<< Nowiny | << Archiwum nowin
09 sierpnia 2010
Wyciek informacji o kolejnym DLC do Borderlands - 1:30 - Uqahs
Borderlands
O tym, ┐e downloadable content (w skrˇcie DLC), a wiŕc wszelkiego rodzaju dodatki do gier Âci▒gane z sieci sprawiaj▒ niekiedy problemy graczom ju┐ wiemy. Wystarczy przeÂledziŠ schronowe newsy na temat rozszerze˝ do Fallouta 3. Jednak czasami DLC potrafi▒ przysporzyŠ bˇlu g│owy producentom, szczegˇlnie jeÂli natrafi▒ na niezwykle dociekliwych graczy.

Nikt ze studia Gearbox Software nie podejrzewa│ chyba, ┐e wydaj▒c patcha nr 1.31 do Borderlands, ujawni▒ swoje plany co do czwartego dodatku. Jeden z u┐ytkownikˇw oficjalnego forum gry, szperaj▒c w dodanych przez patch plikach, odkry│ mnˇstwo informacji na temat kolejnego DLC. JeÂli nie lubicie spoilerˇw, powinniÂcie zapomnieŠ o tym newsie i niech was nie kusi link do rozszerzenia nowiny.

Borderlands

Jednak ciekawoŠ wziŕ│a gˇrŕ? Cˇ┐, ostrzega│em... Informacje, ktˇre przeciek│y razem z patchem mˇwi▒ bardzo du┐o o szykowanym dodatku. Sk│adaj▒ siŕ na nie: dialog wprowadzaj▒cy do fabu│y, a tak┐e spis nowych przeciwnikˇw i questˇw. Wszystko znajdziecie w tym w▒tku na forum gry.

Jak przysta│o na Borderlands, autorzy przygotowali doŠ zabawn▒, lakonicznie uargumentowan▒ historiŕ. Wiadomo, ┐e g│ˇwn▒ rolŕ w dodatku odegra robot Interplanetary Ninja Assassin Claptrap (mogliÂmy go poznaŠ ogl▒daj▒c zako˝czenie Borderlands) stworzony przez firmŕ Hyperion, ktˇrego pierwotnym zadaniem by│o ciche eliminowanie konkurencji, czyli poszukiwaczy skarbˇw. Ten diabelski pomys│ obrˇci│ siŕ jednak przeciwko Hyperionowi. Robot nie by│ bowiem obojŕtny na krzywdŕ swoich metalowych braci. Widz▒c, jak ludzie poniewieraj▒ inne claptrapy, doprowadzi│ do buntu maszyn... Claptrapy rozpoczŕ│y produkcjŕ armii - wskrzesza│y truposzy, tworz▒c z nich swego rodzaju cyborgi-zombie. Znienawidzonych wczeÂniej poszukiwaczy poproszono wiŕc o sprz▒tniŕcie tego ca│ego ba│aganu.

Dodatek ma zawieraŠ co najmniej 21 nowych questˇw i wprowadzaŠ claptrapowe odpowiedniki znanych przeciwnikˇw, w tym claptrapowych bossˇw. Randy Pitchford tak skomentowa│ ca│▒ sprawŕ:
Jest tam nieco informacji, ale to tak, jakby czytaŠ szkic scenariusza niezapowiedzianego filmu - trochŕ mo┐na siŕ dowiedzieŠ, ale to nie ostateczna wersja i myÂlenie o tym nie da ci spokoju. Patrz▒c na to wszystko, mam ochotŕ w DLC ukryŠ nieco smaczkˇw. JeÂli tak zrobimy, na pewno dobrze je schowamy, i jeden dzie˝ nie wystarczy, aby je znale╝Š.
Ca│a sprawa wydaje siŕ bardziej bawiŠ ni┐ irytowaŠ twˇrcˇw i fajnie, mo┐e gracze dostan▒ co ekstra. Ciekawe jednak, co spotka│o osobŕ odpowiedzialn▒ za wyciek - chyba musz▒ tam mieŠ jaki odpowiednik liczonego w kilogramach, schronowego wpierdolu ;). Prˇcz potwierdzenia wieÂci o nowym DLC nie ujawniono oficjalnego tytu│u ani przewidywanej daty jego premiery.

Črˇd│a: forum Gearbox Software, IGN
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer