<< Nowiny | << Archiwum nowin
31 sierpnia 2016
Gdzie bdziemy mieszka za trzydzieci lat? - 21:57 - nie wiem
Ilustracja do nowiny: 'Gdzie bdziemy mieszka za trzydzieci lat?'
Niektrzy powiedz bez chwili wahania, e na Marsie. Podziwiam optymizm i odwag. Jednak nie kady ma ochot spdzi ycie na byciu uczestnikiem reality show i nie kady rozwaa opcj biletu w jedn stron. To wanie gwne cechy projektu Mars One, ktremu jak na razie najbliej jest do spenienia idei kolonizacji czerwonej planety. Najbliej – nie znaczy wcale, e blisko.

Kraje rozwinite posiadaj wysoki wspczynnik urbanizacji, a kraje rozwijajce si – coraz wikszy. W Polsce jego warto oscyluje w granicach 60%, wic moemy uzna, e za trzydzieci lat wikszo z nas bdzie mieszkaa wanie w miecie. Oczywicie syszy si coraz wicej o wyludnianiu orodkw miejskich albo o popularyzacji tzw. dzielnic sypialnych. Niezalenie od tego jednak gdzie bdziemy oddawa si w objcia Morfeusza, nasza praca, edukacja naszych dzieci i prawdopodobnie spdzanie wolnego czasu skoncentrowane bdzie w cieniu wielkiej zabudowy.

To wanie rozwj miast doprowadzi do rozwoju, a moe nawet w ogle do powstania cywilizacji. Gdyby nie byo miast, trudno stwierdzi, czy dzi cieszylibymy si jakimikolwiek osigniciami technologicznymi. By moe dalej, na grzbietach wielbdw, koni lub innych zwierzt jucznych, przemierzalibymy kontynenty w poszukiwaniu poywienia. Dzisiaj, w dobie sztucznej inteligencji, systemw sterowania i wielu innych narzdzi, z ktrych inynieria jest dumna, a nie-inynierowie przeraeni, rozwj miast w coraz wikszym stopniu prbuje si zorganizowa i uporzdkowa. Wybitni naukowcy tworz mniejsze lub wiksze koncepcje miast inteligentnych, ekologicznych, intensywnych bd ekstensywnych. Przykady wyej wymienionych ju teraz mona spotka, rozrzucone po wszystkich pkulach wiata. Miasto inteligentne – Boulder w Kolorado - stutysiczne miasto z 96,5 tys. miejsc pracy. Przewiduje si, e 50 tys. domostw w tym miecie za niedugo bdzie posiada inteligentne systemy sterowania mediami w domu (w tym ogrzewaniem i owietleniem), bazujce na monitoringu ycia ich mieszkacw. Koncepcja budynku inteligentnego nie jest niczym nowym, jednak do tej pory – przynajmniej w Polsce – kojarzona bya gwnie z duymi kompleksami, rozwijanymi przez ambitnych deweloperw, a nie z osiedlami domkw jednorodzinnych budowanych na szerok skal.


Ilustracja do nowiny 'Gdzie bdziemy mieszka za trzydzieci lat?


Miasta ekologiczne – tutaj przykady mona mnoy, gdy w praktycznie kadym miecie na wiecie (a co najmniej w tej jego czci, ktra jest tego wiadoma) dy si do tego, by uczyni je bardziej ekologicznym. Te wysiki trzeba pochwali, szczeglnie jeeli prawd okae si, e nie wulkany, soce czy puszczajce bki bydo (chodzi oczywicie o trzod hodowlan), a ludzie s odpowiedzialni za globalne ocieplenie, jak twierdzi Chad Myers, amerykaski meteorolog. Osobn kwesti jest to, czy rzeczywicie obnienie emisji dwutlenku wgla w miastach zbawi ludzko, podczas gdy rozwijajce si kraje nic sobie nie robi z limitw CO2 (bo w wietle prawa midzynarodowego nawet nie musz), a swoje gospodarki bd opiera na energii z wgla. Co do skutkw globalnego ocieplenia zdania s podzielone. Jedni zwiastuj apokalips rodem z Wodnego wiata, oczywicie do pewnego stopnia – i tworz mapy pokazujce lini brzegow, ktra powstanie gdy stopniej wszystkie lodowce na wiecie. Inni znowu przepowiadaj wyschnicie oceanw i stopniow zmian Ziemi w planet podobn do Arrakis.

Wanie na pustyni, lub w jej pobliu, znajdziemy przykad miasta ekologicznego. Masdar City, powstajce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ma nie emitowa dwutlenku wgla do atmosfery. Jak na razie trudno powiedzie, eby w okolicach portu lotniczego odlegego o 17 km od Abu Zabi powstawao miasto. Do tej pory zbudowano elektrowni solarn o mocy 10 MW. Innym rdem energii maj by wody geotermalne. Kolejny przykad z pustyni - Dehsabz, ktre ma by now stolic Afganistanu, to rwnie jak na razie koncepcja. O ile jednak w przypadku Masdaru pomylano o miecie na 50 tys. mieszkacw oraz mniej wicej tyle samo pracownikw, mieszkajcych poza miastem, o tyle Dehsabz ma by domem dla trzech milionw ludzi. Okoo 90% energii ma by produkowane bez wytwarzania dwutlenku wgla.

Istniejce miasta rwnie staraj si by bardziej ekologiczne. Suy ma temu promocja komunikacji miejskiej, czsto zasilanej nie poprzez tradycyjny silnik spalinowy, lecz silnik elektryczny, a wic metro lub tramwaje. Rozwijane s sieci "tankowania" pojazdw elektrycznych oraz aut na wodr (chocia nad Wis takich stacji jeszcze nie ma). Prym w tej klasie wiedzie Toyota, ktra tworzy rozmaite hybrydy, wci jeszcze bazujce na silnikach spalinowych. Ale, ale… wrmy do naszych miast.

Amerykascy naukowcy wymylili koncepcj miasta prbnego. Chc stworzy aglomeracj, w ktrej nikt nie bdzie mieszka. W odrnieniu od Chiczykw budujcych miasta-widma, ich celem nie jest pompowanie powanych pienidzy w przemys budowlany albo tworzenie poligonw wojskowych. Chocia projektowi CITE (Center for Innovation, Testing and Evaluation) bardzo blisko do poligonu… dowiadczalnego. Miasto ma powsta po to, by testowa w nim rne rozwizania dotyczce zarzdzania inteligentnym i nowoczesnym miastem. Brak mieszkacw jest tylko plusem – ewentualne bdy, a nawet katastrofy nikomu nie zrobi krzywdy. CITE: Miasto za milliard dolarw, ktrego nikt nie nazwie domem - w treci artykuu jest materia wideo (artyku w jzyku angielskim).

Jak wynika z krtkiej animacji, prezentujcej ukad miasta, cz elementw infrastruktury znajdzie si pod ziemi. Jednak jeszcze dalej w koncepcji podziemnego miasta id wadze Singapuru, ktry ju od lat dziewidziesitych ubiegego wieku rozwaa budowanie w gb zamiast wzwy, a obecnie coraz bardziej j rozwija i pomau wdraa. To jedyne rozwizanie dla tej ponad piciomilionowej metropolii pooonej na wyspie nieco wikszej ni Bornholm. Wicej o podziemnym Singapurze w do starym artykule Wiedzy i ycia.

Trudno przewidywa przyszo w dzisiejszych czasach. Czy bdziemy mieli inteligentne i ekologiczne miasta? Rzut oka na miae koncepcje moe napawa optymizmem. Jednak na ziemi sprowadza ycie i fakt, e mylc o miecie, ktre pomyli za nas, wci mamy problemy z zielon fal w ruchu drogowym. Dodajc do tego konsumpcyjny styl ycia i baaganiarstwo, najbardziej prawdopodobn wizj wydaje si ta, jak przedstawi Janusz Zajdel w Cylindrze van Troffa – miasta zbudowanego na ruinach starych miast, z okalajcym je kordonem ogniw solarnych, ktre produkuj wszystko – od energii po ywno.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer