<< Nowiny | << Archiwum nowin
08 listopada 2008
Pierwsze dane o wynikach sprzeda┐y F3 - 12:05 - Ulyssaeir
Fallout 3Fallout 3 ju┐ oficjalnie sta│ siŕ niepodwa┐alnym sukcesem marketingowym. Ledwie w tydzie˝ od daty premiery gra trafi│a do 4,7 miliona nabywcˇw na ca│ym Âwiecie, licz▒c na wszystkich platformach jednoczeÂnie. Przynios│o to Bethesdzie zysk przesz│o $300 000 000, przy ktˇrym kwota niespe│na $6 000 000 wydana na licencjŕ staje siŕ wrŕcz Âmieszna. Pamiŕtajmy rˇwnie┐, ┐e gra wci▒┐ dopiero ma ukazaŠ siŕ na rynku innym ni┐ ameryka˝ski czy europejski – mieszka˝cy wschodniej Azji zdecydowanie podbij▒ wynik jeszcze wy┐ej. Fallout 3 zatem w 7-8 dni sprzeda│ siŕ o 50% lepiej ni┐ Oblivion w pierwsze 10 miesiŕcy. W tym przypadku cyfry mˇwi▒ wiŕcej ni┐ jakikolwiek komentarz. F 3 jest rozchwytywany! Czy zas│u┐y│ na to – oce˝cie sami, lub poczekajcie na nasz▒ recenzjŕ. Jej przygotowanie mo┐e jeszcze trochŕ potrwaŠ, ┐eby oceniŠ tak spory produkt musimy dok│adnie poznaŠ jego Âwiat.

Črˇd│o:
gry.wp.pl
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer