Błąd MySQL: Unknown MySQL server host 'trzynasty.nazwa.pl' (-3) o numerze: 2005 i treści : POłączenie z bazą danych trzynasty_1 na serwerze trzynasty.nazwa.pl:3307 nie powiodło się.