<<Niusy
01 marca 2012
Konkurs Twitterowy! - 17:22 - Uqahs
PA GAMES
Ka┐dy, kto nieco d│u┐ej przebywa na Trzynastym Schronie zauwa┐y, ┐e jego tryby to dosyŠ skomplikowany mechanizm. D│ubanina w kodzie stron do najprzyjemniejszej nie nale┐y, a wystarczy zajrzeŠ do S│ownika wyrazˇw oko│oschronowych, by przekonaŠ siŕ jak takie zajŕcie okreÂlamy. Jest to te┐ mechanizm z│o┐ony z wielu pomniejszych trybikˇw, ktˇre w wyniku radiacji zyskuj▒ nieco autonomii, a nawet rozpoczynaj▒ swoje w│asne ┐ycie.

Jedn▒ z takich odnˇg Schronu jest, zajmuj▒cy siŕ grami w klimatach postapo, Twitter PAGAMES, ktˇrego liczba wpisˇw przekroczy│a niedawno szˇst▒ setkŕ. Z tej okazji (choŠ 1. marca to rˇwnie dobra okazja) przygotowaliÂmy dla was konkurs, ktˇry powinien cieszyŠ siŕ sporym zainteresowaniem. Mamy przynajmniej tak▒ nadziejŕ. Szczegˇ│y konkursiwa znajdziecie po klikniŕciu na poni┐szy banner.

KONKURS TWITTEROWY PAGAMES

Fani postapokaliptycznych i nie tylko gier powinni byŠ wniebowziŕci, bo nagrodŕ stanowi 28 tytu│ˇw, zamkniŕtych w trzech obfitych zestawach. WÂrˇd nich znajdziecie fantastyczne Machinarium, Trine, a tak┐e serie Shadowgrounds oraz Zombie Shooter.

Pe│na lista gier mieÂci siŕ w najd│u┐szym nawiasie w historii schronowych nowin (Crayon Physics Deluxe, Cogs, VVVVVV, Hammerfight, And Yet It Moves, Steel Storm: Burning Retribution, Atom Zombie Smasher, Braid, Cortex Command, Machinarium, Osmos, Revenge of the Titans, Trine, Shadowgrounds, Shadowgrounds Survivor, Splot, Jack Claw, Frozen Synapse, Spacechem, Trauma, Inmomentum, Hacker Evolution: Duality, Hacker Evolution: Untold, Saira, Your Doodles are Bugged, Zombie Shooter, Zombie Shooter 2, VIZATI). A teraz w ty│ zwrot i do konkursu marsz! »yczymy powodzenia.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

05 marca 2012
'Do Âwiat│a' - nowa powieŠ z Uniwersum Metro 2033 - 11:05 - Squonk
PowieŠ z serii Uniwersum Metro 2033
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

"Do Âwiat│a" Andrieja Diakowa to mroczna i wci▒gaj▒ca powieŠ, ktˇra zdoby│a ju┐ tysi▒ce wielbicieli - ksi▒┐ka zwyciŕ┐y│a w g│osowaniu czytelnikˇw na portalu Metro2033.ru. "Do Âwiat│a" jest niewiarygodn▒ opowieÂci▒ o przygodach i wyczynach dwunastoletniego ch│opca i doÂwiadczonego stalkera, ktˇrzy razem odkrywaj▒ najdziwniejsz▒ i najmroczniejsz▒ tajemnicŕ postnuklearnego Petersburga i Kronsztadu. Wkrˇtce ta kontynuacja Uniwersum Metro 2033 trafi w rŕce polskich czytelnikˇw.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Rabat dla czytelnikˇw Trzynastego Schronu w sklepie KARALUCH.COM.PL - 11:32 - Squonk
Sklep internetowy KARALUCH
Rˇ┐ni mŕdrcy g│osz▒, ┐e koniec Âwiata jest tu┐ za progiem, a Wy co? To proste! Niezbŕdn▒ wiedzŕ na temat przetrwania mo┐ecie zdobyŠ na │amach Trzynastego Schronu, ale odpowiedni sprzŕt nabŕdziecie w internetowym sklepie KARALUCH - ktˇrego motto jest jedno: "wszystko na wypadek ko˝ca Âwiata" - i to z 5% rabatem!!!

Jak go uzyskaŠ?
  1. JesteÂcie czytelnikami Trzynastego Schronu oraz zarejestrowanymi u┐ytkownikami naszego forum.

  2. Rejestrujecie siŕ na stronie sklepu KARALUCH.

  3. Zg│aszacie nam ch੠otrzymania kodu rabatowego, wysy│aj▒c na adres naczelny[schronek]trzynasty-schron.net mejla, w ktˇrym podajecie swoje imiŕ, nazwisko oraz ksywŕ z forum.

  4. Schronowe ko│a zaczynaj▒ mieliŠ, rachu - ciachu i kod trafia do Was.

  5. Przy dokonywaniu zamˇwienia w sklepie KARALUCH, wpisujecie kod rabatowy w odpowiednie pole.
I wsio!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 marca 2012
Romantically Apocalyptic #70, #71, #72, #73, #74, #75, #76 - 1:46 - Squonk
Romantically Apocalyptic
Jest pˇ╝no, jestem zmŕczony po 24 h bycia na nogach, do tego trzeba ogarn▒Š parŕ spraw na Schronie. W miŕdzyczasie zapuÂci│em siŕ w Âledzeniu tego, co nowego dzieje siŕ z Kapitanem i jego kompanami. Wiŕc wybaczcie, ┐e nie napiszŕ nic zabawnego - g│ownie dla mnie - bo obecnie nie jestem w stanie zrozumieŠ, z tego co tam siŕ wydarzy│o.

Romantically Apocalyptic - odcinek 70.
Romantically Apocalyptic - odcinek 71.
Romantically Apocalyptic - odcinek 72.
Romantically Apocalyptic - odcinek 73.
Romantically Apocalyptic - odcinek 74.
Romantically Apocalyptic - odcinek 75.
Romantically Apocalyptic - odcinek 76.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Highschool of the Dead - recenzja tomˇw 1-3 - 12:51 - Squonk
Seria mangi Highschool of the Dead
Przemieszczaj▒c siŕ z miejsca na miejsce, grupka pod przywˇdztwem Komuro natrafia na najrˇ┐niejsze przeszkody i jest Âwiadkiem "Syndromu »▒dzy Mordu", ktˇry opanowa│ du┐▒ cz੠pozosta│ych przy ┐yciu ludzi. Po drodze, zdobywaj▒c coraz to lepsz▒ bro˝, przedzieraj▒ siŕ przez hordy zombie. I tutaj mo┐na wymieniŠ jeden ze znacznych plusˇw, mianowicie w Highschool of the Dead pojawiaj▒ siŕ modele broni, ktˇra rzeczywiÂcie istnieje - nie s▒ to jakie m16 nazywane po prostu karabinami. Bohaterowie otrzymuj▒ do r▒k takie spluwy, jak Springfield M1A1 czy Barnett Wildcat C5.

Co tu ukrywaŠ, to seria dla smakoszy mangowych klimatˇw, a takich wÂrˇd czytelnikˇw Trzynastego Schronu trochŕ jest. Z pierwszymi trzema czŕÂciami Highschool of the Dead zmierzy│ siŕ Pilarious, a co napisa│ to znajduje siŕ w raporcie, ktˇry przekazujemy Wam.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 marca 2012
Podrŕcznik do Fallout: Brotherhood of Steel 2 - 2:01 - Squonk
Seria Fallout
Schronowymi poszukiwaczami "zaginionych Falloutˇw" s▒ dzi Nightmaster oraz Lithium, a za Spielberga - czyli wrzucaj▒cego to do ogˇlnego obiegu - robiŕ ja.

O to przygotowane dla Was t│umaczenie podrŕcznika do gry Fallout: Brotherhood of Steel 2 planowanej, ale anulowanej drugiej czŕÂci konsolowej mutacji "Opadu".

Fallout: Brotherhood of Steel 2 - podrŕcznik - plik PDF.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 marca 2012
Miŕdzy Scyll▒ a Charybd▒ - 21:49 - Jerzy
socrealizm
Trudno mi powiedzieŠ jaka jest oficjalna feministyczna wyk│adnia, i czy przypadkiem samo zauwa┐enie istnienia Dnia Kobiet nie zostanie poczytane za Âwiadectwo maczyzmu i nie uczyni ze mnie mŕskiej szowinistycznej Âwini, ktˇra – sk│adaj▒c dzi ┐yczenia – chce siŕ wykupiŠ tanim kosztem od obowi▒zku codziennej walki o sprawŕ.

Jednak, to w│aÂnie dziŕki Wam ten Âwiat przed apokalips▒ jest choŠ odrobinŕ lepszy i piŕkniejszy. Zatem, wszystkiego dobrego ┐yczŕ. Niech Was w wŕdrˇwce po pustkowiach Atom prowadzi, Schronek chroni, a Emanacja niech Wam sprzyja. Nie tylko dziÂ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 marca 2012
Schrontelewizornia 9 - 15.III.2012 - 13:58 - Squonk
telewizornia
Przys│owie ludowe g│osi, ┐e biednemu to h** w oczy i wiatr w d**ŕ wieje. Faktem jest, ┐e choŠ mrozy odpuÂci│y nam ju┐ w po│owie lutego, to od czasu do czasu pogoda wiatrami umili nam ┐ycie. A na po│udniu Polski, to Âniegiem nawet przy│o┐y. Za co do biedy, to w zwi▒zku z przechodzeniem do cyfrowego nadawania naziemnego, ma j▒ koncern medialny niejakiego pana Rydzyka, zwanego przez swoich fanˇw "ojcem", bo siŕ nie za│apali na cyfrow▒ - tfu tfu tfu - platformŕ.

Do naszej - ciekawe na jak d│ugo - reaktywowanej schrontelewizorni te┐ siŕ nie za│apa│ ┐aden program czy film z TV Trwam, ale te┐ nie co ukrywaŠ, ┐e jak siŕ patrzy na te wszystkie od lewa do prawa polityczne i oko│opolityczne ry... oblicza znaczy, to chcia│o by siŕ za Martinem Lutherem Kingiem rzec:

Mia│em sen, ┐e pewnego dnia na wszystkich kana│ach telewizyjnych zobaczŕ Schronka. Na jednym kanale radoÂnie baraszkuj▒cego na │▒ce, na drugim biegaj▒cego z odgryzion▒ rŕk▒ mutanta, na trzecim czochranego za uchem przez, ktˇr▒ ze schronowych dam, na czwartym...

Najnowszy raport telewizyjny, przygotowany przez tego tam, no wiecie >>> znajdziecie tu oooj!.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

10 marca 2012
Polska gola! - 17:11 - nie wiem
Sezon ogˇrkowy
PrzetrwaliÂmy czwartkowe wybuchy na S│o˝cu, przetrwaliÂmy przemys│ow▒ sˇl. Starsi z nas przetrwali nawet PRL, a potem na dok│adkŕ AWS, wiŕc niczego nie powinniÂmy siŕ baŠ. Nic bardziej mylnego! Ministerstwo Edukacji ujawni│o bowiem istnienie dzia│aj▒cej od 1999 roku Komisji Antypatriotycznej, ktˇra najpierw wprowadzi│a gimnazja, a teraz zmieni na zawsze oblicze liceˇw ogˇlnokszta│c▒cych, przystosowuj▒c je do produkowania wysoko wyspecjalizowanych kadr idiotˇw na rynek zachodni (bo nas w│asny rynek Komisja zamierza w ogˇle zlikwidowaŠ, tak by nie by│o niczego). Komisja od lat dzia│a na rzecz umniejszenia znaczenia cz│owieka w codziennym ┐yciu, wymyÂlaj▒c prawa, procedury i paragrafy, ktˇre nastŕpnie sytuuje w hierarchii priorytetˇw wy┐ej ni┐ godnoŠ ludzk▒. Mo┐na z czystym sercem powiedzieŠ, ┐e Komisja to najwiŕkszy sukces Trzeciej Rzeczpospolitej z racji swojej wysokiej skutecznoÂci i niez│omnoÂci w d▒┐eniu do za│o┐onych celˇw.

Wed│ug danych wywiadu SSI Minister Edukacji Narodowej lada dzie˝ zaproponuje objŕcie fotela przewodnicz▒cego Komisji Antypatriotycznej Erice Steinbach. JednoczeÂnie wci▒┐ rozwa┐ana jest kandydatura Jurija Szuchewycza lub Wielkiego Ksiŕcia Konstantego (mimo ┐e od prawie dwustu lat nie ┐yje).

Polski rz▒d wywalczy│ ponadto gwarancjŕ, ┐e przeznaczaj▒c dziewiŕŠset miliardˇw euro i tyle┐ samo dziewic na pomoc gospodarcz▒ dla Grecji, zapewni polskim pi│karzom │atwiejsze starcie z greck▒ dru┐yn▒ pi│karsk▒ podczas Euro 2012. Mieszka˝cy Peloponezu przyrzekli, ┐e wyst▒pi▒ bez tarcz i w│ˇczni oraz ┐e nie bŕdzie ich trzystu, a jedenastu. To bodaj pierwszy taki precedens w historii tego sportu. Prezydent natomiast po│▒czy│ siŕ w bulu z ofiarami niewyp│acania dodatkˇw za mycie r▒k w Grecji.

Jakby tego wszystkiego by│o ma│o, okaza│o siŕ rˇwnie┐, ┐e w potomkach wielkich wojownikˇw, ktˇrzy przy dysproporcji si│ w stosunku jeden do trzech rozbijali nawet najdziksze armie swoich s▒siadˇw nie ma ani trochŕ odwagi. Wojownicy nie bali siŕ hord naje┐onych rohatynami, potomkowie boj▒ siŕ pojedynczych atomˇw w elektrowniach emituj▒cych promieniowanie gamma na poziomie kilkudziesiŕciokrotnie ni┐szym ni┐ zjadaj▒ce wŕgiel molochy ko│o Be│chatowa. Dodatkowo chyba strach ten, a w│aÂciwie lŕk (bo pewnie sami nie wiedz▒ dok│adnie czego siŕ boj▒) jest wyra╝nie premiowany, gdy┐ w dzisiejszych czasach tchˇrzom coraz czŕÂciej pozwala siŕ na sianie strachu. Tym razem w Gda˝sku (ponoŠ takim odwa┐ny mieÂcie).

Najwiŕksza od piŕciu lat erupcja na S│o˝cu uderzy(│a) w Ziemiŕ
Reforma na ┐ywym ciele, czyli po┐egnanie z liceum ogˇlnokszta│c▒cym
Nie dla elektrowni atomowej w Polsce – Greenpeace znowu najm▒drzejsze
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 marca 2012
Spotkania z fantastyk▒ w marcu 2012 - 13:02 - Squonk
Od 6 do 27 marca, w ka┐dy wtorek a┐ do ko˝ca miesi▒ca w lubelskim WOK'u bŕd▒ siŕ odbywa│y Spotkania z Fantastyk▒, organizowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza". Szczegˇ│owy plan imprezy - do pobrania - poni┐ej.

Spotkania z Fantastyk▒ - rozk│ad jazdy [PDF].

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 marca 2012
Wasteland 2 ju┐ na Kickstarterze - 23:25 - Uqahs
Wasteland
Sequel Wasteland cieszy siŕ ogromnym zainteresowaniem. Od momentu uruchomienia jego strony na Kickstarterze, a by│o to jakie dziewi੠godzin temu, fani przeznaczyli ponad 300 tysiŕcy dolarˇw na konto twˇrcˇw. Brian Fargo i jego studio wyznaczyli sobie za cel kwotŕ 900 tysiŕcy dolarˇw, ktˇr▒ bez w▒tpienia uda im siŕ uzyskaŠ w bardzo krˇtkim czasie.

Na uwagŕ zas│uguje filmik promuj▒cy projekt, w zabawny sposˇb ukazuj▒cy to, jak wspˇ│czeÂni wydawcy patrz▒ na rynek gier. Wasteland 2 ma byŠ od pocz▒tku do ko˝ca gr▒ odzwierciedlaj▒c▒ oczekiwania zagorza│ych fanˇw. W przeciwie˝stwie do wielkich producentˇw, ktˇrzy wol▒ trzymaŠ siŕ pewnych utartych konwencji i uproszcze˝, aby zyskaŠ jak najwiŕksz▒ liczbŕ odbiorcˇw, ekipa InXile planuje stworzyŠ coÂ, czego Bethesda czy inny korporacyjny gigant nie tkn▒│by nawet kijem. Mowa tu o rozbudowanym cRPG utrzymanym w dawnym stylu, z walk▒ w systemie turowym.

Twˇrcy planuj▒ uko˝czyŠ projekt w ci▒gu 18 miesiŕcy. W ekipie zasiadaj▒ ju┐ takie osobistoÂci jak: Alan Pavlish, Mike Stackpole, Ken St. Andre (projektanci pierwowzoru), Mark Morgan (twˇrca muzyki do Falloutˇw), Andree Wallin (twˇrca konceptˇw). Scenariusz to dzie│o Jasona Andersona. Panowie bez w▒tpienia do│o┐▒ wszelkich stara˝, aby ich dzie│o sprawi│o przyjemnoŠ graczom. Czego im i sobie ┐yczymy.

A pucka dostaje drug▒ wisienkŕ na torcie za informacjŕ.

Črˇd│o: Kickstarter

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 marca 2012
Pre Order Nowego czasopisma 'Co na progu' - 0:47 - Squonk
Co na progu - dwumiesiŕcznik
Informacja prasowa od Wydawnictwa Dobre Historie.

Nowy, wydawany we Wroc│awiu magazyn poÂwiŕcony krymina│owi, grozie i opowieÂciom niesamowitym, mo┐na ju┐ przedpremierowo zamawiaŠ ze strony Wydawnictwa Dobre Historie. Na 66 stronach znajdziecie m. in.: pe│ne ekstremalnej grozy opowiadanie Edwarda Lee, nowelŕ Stefana Grabi˝skiego, poezjŕ H.P. Lovecrafta, esej S.T. Joshiego, felietony Marcina Wro˝skiego i Bartka Czartoryskiego, wywiad rzekŕ z medykami s▒dowymi oraz komiks Krzysztofa Chalika. Tematem numeru jest wp│yw Samotnika z Providence na kulturŕ popularn▒. "Co na progu" to nowy magazyn dla lubi▒cych czytaŠ, ktˇrzy chc▒ wyjŠ poza fantastykŕ. - Chcemy stworzyŠ polski odpowiednik „Amazing Stories”. Rozbudzaj▒ce wyobra╝niŕ czasopismo zawieraj▒ce w sobie melan┐ gatunkˇw, odwa┐n▒ prozŕ tŕtni▒c▒ ┐yciem, porywaj▒c▒ publicystykŕ i krˇtkie formy - dobre historie, ciekawe opowieÂci - mˇwi redaktor naczelny úukasz Žmigiel.

Wiŕcej informacji na blogu czasopisma.

Spis treÂci i wstŕpniak numeru pierwszego mo┐na przeczytaŠ online.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Gejmpley z Fallout: Brotherhood of Steel - 1:40 - Squonk
Schronowy kana│ YouTube
Najbardziej zacieszanym filmem w naszej JuTubowni jest trailer z gry Fallout: Brotherhood of Steel, ktˇry zosta│ obejrzany 382 791 razy.

Instytut Bada˝ Falloutowo-Postapokaliptycznych Trzynastego Schronu nie zasypia gruszek w popiele i doktor habilitowany KeniG znˇw przygotowa│ materia│ pogl▒dowy na temat tej gry. Tym razem bŕdziecie mogli zobaczyŠ - w rozszerzeniu newsa - jak wygl▒da trening w Fallout: Brotherhood of Steel.Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 marca 2012
Holden wyrˇ┐nionym za dzia│alnoŠ na rzecz Trzynastego Schronu - 10:09 - Squonk
Schronowe odznaczenia
Emanacja Trzynastego Schronu nape│ni│a m▒droÂci▒ swoje dzieci i decyzj▒ Biura Politycznego Trzynastego Schronu (czyli bez fabularnego pierdolamento po prostu Redakcji) redaktor Holden otrzymuje Z│ot▒ Zŕbatkŕ za wk│ad w rozwˇj schronowego warsztatu pracy jakim jest publikowanie materia│ˇw w internecie.

A konkretnie m.in. za:
- opracowanie na nowo schronowego CSS,
- ogarniŕcie zasad aktualizacji kodu HTML,
- polepszenie indeksowania zasobˇw Trzynastego Schronu,
- prace polepszaj▒ce dzia│anie schronowego Telewizorka.

Emanacja tak chcia│a.

Ku chwale Trzynastego Schronu!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Modernizacja schronowej teledyskowni - 14:59 - Squonk
Schronowy kana│ YouTube
Postapokaliptyczny, a ogˇlniej mˇwi▒c klimatyczny przekaz zawarty w muzyce mo┐e byŠ jeszcze bardziej, kiedy zostanie po│▒czony z obrazem. Czyli otrzymamy - jako dziwnie brzmi dla mnie te s│owo - teledysk.

W naszych zasobach mamy dzia│ TELEDYSKI W KLIMATACH, ktˇry technicznie trochŕ odstaje od reszty naszych zasobˇw. Odstaje na "in plus", aczkolwiek do dzi "nadrabia│" swoj▒ innowacyjnoŠ du┐▒ topornoÂci▒ obs│ugi. Jednak dziŕki Kamilosowi, ktˇry odpowiednio przerobi│ kod w znacz▒cy sposˇb uda│o siŕ poprawiŠ funkcjonalnoŠ tego dzia│u.

Aby dostaŠ siŕ tam w sposˇb telewizorkowy, klikamy: POSTKULTURA ---> TELEDYSKI W KLIMATACH.

Aktualizacjŕ pod k▒tem merytorycznym - bo nie wszystkie zamieszczone tam pozycje s▒ dostŕpne - przeprowadzimy niebawem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 marca 2012
Schrontelewizornia 16.III - 22.III.2012 - 23:32 - Squonk
telewizornia
Mejk lajf izier to nazwa bloga niejakiej Kasi, z ktˇrego mo┐na siŕ dowiedzieŠ rzeczy w rodzaju, ┐e "bezŕ nale┐y jeŠ │y┐eczk▒". A czy wyobra┐acie sobie podobny projekt - dajmy na to program telewizyjny - o nazwie Mejk lajf postapo? Ale w│aÂciwie po co takie co krŕciŠ, skoro w telewizji lec▒ iÂcie apokaliptyczne produkcje w rodzaju "Trudnych spraw", ktˇrych ogl▒danie mo┐e byŠ istn▒ symulacj▒ wojny atomowej, inwazji zombie oraz polskiego wk│adu w rozwˇj postapo, jakim jest jest brak odpowiedzialnoÂci za wszystko.

Tak... »ycie mo┐e czasem byŠ postapo, wiŕc po co jeszcze o tym krŕciŠ... Eee... Nie filmy, a seriale │┐e-dokumentalne.

Najnowszy raport telewizyjny, przygotowany przez takiego jednego >>> znajdziecie tu oooj!.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 marca 2012
Konkurs Twitterowy PAGAMES - wyniki - 13:29 - Uqahs
PA GAMES
Pod nadzorem ponuro kiwaj▒cej g│owami Komisji Kontroli Gier i Zak│adˇw, ktˇr▒ z kolei nadzorowa│ Schronek, przeprowadziliÂmy losowanie w konkursie Twitterowym. Sam konkurs przyniˇs│ ciekawe obserwacje i spostrze┐enia, ktˇre na pewno nie umkn▒ czujnemu oku dyrektora Instytutu Bada˝ Falloutowo-Postapokaliptycznych.

PopularnoŠ Twittera w Polsce jest niewielka, o czym Âwiadczy fakt, ┐e spora cz੠uczestnikˇw za│o┐y│a tam konta tylko po to, aby wzi▒Š udzia│ w konkursie. Na Zachodzie z Twittera korzystaj▒ nie tylko zwykli ludzie, ale te┐ wa┐ne osobistoÂci. W przypadku rozrywki elektronicznej s▒ to znani producenci gier, a ich wpisy Âledz▒ tysi▒ce osˇb. U nas niestety nic nie wskazuje na to, aby nadal doŠ elitarny Ăwierkacz sta│ siŕ rˇwnie popularn▒ platform▒ wymiany informacji, co Facebook, z ktˇrego korzystaj▒ chyba nawet dzieci w przedszkolu.

Sam konkurs przyniˇs│ Twitterowi PAGAMES dwudziestu nowych Âledz▒cych, ktˇrzy, miejmy nadziejŕ, zostan▒ z nim na d│u┐ej. A teraz proszŕ o werble... Oto troje zwyciŕzcˇw konkursu, ktˇrzy wiedzieli, ┐e w tym roku Trzynasty Schron obchodzi swoje trzynaste urodziny, a na dodatek mieli szczŕÂcie w losowaniu. Trafiaj▒ do nich obfite zestawy gier autorstwa niezale┐nych producentˇw. Gratulujemy!

- lizzie
- n0rmal
- motylek_84
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

'Edgar' - recenzja powieÂci Adama Be│dy - 16:47 - Squonk
Ok│adka powieÂci
Ludzie listy pisz▒, ludzie ksi▒┐ki pisz▒. A dziŕki dzisiejszym mo┐liwoÂciom wolnego rynku, ktˇry jeszcze w Polsce na szczŕÂcie obowi▒zuje jest mo┐liwoŠ │atwego wydania swojej twˇrczoÂci. OczywiÂcie jak jest z polskim rynkiem wydawniczym, na np. odcinku dystrybucji ksi▒┐ek to ujawni│o siŕ w pe│nej krasie przy sporze ma│ych wydawnictw z Empikiem. Dodajmy do tego jeszcze politykŕ wspierania kultury przez nasze w│adze, ktˇre jak tylko mog▒ to maksymalnie opodatkowuj▒ to co mog▒ opodatkowaŠ, nie ruszaj▒c od lat nie ruszanych Âwiŕtych - zw│aszcza "Âwiŕtych" - cielcˇw i krˇw. Za na to, jak wisienkŕ (ale nie nasz▒ schronow▒ Puckŕ) na│o┐y siŕ ┐ale funkcyjnych, salonowych mŕdrcˇw miaucz▒cych wniebog│osy nad stanem czytelnictwa w Polsce, i cyrk (nie, nie Monthy Pythona, choŠ absurd taki sam) gotowy.

Piszŕ o tym wszystkim dlatego, ┐e nie us│ysza│bym o takim goÂciu jak Adam Be│da, gdy nie pojawi│ siŕ on naszym weso│ym podwˇrku i nie zacz▒│ nas informowaŠ o tym co robi, przy okazji bior▒c udzia│ w naszych konkursach. W zwi▒zku z tym, nam nie pozostaje nic innego jak wrzuciŠ tu michŕ lansu dla tego m│odego autora, oraz poleciŠ Wam zapoznanie siŕ z jego twˇrczoÂci▒.

"Edgar" - recenzja na Trzynastym Schronie, ktˇr▒ napisa│a Lithium.
Szepcz▒cy w ciemnoÂci - strona Adama Be│dy.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 marca 2012
Armia radziecka z nami od dziecka - 22:50 - Jerzy
Mˇwi▒ Wieki
To has│o ju┐ od prawie 20 lat nieaktualne, 17 wrzeÂnia 1993 roku ostatni rosyjscy ┐o│nierze opuÂcili Polskŕ. M│ode pokolenie (z gˇry przepraszam za nieuzasadnion▒ generalizacjŕ – zawsze s▒ wyj▒tki) nie ma praktycznie pojŕcia o czym mowa, nawet jeÂli jakim cudem szkolny historyk 'zrealizowa│' program. Dla takich czytelnikˇw teksty w marcowym numerze Mˇwi▒ Wieki mog▒ byŠ Âwie┐e i odkrywcze.

Redakcja nie posz│a na prokuratorsk▒ │atwiznŕ rodem z IPN-u. Artyku│y – obok wielkiej polityki wyra┐onej w faktach, datach i liczbach (wa┐nych, ┐eby g│upot nie gadaŠ) – przedstawiaj▒ tak┐e szar▒ strefŕ. Codzienne, nieoficjalne, a czŕsto nielegalne – ukryte za fasad▒ 'przyja╝ni' – miŕdzynarodowe kontakty mieszka˝cˇw Legnicy. Ma│a Moskwa - tak j▒ nazywano nie tylko w filmie - by│a ‘stolic▒’ radzieckiej armii w Polsce.

Ogˇlny ton artyku│ˇw dobrze oddaj▒ fragmenty redakcyjnego wstŕpu: dzieje Polski Ludowej okazuj▒ siŕ du┐o ciekawsze i bardziej z│o┐one, ni┐ zwyk│o siŕ powszechnie uwa┐aŠ. W tym okresie czŕÂciej by│o strasznie ni┐ Âmiesznie, a najczŕÂciej zupe│nie nijako.

MieÂci siŕ to wszystko w zimnowojennej tematyce ktˇra mia│a wp│yw na ukszta│towanie schronowego klimatu. Mo┐e kiedy do tego wrˇcimy. Na razie z czystym sumieniem mogŕ poleciŠ zainteresowanym oÂmiostronicow▒ wk│adkŕ w omawianym numerze - Dzieje lotnictwa (nr 28 – Prze│amaŠ blokadŕ) – o moÂcie powietrznym do Berlina.

Ponadto: warto przeczytaŠ o Magu elektrycznoÂci (tekst w ca│oÂci dostŕpny na stronie). Dodam, ┐e jedna z falloutowych broni nosi jego nazwisko. Mo┐e nawet uda siŕ komu wygraŠ jeden z kilku egzemplarzy pierwszego sezonu ‘Gry o tron’ na DVD. To ich pierwszy konkurs wiŕc pytania │atwe, a wielkiej frekwencji nie przewidujŕ. Termin do 10 kwietnia.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 marca 2012
Schrontelewizornia 23.III - 29.III.2012 - 15:46 - Squonk
telewizornia
S│o˝ce Âwieci, droga rˇwna,
Suche trawy podpalaj▒ idioci maj▒cy mˇzg z g...a.
Tak to wiosna powoli swoj▒ twarz ods│ania,
A Schronek leniwie po Schronie siŕ... eee... s│ania?


Najnowszy raport telewizyjny, przygotowany przez Waszego lubianego naczelnego >>> znajdziecie tu oooj!.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

27 marca 2012
Premiera w klimatach: Ostatnia mi│oŠ na Ziemi - nasza recenzja - 0:14 - Veron
Ostatnia mi│oŠ na Ziemi
Ostatnia mi│oŠ na Ziemi jest kolejnym, po wydanym jaki czas temu Contagion - Epidemia strachu, przedstawicielem kina katastroficznego, ktˇry wchodzi na ekrany polskich kin. David Mackenzie proponuje jednak zgo│a odmienne spojrzenie na szeroko rozumian▒ apokalipsŕ, oferuj▒c nam alia┐ pozbawionego efektˇw specjalnych sci-fi oraz subtelnego romansu. Rozrywkŕ niewymagaj▒c▒, ale ujmuj▒c▒ wra┐liwoÂci▒.

Historia skupia siŕ na Michaelu (Ewan McGregor) i Susan (Eva Green). On beztroskim stylem ┐ycia prˇbuje uciec przed b│ŕdami przesz│oÂci, jest kucharzem w restauracji znajduj▒cej siŕ w pobli┐u miejsca jej zamieszkania; ona - epidemiolo┐ka, maj▒ca nieszczŕÂcie natrafiaŠ na facetˇw wyczerpuj▒cych definicjŕ s│owa "dupek". Przypadkowe spotkania powtarzaj▒ siŕ, ale oboje solidarnie nie chc▒ anga┐owaŠ siŕ w nic powa┐niejszego. Tymczasem ludzie wokˇ│ - a w ko˝cu i sami protagoniÂci - zapadaj▒ na nieznan▒, osobliw▒ chorobŕ, ktˇrej objawem jest zanik zmys│u wŕchu. Wkrˇtce tajemnicza "zaraza" pozbawia zdolnoÂci odbierania przez ludzi kolejnych bod╝cˇw, wystawiaj▒c rodz▒ce siŕ miedzy Susan i Michaelem uczucie na najciŕ┐sz▒ z prˇb.

Mackenzie w Ostatniej mi│oÂci... prezentuje widzom metaforŕ choroby naszych czasˇw - ci▒g│ego poÂpiechu. Czas to pieni▒dz, nie warto - nie op│aca siŕ - marnowaŠ go na szczegˇ│y: delektowanie siŕ smakiem, rozkoszowanie aromatem, ws│uchiwanie w ciszŕ, przygl▒danie siŕ odbiciu w lustrze. Žwiat zrezygnowa│ z radowania siŕ z drobnostek, ktˇre s▒ kwintesencj▒ ┐ycia. W pogoni za beznamiŕtnym ogˇ│em zapomnia│ drogi powrotnej do zmys│owego szczegˇ│u. Mackenzie konfrontuje ludzi z tym wyblak│ym Âwiatem, ktˇry sami sobie stworzyli. Sprowadza na wszystkich i ka┐dego z osobna tŕ sam▒ apokalipsŕ, zmuszaj▒c do walki ze strachem, przyjmuj▒cym najrˇ┐niejsze oblicza. Utrata zmys│u poprzedzona jest atakiem tego strachu - napadem rozpaczy, ob┐arstwa, agresji. Pˇ╝niej nastŕpuje zobojŕtnienie. I adaptacja.

Twˇrca M│odego Adama pokazuje bowiem, ┐e cz│owiek jest jednym z najlepiej przystosowuj▒cych siŕ do nowych warunkˇw ┐ycia organizmˇw we wszechÂwiecie. Przyk│adem jest praca w restauracji Michaela - gdy klienci nie czuj▒ zapachˇw, kucharze serwuj▒ im mocno doprawione potrawy; gdy trac▒ mo┐liwoŠ smakowania - zmieniaj▒ konsystencjŕ i kolor posi│kˇw. Uruchamiaj▒ siŕ pozosta│e zmys│y. Dopiero maj▒c ÂwiadomoŠ ko˝ca, egzystencji w ciemnoÂci, ludzie zaczynaj▒ korzystaŠ z ┐ycia, ┐yŠ jego pe│ni▒. Susan i Michael staraj▒ siŕ to robiŠ, lecz w pewnym momencie gubi▒ siŕ w osobliwej walce z sob▒ i "zaraz▒", bŕd▒c▒ zarazem kontrapunktem ich uczucia. Czym oka┐e siŕ dla nich tytu│owy "idealny" czy mo┐e "doskona│y zmys│" (dystrybutor nieco przesadzi│ z pompatycznoÂci▒ polskiego tytu│u)? RadoÂci▒ z ┐ycia? Mi│oÂci▒? A mo┐e drugim cz│owiekiem?

Przes│anie swojego filmu Mackenzie buduje stopniowo, zadaj▒c wzglŕdnie proste pytania oraz wykorzystuj▒c do tego nieco melancholijn▒, stonowan▒ narracjŕ i │agodn▒, choŠ powtarzaln▒ oprawŕ muzyczn▒. Intymnym okiem kamery przypatruje siŕ jednostkom, ktˇre sumuj▒ siŕ na ogˇ│ spo│ecze˝stwa. Sporo w jego filmie gˇrnolotnych s│ˇw, spontaniczna solidarnoŠ obcych sobie ludzi ma│o ma w sobie z wiarygodnoÂci, podobnie jak paradokumentalne wstawki, ktˇre dodatkowo zaburzaj▒ wyciszony styl obrazu. Niemniej jednak nienachalne aktorstwo i nadrzŕdna myÂl Ostatniej mi│oÂci na Ziemi - jak w obliczu ko˝ca odnale╝Š w sobie cz│owieka, by mˇc zwyczajnie i godnie ┐yŠ - daje do myÂlenia. Niez│e kino.

Moja ocena: 6,5/10
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Wyganianie kotˇw z do│ka czyli co z t▒ wod▒ - 13:39 - Squonk
Woda
Z wod▒ - zw│aszcza gdy jest jej "pod dostatkiem" ╝le - ale bez nie to ju┐ w ogˇle przer▒bane. Teraz mˇg│bym tu waln▒Š niez│▒ powiastkŕ o donios│ej roli wody, pos│u┐yŠ siŕ cytatami z filmˇw, jak np. z "Diuny", ale mnie siŕ nie chce. Bo po co mieliŠ bu│ŕ o rzeczach oczywistych. W zwi▒zku z tym jeszcze - aby jaki poziom Âwiat│oÂci by│ - cytat z piosenki zespo│u Dezerter:

Ludzkie cia│o jest takie miŕkkie
Ponad 70% wody
Czy myÂla│e kiedy o tym?
Czy myÂla│e kiedy o tym? 70% wody...


I zapraszam Was do zapoznania siŕ z kolejnym artyku│em Larsa-Petera Otzena, na temat poradzenia sobie z sytuacj▒, kiedy wody... zabraknie.

Kiedy z kranˇw przestanie p│yn▒Š woda cz. 1.

A przy okazji przypominamy o rabacie dla czytelnikˇw Trzynastego Schronu w sklepie KARALUCH.com.pl.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

29 marca 2012
'Czas zmierzchu' - recenzje na Trzynastym Schronie i konkurs - 12:58 - Squonk
Dmitrij G│uchowski - Czas zmierzchu
No to mamy rok 2012, czas spe│nienia siŕ przepowiedni Majˇw o ko˝cu Âwiata. A czy tak bŕdzie? Žmiem w▒tpiŠ. Bowiem nawet i przesz│oÂci do wielkich zmian, upadkˇw czy katastrof dochodzi│o latami, a traf sprawi│, ┐e dzisiaj wszystko dzieje siŕ globalnie. Denerwujesz siŕ na cenŕ paliwa, ktˇre wlewasz do baku swojego samochodu? Wkurza Ciŕ cena pieczywa, z ktˇrego robisz dzieciakowi kanapki do szko│y? Zaciskasz zŕby na fakt wzrostu rat za kredyt mieszkaniowy? A tymczasem, ktoÂ, gdzie na drugim ko˝cu Âwiata jednym klikiem myszy zatwierdza kolejne transakcje spekulacyjne, od ktˇrych bŕdzie jeszcze dro┐ej.

»ydzi, masoni, cykliÂci? Agenci KGB, uk│ady, spiski? A mo┐e sataniÂci w Sejmie? Nieee! Po prostu zwyczajna ludzka g│upota i chciwoŠ z jednej, a z drugiej strony tŕpota i ┐▒dza konsumpcjonizmu. Czy takiego ko˝ca Âwiata chcemy? Czy o takim ko˝cu Âwiata myÂleli Majowie? ByŠ mo┐e te┐, kto tam na kontynencie po│udniowoameryka˝skim zaspa│, gdy 600 lat temu zaczŕli siŕ tam pojawiaŠ Hiszpanie...

A my mamy dla Was trzy egzemplarze powieÂci Dmitrija G│uchowskiego Czas zmierzchu ufundowane przez Wydawnictwo Insignis, w nowego typu konkursie, do ktˇrego przyda siŕ nasz profil w serwisie Facebook.

Recenzja powieÂci "Czas zmierzchu" - autor: Veron.
Recenzja powieÂci "Czas zmierzchu" - autor: Jerzy.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 marca 2012
Gdzie jest gaz (g)│upkowy? - 13:36 - Squonk
Gaz ziemny i ropa naftowa
Pamiŕtacie mo┐e jak to mia│o byŠ z tym gazem? No mia│o byŠ piŕknie, a tu siŕ okazuje, ┐e wysz│o tak jak to zawsze w Polsce wychodzi. Czyli z wielkich planˇw i szumnych zapowiedzi ciche popiskiwanie w k▒cie. I od razu zaznaczŕ, ┐e nie jest to news o tzw. "polskiej odpowiedzi na Fallouta", do ktˇrego miana nieudolnie pretendowa│a kiedy taka gra AftercoÂtam. Zreszt▒ podobie˝stw mo┐na by siŕ doszukiwaŠ wiŕcej. Trzepanie md│ego lansu w mediach, obiecywanie, dzielenie gruszek z wierzby na skˇrze od nied╝wiedzia. Ale...

A gdyby tak odejŠ od zdroworozs▒dkowego toku myÂlenia - ktˇry w Polsce rzadko bywa stosowany - i nie wchodz▒c w obszary Âlepego zacieszu, wejŠ na teren spiskowej teorii dziejˇw. Bo skoro raport Pa˝stwowego Instytutu Geologicznego o polskich zasobach gazu │upkowego powsta│ przy pomocy strony ameryka˝skiej, to mo┐e im zale┐a│o na tym byÂmy nie zostali energetycznym eldorado? Polska spuszczona ze smyczy dostaw gazu z Rosji, samowystarczalna pod k▒tem energetycznym to Polska niebezpieczna, kozacz▒ca wobec ekipy ponurego Putina. A jedynie czego nasz Wielki Brat zza oceanu chce w tej czŕÂci Europy, to mieŠ spokˇj oraz zabezpieczone ╝rˇd│a gazu na przysz│oŠ, gdy zasoby z Alaski czy z Bliskiego Wschodu siŕ wyczerpi▒.

Oj, pojecha│em teraz teoriami fanˇw "Panie Prezesie" i zabrak│o tylko bym doda│ co o mgle albo satanistach w Sejmie (to ju┐ klasyk internetu, ale Orbitowski i tak by│ pierwszy). Ale bior▒c choŠby przyk│ad jak to fajnie mia│o byŠ z zakupem F-16, a wysz│o jak zawsze, mo┐na sobie samemu zadaŠ pytanie: kto tu z kogo robi durnia? Tym bardziej jeÂli trzeba bŕdzie p│aciŠ coraz wiŕksze rachunki za gaz. Czy to z Rosji, czy to z Kataru, czy nawet z naszych z│ˇ┐.

Bo chyba nie liczyliÂcie na to, ┐e gaz z wierce˝ w Polsce obni┐y│by jego cenŕ? WierzyliÂcie??? Haa!!!

Raport Pa˝stwowego Instytutu Geologicznego - plik PDF.

Zajrzyj tak┐e:
Gaz siŕ ulotni│
Jacek Piekara - "PrzenajÂwiŕtsza Rzeczpospolita" - recenzja

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowy projekt Polskiej Akademii Nauk - 20:15 - Nightmaster
Pan Tec
Wed│ug niepotwierdzonych informacji pochodz▒cych od anonimowego rozmˇwcy, PAN powo│a│a, na chwilŕ obecn▒ niejawn▒ jednostkŕ, ktˇra w najbli┐szym czasie zajmie siŕ nowym dzia│em rozwojowym swoich bada˝. Tematyka tych dzia│a˝ nie jest do ko˝ca jasna, jednak z naszych informacji wynika, ┐e ma to byŠ projekt podziemnych tuneli, w ktˇrych maj▒ siŕ mieÂciŠ laboratoria naukowe. Czy┐by za naszymi plecami, a w│aÂciwie pod naszymi stopami powstawa│ kolejny Vault-Tec, a mo┐e to kolejna inwestycja pokroju zderzacza hadronˇw?

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Premiera w klimatach: Przetrwanie - nasza recenzja - 23:54 - Veron
Przetrwanie
It amazes me, the will of instinct, Âpiewa│ przed laty Kurt Cobain w piosence "Polly" z albumu "Nevermind" (1991) Nirvany. Co prawda Przetrwanie, ostatni film Joego Carnahana, do takich refleksji raczej nie doprowadzi, niemniej to kino pozytywnie zaskakuj▒ce. Twˇrca Na tropie z│a zrŕcznie porusza siŕ w obranej przez siebie konwencji, oferuj▒c widzom porcjŕ solidnej, survivalowej rozrywki, dziŕki ktˇrej nie powinni wyjŠ z kina zawiedzeni.

Przekonuj▒co zagrany przez Liama Neesona, John Ottway stoczy│ ju┐ niejedn▒ walkŕ w swoim ┐yciu i nie mo┐na powiedzieŠ, ┐e by│y one wygrane. Drŕcz▒ go wspomnienia z dzieci˝stwa i reminiscencje zmar│ej ┐ony, ktˇre doprowadzaj▒ go do w│o┐enia sobie lufy karabinu do ust. Przed poci▒gniŕciem za cyngiel powstrzyma go us│yszane z oddali wycie wilka. Jeszcze nawet nie przypuszcza, ┐e rozpaczliwa rezygnacja wkrˇtce zamieni siŕ w dramatyczny pojedynek z nieprzyjaznym odludziem i w│aÂcicielami na po│y z│owrogiego i zbawiennego dla Ottwaya skowytu. Samolot transportuj▒cy grupŕ pracownikˇw na pola naftowe rozbija siŕ bowiem w sercu skutej lodem Alaski. Z ponad setki pasa┐erˇw prze┐yŠ udaje siŕ oÂmiu. Najgorsze jednak dopiero przed nimi. Wiatr, Ânieg i trzaskaj▒cy mrˇz oka┐▒ siŕ jedynie drobn▒ uci▒┐liwoÂci▒ w obliczu konfrontacji z watah▒ krwio┐erczych wilkˇw. Czeka ich mordercza walka na lodowej pustyni, ktˇr▒ wygraŠ mog▒ tylko najsilniejsi i ci, ktˇrzy nie przegraj▒ w pojedynku ze sob▒. Za zatrudniony docelowo do ochrony obozu pracownikˇw przed dzikimi zwierzŕtami Ottway stanie siŕ naturalnym liderem ocala│ej ˇsemki. Miedzy niedobitkami dojdzie do niejednej scysji, ka┐dego z nich nie wypada nazwaŠ inaczej jak twardzielem. Ale natura cierpliwie zrewiduje ich faktyczn▒ si│ŕ i pozostawi przy ┐yciu najwytrwalszych. A miar▒ tego oka┐e siŕ najprostszy gest - podanie rŕki.

Jak widaŠ po powy┐szym opisie, Carnahan wype│nia schemat kina survivalowego. Robi to jednak na tyle zrŕcznie i z wyczuciem, ┐e korzystanie z wyprˇbowanych klisz nie razi w oczy jak bij▒ca z ekranu Ânie┐na biel alaska˝skich pustkowi. Pewnie trzyma tempo opowieÂci i prowadzi wspomagan▒ energiczn▒ muzyk▒ akcjŕ, zwalniaj▒c kiedy trzeba, jednak nigdy nie popadaj▒c w nudziarstwo. Nie boi siŕ wpleŠ kilku szorstkich ┐artˇw, przez co z ekranu nie bije bez przerwy Âmiertelna powaga, a widzowie mog▒ od czasu do czasu odetchn▒Š z ulg▒ przed kolejnym zmaganiem protagonistˇw z chmar▒ psowatych. Wydatnie pomaga mu w tym zniuansowana gra Neesona, Âwietnie sprawdzaj▒cego siŕ w roli pokonanego przez ┐ycie nieu│omka, ktˇry dostaje szansŕ na katharsis za b│ŕdy przesz│oÂci. A tak┐e antagonista - natura. Piŕknie sfotografowana w Przetrwaniu tundra Alaski posiada obezw│adniaj▒c▒, wysysaj▒c▒ ludzkie moce si│ŕ. Spo│ecznoŠ wilkˇw to natomiast przeciwnik zabˇjczo doskona│y - pouk│adany, inteligentny organizm. Symbol strachu. Synonim ┐ycia. Przyroda jest bezwzglŕdna, nie ma litoÂci dla niechcianych ludzi. Czy, jeÂli postawiŠ obok tego faktu powˇd feralnego lotu, wydobycie ropy, mo┐na podejrzewaŠ naturŕ o zemstŕ za wyniszczaj▒c▒ dzia│alnoŠ cz│owieka?

S│absze strony filmu wynikaj▒ z ograniczonego bud┐etu. Objawia siŕ to w Przetrwaniu dwojako. Z jednej strony Carnahan zmuszony by│ wykorzystaŠ wzglŕdnie konwencjonalne Ârodki wyrazu (co swoj▒ drog▒ wysz│o mu Âwietnie), z drugiej - widaŠ, ┐e jego film nie jest tak dopieszczony wizualnie jak podobne produkcje z Fabryki Snˇw. We╝my choŠby sekwencjŕ katastrofy samolotu - stosunkowo krˇtka i oszczŕdna skutecznie uruchamia wyobra╝niŕ, ale tchu w piersi nie zapiera; albo wilki - na ekranie pojawiaj▒ siŕ doŠ rzadko, co potŕguje napiŕcie, ale nawet wtedy zauwa┐yŠ mo┐na, ┐e ich animacja pozostawia nieco do ┐yczenia. Trochŕ rzuca siŕ te┐ w oczy brak wiŕkszej iloÂci pierwszoligowych gwiazd.

Pewnie mo┐na by│o tak┐e zrezygnowaŠ z kilku uj੠(zw│aszcza fina│owych) i unikn▒Š zbŕdnej ckliwoÂci, skracaj▒c przy tym film z prawie dwˇch bitych godzin. Nie s▒ to jednak aspekty drastycznie obni┐aj▒ce wartoŠ Przetrwania, a emanuj▒cy z niego potŕ┐ny i szczery │adunek emocjonalny sprawia, ┐e rzeczone sto dwadzieÂcia minut up│ywa z dzie│em Carnahana bardzo szybko i przyjemnie. Spodziewa│em siŕ czego s│abszego, tym bardziej polecam.

Moja ocena: 7,5/10
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

31 marca 2012
Schrontelewizornia 30.III - 5.IV.2012 - 0:44 - Squonk
telewizornia
Stoi wiŕc przede mn▒ rola trudna,
By napisaŠ kolejn▒ zajawkŕ, ktˇra nie bŕdzie nudna.
W zwi▒zku z tym i owym, ko˝czŕ wiŕc te smuty,
Ciesz▒c siŕ, ┐e mija marzec, ktˇry by│ │adniejszy ni┐ luty.


Najnowszy raport telewizyjny, choŠ jeszcze nie jego powy┐sza zajawka, zosta│ przygotowany przy du┐ym wsparciu Zdradka znajdziecie tu oooj!.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer