przetrwania - Polska 3/5
Szko│a przetrwania - Polska 4/5
Szko│a przetrwania - Polska 5/5

Namiary podrzuci│ Szymon S..

* - Mo┐e w ktˇrym z odcinkˇw swojego programu Bear Grylls zajada│ siŕ szczurami, ale ┐e nie ogl▒dam Szko│y przetrwania to nie potwierdzŕ jak i nie zaprzeczŕ.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer