<< Nowiny | << Archiwum nowin
27 sierpnia 2006
Gazowy artyku│ - 16:54 - Squonk
Nasz schronowy dzia│ Artyku│y wzbogaci│ siŕ o now▒ pozycjŕ nades│an▒ przez Kometŕ "Czy Polacy bŕd▒ chodzili po chrust do lasu?".
Od razu muszŕ zaznaczyŠ, ┐e tekst ten nie ma bezpoÂrednich nawi▒za˝ do Âwiata Fallouta. Porusza on przede wszystkim, coraz bardziej narastaj▒cy problem bezpiecze˝stwa energetycznego naszego kraju.
Ka┐dy cz│owiek zaczynaj▒c rano dzie˝, raczej prawie wcale nie zastanawia siŕ sk▒d p│ynie gaz, na ktˇrym robi sobie porann▒ kawŕ. Kwestia ta zaczyna byŠ "pal▒ca" kiedy gazu zabraknie. Wtedy dopiero mo┐na sobie uÂwiadomiŠ, o wielu czynnikach wp│ywaj▒cych na taki stan rzeczy. Jednak nasze rozwa┐ania na pewno zostan▒ przerwane dylematem "jak siŕ umyŠ i jak co ciep│ego zjeŠ?" ;-)
Oby nigdy nie dosz│o do takich dylematˇw.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer