<< Nowiny | << Archiwum nowin
11 stycznia 2019
Zombie w PRL-u. Nadchodzi nowa powieŠ z serii „Szczury Wroc│awia” Roberta J. Szmidta - 0:16 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Zombie w PRL-u. Nadchodzi nowa powieŠ z serii „Szczury Wroc│awia” Roberta J. Szmidta'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Ju┐ 30 stycznia do ksiŕgar˝ trafi d│ugo wyczekiwany spin-off g│oÂnej powieÂci Roberta J. Szmidta Szczury Wroc│awia. Chaos. Opowiada o walce oddzia│ˇw ZOMO z epidemi▒ czarnej ospy i… hordami zombie. Wroc│aw lat 60. ubieg│ego wieku znˇw otwiera przed czytelnikami drzwi do obskurnego, siermiŕ┐nego i cuchn▒cego bimbrem PRL-u.

Wraz z ko˝cem stycznia nadejdzie premiera pe│nokrwistej (w podwˇjnym tego s│owa znaczeniu) polskiej apokalipsy zombie piˇra znakomitego autora fantastyki Roberta J. Szmidta. Szczury Wroc│awia to historia zmaga˝ o kszta│t nowej rzeczywistoÂci. Mo┐e siŕ okazaŠ, ┐e drugi cz│owiek jest gorszym wrogiem ni┐ hordy zombie.

Zamˇw ksi▒┐kŕ w przedsprzeda┐y w najlepszej cenie:


Epidemia czarnej ospy, po ktˇrej Wroc│aw zosta│ objŕty Âcis│▒ kwarantann▒, staje siŕ preludium znacznie powa┐niejszych wydarze˝. W ci▒gu zaledwie kilku godzin od jej wybuchu milicja oraz wezwane na pomoc oddzia│y wojska trac▒ kontrolŕ nad mno┐▒cymi siŕ w zastraszaj▒cym tempie szeregami nieumar│ych. Z dnia na dzie˝ upada stary porz▒dek rzeczy.

Za│oga zak│adu karnego numer 1 podejmuje desperack▒ decyzjŕ. Funkcjonariusze pozbywaj▒ siŕ wszystkich osadzonych, aby na ich miejsce sprowadziŠ w│asne rodziny. Wierz▒, ┐e przetrwanie nadchodz▒cej apokalipsy bŕdzie mo┐liwe tylko za murem fortecy, jak▒ jest poniemieckie wiŕzienie. Niestety, nie wszystko idzie po ich myÂli – kilkunastu najgorszym zwyrodnialcom, na ktˇrych ci▒┐▒ liczne wyroki Âmierci, udaje siŕ zbiec z konwoju. Jednym z nich jest Fabian Sprycha, bezwzglŕdny zabˇjca i kanibal. Zrobi wszystko, by ludzie mu podobni objŕli w│adzŕ nad Wroc│awiem.

W drugiej czŕÂci Szczurˇw Wroc│awia czytelnik pozna dramatyczne koleje losu obu tych grup: za│ogi wiŕzienia i cudem ocalonych z│oczy˝cˇw. Kto jest lepiej przystosowany do przetrwania w czasach, w ktˇrych wszystkie normy moralne przestaj▒ mieŠ znaczenie? Czy przeciŕtny cz│owiek mo┐e prze┐yŠ starcie z pozbawionym sumienia, ale obdarzonym intelektem morderc▒ – zagro┐eniem po stokroŠ gorszym od rzesz ┐ywych trupˇw?

Kontynuacja najlepiej sprzedaj▒cej siŕ i najbardziej krwawej polskiej apokalipsy zombie! Szczury Wroc│awia. Kraty, podobnie jak cz੠pierwsza, to tak┐e eksperyment literacki: postaciami dramatu s▒ rzeczywiste osoby, zg│aszaj▒ce siŕ do Autora, by uÂmierci│ je na kartach swojego dzie│a.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer