<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 kwietnia 2007
Prawa do marki Fallout wasnoci Bethesdy - 23:27 - Squonk
To jest dopiero nowina! Od dnia 9 kwietnia br. prawa wasnoci do marki Fallout nale do firmy Bethesda Softworks. Poprzedni waciciel - firma Interplay sprzedaa je za 5,75 miliona dolarw. Informacja ta zawarta zostaa w raporcie Amerykaskiej Komisji Papierw Wartociowych.

4 kwietnia 2007 r. Firma zawara Umow o Sprzeda Aktyww ("APA") oraz Umow o Licencjonowanie Marki Handlowej ("Zwrotna Licencja") z Bethesda Softworks LLC, twrc i wydawca gier wideo ("Bethesda") odnonie "FALLOUT", wasnoci intelektualnej uprzednio posiadanej przez Firm ("IP"). Umowy zawarte 4 kwietnia 2007 zostay uzgodnione jako wice od 9 kwietnia 2007.

W ramach APA Firma sprzedaa wszystkie swoje prawa do IP Bethesdzie za sum $5,750,000.00 zapaconych Firmie, obwarowan pewnymi warunkami, w trzech transzach. Pierwsza transza w sumie $2,000,000.00 zostaa opacona po zawarciu, gdy $200,000.00 zostao zapacone firmie, a $1,800,000.00 zostao wpacone na konto na pokrycie rozmaitych zobowiza. Firma spodziewa si dotrzymania obwarowa APA i otrzymania penej zapaty w trzecim kwartale 2007. Firma uprzednio, 29 czerwca 2004, wesza w umow o wyczne licencjonowanie Bethesdy, odnonie IP, ktra zostaa przebita przez APA.

W ramach Licencji Zwrotnej Firma otrzymaa wyczn licencj, pod okrelonymi warunkami, na uycie IP w celu stworzenia pod znakiem Interplay Masowej Wieloosobowej Gry Sieciowej Fallout ("MMOG").


Interplay deklaruje zdobycie funduszy i rozpoczcie prac nad MMOG w cigu dwch lat, i jego wydanie w cigu szeciu (wcznie ze zdobyciem przynajmniej 10 tys. paccych abonentw) lub licencja przepadnie.

2.6 REZERWACJA PRAW: Wszelkie prawa nie udzielone tutaj dosownie Interplay s zarezerwowane dla Bethesdy.

5.3.2 Interplay nie zaoferuje ani nie dostarczy adnych produktw, ktrych natura lub jako nie jest w zgodzie z standardami jakoci Bethesdy.

7.0 WYPATA TANTIEM. Interplay zgadza si paci Bethesdzie tantiemy w wysokoci dwunastu procent (12%) Wpyww Pieninych Netto pozyskanych tytuem sprzeday i rozpowszechniania FALLOUT MMOG, wcznie ze sprzeda abonamentw na FALLOUT MMOG oraz innych wpyww pochodzcych z FALLOUT MMOG, w obrbie Terytorium, w kadym kwartale kalendarzowym po komercyjnym starcie FALLOUT MMOG.


Hmm... Jakby to powiedzie... Chyba wszystko jest ju jasne...

Wypatrzono i po czci si oparto o materiay z NMA.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer