<< Nowiny | << Archiwum nowin
24 lutego 2002
Sekret Leonard'a Boyarsky'iego. - 0:01 - DoPr
Zagorzali fani Fallouta 2 zapewne pamitaj, e z Vault City wydalony zosta Richard Grey, a wiele lat po nim Leonard Boyarski. W Biblii Fallouta ju zostaa wytumaczona sprawa Grey'a, a ja postanowiem dowiedzie si czego wicej o Boyarsky'im, a konkretnie byem ciekaw co si stao, e podczas entej gry w mojego ulubionego Falla, znalazem grb Boyrasky'iego na Golgocie niedaleko New Reno. Wysaem list do Chris'a Avellon'a i... dostaem odpowied, ktr moecie przeczyta poniej. :-)

DoPr: In the last "Fallout Bible" update there was a question about Richard Grey and why he was exiled from Vault City. I remember that there was another person exiled from the VC - Leonard Boyarski. He also was exiled for a murder but I'm curious how did he die? I've found his grave on the Golgotha and it's quite surprising.

Chris @ Black Isle: Boyarsky was an in-joke to Leonard Boyarsky who originally worked on F1 and parts of F2. I think the name was originally Jason Anderson, but honestly, I don't really remember. Boyarsky was exiled for murder and unauthorized research (the research allegations revolved around some tampering with the pregnancy cycles in the Auto-Doc that apparently put all of Vault 8 in danger, but the details were deleted from the Vault 8 computer). His crime occurred many years after Grey's alleged crime, but Boyarsky only got as far as Reno with a traveling caravan before he was robbed and killed by Reno toughs who saw him as an easy mark (which pretty much is true for everyone from Vault City). His reasons for traveling south were unknown, but it is rumored his original destination was east of Reno for unknown reasons.

Sprbowaem przetumaczy wypowied Chris'a, a wyglda to mniej wicej tak:
Chris @ Black Isle: Boyarsky to by art nawizujcy do Leonard'a Boyarsky'iego, ktry w rzeczywistoci pracowa nad F1 i czci F2. Wydaje mi si, e oryginalnie nazywa si Jason Anderson, ale tak uczciwie, to naprawd nie pamitam. Boyarski zosta wygnany za morderstwo i bezprawne badania (zarzuty o badania odnosiy si do jakiego majstrowania z cyklami ciowymi w Auto-Doc'u, co najwyraniej zagraao wszystkim z Vault 8, ale szczegy zostay wykasowane z komputera Krypty 8). Jego przestpstwo wydarzyo si wiele lat po rzekomej zbrodni Grey'a, ale Boyarsky dotar tylko do Reno z wdrujc karawan zanim zosta okradziony i zabity przez twardzieli z Reno, ktrzy zauwayli w nim atwy cel (co jest cakiem oczywiste u wszystkich z Vault City). Powody dla jakich podrowa na poudnie s nieznane, ale chodz suchy, e z niewiadomych przyczyn jego prawdziwy cel podry by na wschd od Reno.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer