<< Nowiny | << Archiwum nowin
02 czerwca 2008
Afterfall - jeszcze majowa aktualizacja - 0:11 - Ulyssaeir
Afterfall
Kolejny milestone za nami!

Tak rozpoczyna siŕ oczekiwana ju┐ od pewnego czasu aktualizacja na forum projektu – przepraszam, produkcji Afterfall. W trakcie przeprowadzki do nowego studia ekipa skupia swoje wysi│ki na zapewnieniu skutecznej organizacji i czynnoÂciach preprodukcyjnych. Prace zespo│u zosta│y wsparte doÂwiadczeniem Unigine Corp. dziŕki podpisaniu nowej umowy. Na 30 czerwca zapowiedziano oficjaln▒ imprezŕ z okazji rozpoczŕcia w│aÂciwej produkcji. A samej pracy nie powinno zabrakn▒Š, gdy┐ ekipa ustawi│a poprzeczkŕ dosyŠ wysoko. »ywe miasta, rozleg│e, rˇ┐norodne krainy, ciesz▒ce oko animacje, nieszablonowoŠ, fizyka wprowadzaj▒ca interaktywne, tzn. modyfikowalne otoczenie – tym wszystkim pobudzane s▒ nasze oczekiwania. Ambicja zosta│a, mˇwi▒c delikatnie – po│echtana, bŕdziemy zatem ÂledziŠ postŕpy z dociekliwoÂci▒ i systematyk▒ przynajmniej rˇwn▒ dotychczasowej. W nied│ugim czasie zapowiedziano rˇwnie┐ wyciek nowych informacji. Czekamy!

Szczegˇ│y na: forum Afterfall
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer