<< Nowiny | << Archiwum nowin
04 padziernika 2009
Buty sobie kupcie - 19:28 - nie wiem
Z gumy i wysokie. Bardzo wysokie. By moe nawet wysze od was samych. Okazuje si bowiem, e grupa naukowcw, ktrzy w spokoju ducha obradowali na konferencji klimatycznej majcej miejsce w Oksfordzie, stwierdzia, e poziom wszechoceanu podniesie si co najmniej o dwa metry w nadchodzcym (bd te nadeszym, przeto ju od 9 lat yjemy w XXI wieku) stuleciu. Oznajmiaj rwnie, e proces podnoszenia si poziomu wd jest nie do zatrzymania. To znaczy oczywicie poziom wd w morzach i oceanach. Okazuje si jednak, co moe by nowym elementem uzupeniajcym dotychczasow faktografi czowieka zwyczajnego, e nie tylko nasi rodacy potrafi dorabia problemy do rozwiza. Naukowcy wsplnie postanowili, e podnoszenie si poziomu wszechoceanu mona spowolni, a e to przecie dziaanie ekologiczne, to wiadomym jest, i naley je poprze wszelkimi moliwymi rodkami. Nie chc uchodzi za sypicego zoliwociami zgryliwca, ale jedna z trzewych wypowiedzi przedstawiciela naukowego grona wrcz mnie zaskoczya. Mianowicie pan Stefan Rahmstorf z niemieckiego Instytutu Badawczego w Poczdamie powiedzia ”Nic nie moemy ju zrobi, chyba e ochodzimy planet. Musielibymy usun dwutlenek wgla z atmosfery, a jest to niemoliwe na tak skal. Nie dzi.”, co chyba powinno cieszy. No bo dobrze wiedzie, e naukowcy te wiedz, e trudno ochodzi planet i e prawdopodobnie nie wpadn na taki pomys. Nie wpadn, prawda?

Wyej przedstawiony naukowiec okazuje si by wielkim optymist, stwierdzajc, e w przecigu najbliszych trzech stuleci minimalny wzrost poziomu morza to od 3 do 5 metrw, a wzrost temperatury (najniszy moliwy oczywicie) dobije do trzech stopni Celsjusza (prawdopodobnie o te stopnie chodzio). Gdyby temperatura wzrosa jednak tylko o 1,5 stopnia, to poziom wd podniesie si o 2 metry, co spowoduje niewyobraalne straty (a wiedzie z Joe Monstera mona, e to prawda). Na nic take ograniczanie emisji CO2 (czybymy zatem mogli sobie darowa podpisywanie wszelkich protokow ograniczajcych wypuszczanie do atmosfery tego nieszlachetnego gazu?). Wzrost globalnej redniej temperatury o dwa stopnie Kelwina/Celsjusza zwikszy do pidziesiciu procentowe prawdopodobiestwo roztopienia si lodowej powoki Grenlandii, co wedug Pier Vellinga’a z uniwersytetu w Wageningen w Holandii ma nastpi za trzy do dziesiciu wiekw. Wtedy wody bdziemy mieli ju po dziurki w nosie i to stojc jeden na drugim, drugi na trzecim, a trzeci na taborecie. Taboret oczywicie bdzie musia sta na stole, pod ktrego kad nog podoymy trzy pustaki.

rdo: Gazeta.pl
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer