<< Nowiny | << Archiwum nowin
18 lipca 2009
Niezwykle skuteczny lek na chorobŕ popromienn▒ - ju┐ nied│ugo? - 5:33 - Jim Cojones
PromieniotwˇrczoŠ
Stworzeniem takiego cudownego medykamentu chwali siŕ Andrei Gudkov, szef grupy Ameryka˝skich i Izraelskich naukowcˇw wspˇ│pracuj▒cych w Cleveland BioLabs. Produkt, wytwarzany na bazie bia│ek pochodzenia bakteryjnego, wykaza│ nadzwyczajn▒ skutecznoŠ podczas eksperymentˇw przeprowadzanych na ma│pach. Niemal wszystkie ze zwierz▒t nim leczonych prze┐y│o, w wiŕkszoÂci bez ┐adnego uszczerbku na zdrowiu, mimo poddaniu dawce promieniowania, ktˇra powinna doprowadziŠ do Âmierci siedemdziesiŕciu procent osobnikˇw. Pierwsze testy na ludziach nie wykaza│y jakichkolwiek skutkˇw ubocznych (badani nie byli poddawani dzia│aniu promieniowania) i jest szansa, ┐e ju┐ za rok - dwa lata lek zostanie dopuszczony do u┐ytku przez Ameryka˝sk▒ Agencjŕ ds. »ywnoÂci i Lekˇw.

Odkrycie to powinno nie tylko pozwoliŠ na ratowanie ┐ycia ludzi poszkodowanych w wyniku ataku nuklearnego, ale przede wszystkim powinien znale╝Š zastosowanie w zwiŕkszaniu bezpiecze˝stwa pacjentˇw poddawanych terapii wymagaj▒cej u┐ycia promieniowania.

Črˇd│o: YNetNews.com.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer