<< Nowiny | << Archiwum nowin
26 czerwca 2014
Zbigniew Truszczy˝ski, 'Mamy dusze muszkieterˇw' - recenzja - 16:43 - Veron
Zbigniew Truszczy˝ski - Mamy dusze muszkieterˇw
Mamy dusze muszkieterˇw jest drug▒ - po Dzienniku snajpera W│adys│awa Wilka - propozycj▒ wydawnictwa WarBook w ramach nowej serii, "Kondotierzy". Te dwa tytu│y zapowiadaj▒, i┐ bŕdzie to cykl wyj▒tkowy. Relacje ludzi przebywaj▒cych bezpoÂrednio na froncie prawdziwych dzia│a˝ militarnych s▒ bowiem nad wyraz zajmuj▒ce i potrafi▒ wci▒gn▒Š na d│ugie godziny bardziej efektywnie ni┐ najlepsza proza military fiction. W przypadku ksi▒┐ki Zbigniewa Truszczy˝skiego daj▒ te┐ niema│o okazji do uÂmiechu.

Mamy dusze muszkieterˇw to wspomnienia ┐o│nierza Legii Cudzoziemskiej. Wspomnienia trzeba zaznaczyŠ pozytywne, gdy┐, jak pisze autor w pocz▒tkowych fragmentach ksi▒┐ki, do z│ych wracaŠ nie chcia│. Zbudowana jest z ca│ej masy anegdot, opowieÂci z ┐ycia wojakˇw jednej z najbardziej znanych formacji wojskowych na Âwiecie. Obraz to niewiele odbiegaj▒cy od klasycznych filmowych przygˇd inspektora Ludovica Cruchota, popularnego ┐andarma granego onegdaj przez Louisa de Funesa. Do tego, tak jak filmy z francuskim aktorem, tak┐e zawieraj▒cy drugie dno i w ten sam sposˇb je ukrywaj▒cy.

Truszczy˝ski nie rozpisuje siŕ na temat niebezpiecze˝stw, szkole˝ czy akcji wojskowych. Z jego ksi▒┐ki przebija przede wszystkim przygoda, za ktˇr▒ w sposˇb naturalny sz│y pijackie wybryki i lubie┐ne ekscesy. Miŕdzy wierszami doszukaŠ siŕ jednak mo┐na portretu smutnej rzeczywistoÂci Afryki na pˇ│noc od rˇwnika w pierwszej po│owie lat 80-tych - dzia│alnoÂci Jeana-Bedela Bokassy czy pu│kownika Kadafiego. Autor w sobie znany sposˇb potrafi│ przemyciŠ te zagadnienia, niemniej nie zmieni│ przez to wymowy powieÂci.

Ta bowiem w po│▒czeniu z klarownym jŕzykiem daje czytelnikowi po prostu sporo satysfakcji. Jedynym mankamentem ksi▒┐ki jest narracja. Truszczy˝ski bowiem, nie wiedzieŠ czemu, zdecydowa│ siŕ na opowiadanie w trzeciej osobie z perspektywy fikcyjnej postaci. Znacznie ciekawiej czyta│oby siŕ Mamy dusze muszkieterˇw jako relacjŕ pierwszoosobow▒. Poza tym i kilkoma wpadkami czysto redakcyjnymi (literˇwki czy b│ŕdy interpunkcyjne mo┐na jeszcze wybaczyŠ, ale b│ŕdy ortograficzne s▒ niedopuszczalne) to ksi▒┐ka absolutnie godna polecenia.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer