<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 lipca 2017
50 twarzy popkultury - publikacja naukowa - 8:59 - Squonk
Ilustracja do nowiny '50 twarzy popkultury - publikacja naukowa '
OÂrodek Badawczy Facta Ficta po raz kolejny przygotowa│ obszern▒ publikacjŕ naukow▒. Tym razem na warsztat zosta│a wziŕta kultura masowa, zwana tak┐e popkultur▒.

Ksi▒┐ka "50 twarzy popkultury" pod redakcj▒ Kseni Olkusz jest czwartym tomem serii „Perspektywy PonowoczesnoÂci” – i zarazem pierwsz▒ tak obszern▒ polsk▒ prac▒ zbiorow▒ proponuj▒c▒ namys│ nad kultur▒ popularn▒ rozumian▒ nie jako zjawisko osobne, rozpatrywane z zaanga┐owanej perspektywy fana, lecz jako „wszechkulturŕ”, dekonstruuj▒c▒ paradygmatyczny podzia│ na wysoki i niski rejestr artystyczny.

Publikacjŕ 50 twarzy popkultury licz▒c▒ ponad 600 stron, a zawieraj▒c▒ 34 teksty, mo┐na pobraŠ w porŕcznym formacie PDF ze strony oÂrodka ⇒ [LINK].

Warto siŕ zapoznaŠ!

OÂrodek Badawczy Facta Ficta na Facebooku.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer