<< Nowiny | << Archiwum nowin
05 sierpnia 2010
Tajne dokumenty dla ka┐dego - 20:48 - Squonk
WikiLeaks
Tekst newsa napisa│ Little Boy.

W niedzielŕ, 25 lipca serwis WikiLeaks opublikowa│ w sieci tajne dokumenty NATO dotycz▒ce wojny w Afganistanie. S▒ dostŕpne pod tytu│em 'Afghan War Diary 2004-2010' i zawieraj▒ opisy akcji, meldunki ┐o│nierzy, oficerˇw oraz te zwi▒zane z wywiadem afga˝skim. WÂrˇd 92 tys. dokumentˇw znajduj▒ siŕ tak┐e raporty o akcji polskich ┐o│nierzy w Nangar Khel.

Wed│ug niemieckiego "Der Spiegel", ameryka˝skiego "New York Times" i brytyjskiego "Guardian" dokumenty jednoznacznie wskazuj▒, i┐ sytuacja w konflikcie na Bliskim Wschodzie jest du┐o gorsza ni┐ przedstawiaj▒ j▒ rz▒dy sprzymierzonych.

Publikacjŕ stanowczo potŕpi│ Bia│y Dom: "To mo┐e zagroziŠ ┐yciu Amerykanˇw i ich sojusznikˇw, a tak┐e bezpiecze˝stwu narodowemu" - oÂwiadczy│ James Jones, doradca prezydenta Baracka Obamy ds. bezpiecze˝stwa.

Julian Assange, za│o┐yciel portalu WikiLeaks zapowiada ujawnienie kolejnych kompromituj▒cych materia│ˇw.

wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer