<<Niusy
05 kwietnia 2019
'Ze schronowej teledyskowni w klimatach' - wielka aktualizacja - 1:49 - Squonk
Ilustracja do nowiny ''Ze schronowej teledyskowni w klimatach' - wielka aktualizacja'
Musia│y min▒Š dwa lata, ale w ko˝cu siŕ uda│o! O to przed Wami efekt wielkiej aktualizacji projektu nosz▒cego nazwŕ 'Ze schronowej teledyskowni w klimatach'. Jego za│o┐enie jest proste: zebranie w jednym miejscu, na playliÂcie w schronowym kanale You Tube teledyskˇw muzycznych szeroko nawi▒zuj▒cych do fantastyki postapokaliptycznej.

Klucz doboru zawiera w sobie zarˇwno wartoŠ wizualn▒ teledysku, a tym bardziej s│own▒, ktˇra obejmuje rˇwnie┐ tematykŕ historyczn▒, militarn▒ czy spo│eczn▒. Do tego utwory/teledyski o zwierzakach i postapszym lifestylu.

Mi│ego s│uchania, i oczywiÂcie ogl▒dania! 😄

Ze schronowej teledyskowni w klimatach (dostŕp 5.04.2019).

Za udzia│ wziŕli:
Bart, Cichutki Spec, Rodrrik, Squonk, Wrathu.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 kwietnia 2019
Festiwal Fantastyki Cytadela 2019 - informacje - 17:48 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Festiwal Fantastyki Cytadela 2019 - informacje'
Informacja prasowa od organizatorˇw Festiwalu Fantastyki Cytadela.

Zosta│o jeszcze kilka dni na kupienie biletˇw na Festiwal Fantastyki Cytadela w promocyjnych cenach.

Link: BILETY JU» W SPRZEDA»Y.

🚨🚨🚨🚨🚨

Festiwal Cytadela odbŕdzie siŕ 24-26 maja 2019r. i bŕdzie to trzecia edycja na terenie zabytkowej Twierdzy Modlin. Wszystkie atrakcje bŕd▒ siŕ odbywa│y na dziedzi˝cu Garnizonu Modlin oraz w czŕÂci najd│u┐szego budynku Europy.

Festiwal │▒czy ze sob▒ atrakcje konwentu fantastyki (spotkania autorskie, prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty) z otwart▒ formu│▒ festiwalu: koncerty, wioski tematyczne osadzone w rˇ┐nych uniwersach, koncerty, pokazy i konkurs cosplay.

W tym roku po raz pierwszy w ramach Cytadeli odbŕdzie siŕ pierwszy w centralnej Polsce festiwal postapokaliptyczny RUST FEST wspˇ│organizowany ze Starling Design Studio.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 kwietnia 2019
Charles Campisi - 'Dobry glina' (prezentacja) - 18:06 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Charles Campisi - 'Dobry glina' - prezentacja'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Dragon.

Czy jeden cz│owiek mo┐e zlikwidowaŠ korupcjŕ w Âwiecie, w ktˇrym od lat rz▒dz▒ te same uk│ady?

Charles Campisi, legendarny szefa biura spraw wewnŕtrznych NYPD, zdradza kulisy pracy w owianym z│▒ s│aw▒ wydziale nowojorskiej policji. Handel narkotykami, dzieciŕca pornografia, gwa│ty i zabˇjstwa – to nie jest obraz z ameryka˝skiego filmu. To rzeczywistoŠ, z ktˇr▒ musia│ siŕ zmierzyŠ. To historia dobrego gliniarza, ktˇremu uda│o siŕ powstrzymaŠ tych z│ych.

„Wspomnienia Campisiego mo┐na czytaŠ dla czystej rozrywki lub jako elementarz pracy policyjnej. Albo z obu tych powodˇw.” (KIRKUS REVIEW)

CHARLES CAMPISI – w latach 1996–2014 szef biura spraw wewnŕtrznych nowojorskiej policji, zajmuj▒cego siŕ zwalczaniem korupcji w NYPD. Wyznawca zasady „zero tolerancji”. Zrewolucjonizowa│ zasady dzia│ania biura, dziŕki czemu przestŕpczoŠ w szeregach policji diametralnie spad│a, a opracowane przez niego metody s▒ dzi wdra┐ane przez s│u┐by na ca│ym Âwiecie.

„(…) To trudna robota i trudny Âwiat. To Âwiat pe│en k│amstw, oszustw i zdrad, Âwiat kapusiˇw i informatorˇw, pluskiew i pods│uchˇw, inwigilacji i tajnych operacji. To Âwiat dobrych policjantˇw, ktˇrzy stali siŕ ╝li, i z│ych, ktˇrzy stali siŕ gorsi. Žwiat gliniarzy rabuj▒cych i kradn▒cych, handluj▒cych narkotykami, nadu┐ywaj▒cych ich, gwa│c▒cych, a nawet morduj▒cych ludzi. Nigdy nie jest ich a┐ tylu, co zdaniem niektˇrych, ale dla nas i dla wszystkich uczciwych gliniarzy i tak zawsze jest ich zbyt wielu. Stanowi▒ powˇd, dla ktˇrego istniejemy. Z koniecznoÂci dzia│amy w cieniu, w tajemnicy, oddzieleni od pozosta│ej czŕÂci policyjnej braci. Niektˇrzy gliniarze nienawidz▒ nas, wielu siŕ nas obawia. Gdy wchodzimy do pomieszczenia pe│nego innych policjantˇw, rozmowy cichn▒, spojrzenia uciekaj▒, ludzie ostro┐nie siŕ oddalaj▒. Nawet dobrzy gliniarze, ktˇrzy rozumiej▒, ┐e nasza praca jest wa┐na i konieczna, ciesz▒ siŕ, ┐e sami nie musz▒ jej wykonywaŠ. W ten sposˇb nas separuj▒. Wszystko to rozumiemy i akceptujemy. Musimy. W ko˝cu stanowimy Internal Affairs Bureau, IAB, ktˇrego wszyscy tak siŕ obawiaj▒. JesteÂmy gliniarzami przes│uchuj▒cymi innych gliniarzy, policj▒ strzeg▒c▒ porz▒dku w policji. A nam wystarcza to, ┐e ka┐dy funkcjonariusz, zarˇwno ten dobry, jak i ten z│y, wie, ┐e jesteÂmy – dwadzieÂcia cztery godziny na dobŕ.
I obserwujemy.(…)”Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer