<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 listopada 2011
Eksplozja w Iranie - 19:55 - Pilarious
PromieniotwˇrczoŠ
W ira˝skim mieÂcie Isfahan dosz│o do tajemniczej eksplozji, ktˇrej przyczyn jeszcze nie ustalono. W mieÂcie tym znajduj▒ siŕ kluczowe budowle w ira˝skim programie nuklearnym. Rˇ┐ne ╝rˇd│a podaj▒ rˇ┐ne wersje i spekulacje - wed│ug zastŕpcy gubernatora prowincji nie dosz│o do ┐adnego wybuchu, nied│ugo po tej wypowiedzi informacja o incydencie zniknŕ│a ze strony agencji Fars, ktˇra jako pierwsza informowa│a o tym wydarzeniu. Wed│ug agencji Mehr, anonimowy mieszkaniec Isfahan twierdzi│, ┐e dosz│o do eksplozji stacji benzynowej, za izraelski dziennik Haaretz zwraca uwagŕ na zak│ad konwersji uranu, mieszcz▒cego siŕ w pobli┐u miasta.

KilkanaÂcie dni temu dosz│o do wybuchu w bazie wojskowej Malard, 40 km na po│udniowy zachˇd od Teheranu. W eksplozji tej zgin▒│ gen. Hassan Moghaddam, ktˇry by│ odpowiedzialny za przemys│owe badania zapewniaj▒ce samowystarczalnoŠ zbrojeniow▒ Stra┐nikˇw Rewolucji.

Črˇd│a:
Haaretz
TVN24

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer