<< Nowiny | << Archiwum nowin
06 kwietnia 2007
Kryzys paliwowy a dywagacje starszego pana - 12:58 - Squonk
Od paru lat, co jaki czas podnosz si gosy o nadchodzcym wiatowym kryzysie paliwowym. Recept na to maj (lub tez mog by) tzw. biopaliwa. A co to jest takiego, to pokrtce wyjania nam ponisza definicja:

Biopaliwo - paliwo powstae z przetwrstwa produktw rolinnych. Wyrnia si biopaliwa:

 • stae - soma w postaci bel lub kostek albo brykietw, granulat trocinowy lub somiany, drewno, siano i inne przetworzone odpady rolinne
 • cieke - otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej (najczciej etanol) lub z przetworzonych nasion rolin oleistych olejw rolinnych (np. olej rzepakowy)
 • gazowe:
  - powstae w wyniku fermentacji beztlenowej ciekych i staych odpadw rolniczej produkcji zwierzcej (gnojowica, obornik, soma, etc.) - biogaz
  - powstae w procesie zgazowania biomasy -- gaz generatorowy (gaz drzewny)

  (za Wikipedi)

  Wykorzystanie biogazu nie wzbudza duych politycznych kontrwersji. I my tu rwnie moglimy si wsplnie zgodzi, nad ich pozytywnym wpywem na rodowisko. A co z ciekymi biopaliwami?
  Tu sprawa nabiera duych barw "politycznych". Zaczynaj ciera si ze sob interesy koncernw paliwowych, koncernw samochodowych oraz przedstawicieli wielkich posiadaczy ziemskich - wietrzcy duy interes w wytwarzaniu produktw rolnych na biopaliwa.

  Dlatego te, ciekawa wydaje si by opinia jak niedawno w tej sprawie zabra sam El Comandante - czyli Fidel Castro. Osiemdziesicioletni ju polityk, bo przebytej w ostatnim czasie operacji, nie moe wygasza swoich synnych kilkugodzinnych przemwie. Postanowi on wic chwyci za piro, i w cyklu cotygodniowych artykuw opisywa biec sytuacj w kraju i w wiecie.

  W artykule "Refleksje Naczelnego Wodza" w dzienniku "Granma" Castro gwatownie zaatakowa plany prezydenta USA dotyczce ograniczenia zuycia ropy i gazu na rzecz produkowanego z ziarna kukurydzy etanolu. Dyktator twierdzi, e wywoa to gwatown zwyk cen ziarna, czyli podstawy wyywienia ludnoci wiata, a co za tym idzie globalny gd.

  - Skd kraje Trzeciego wiata maj wzi zasoby, by przey? Kto i skd ma wzi ponad 500 mln ton ziarna potrzebnego do produkcji etanolu, ktrych wielkie koncerny USA daj jako zapaty za swoje inwestycje? Wcale nie przesadzam. Trzymam si faktw - pisze Fidel Castro.

  W pierwszym artykule wieszczy, e prezydent USA, realizujc swj "zowrogi plan produkcji paliwa z ywnoci", skazuje na przedwczesn mier trzy miliardy ludzi na wiecie.

  Dyktator uderzy w apokaliptyczny ton, dowiedziawszy si o porozumieniu zawartym dwa tygodnie przez USA i Brazyli, dwch najwikszych producentw etanolu na wiecie, w sprawie wsplnej jego produkcji na jeszcze wiksz skal. USA chc dziki temu zmniejszy zuycie ropy w cigu 10 lat o 20 proc.

  Brazylia odpara ju zarzuty Castro, tumaczc, e rozwj produkcji etanolu przyniesie korzy krajom Trzeciego wiata, ktre pac dzi cikie pienidze za drog rop. I e to wanie biedne kraje bardzo si interesuj brazylijskimi projektem produkcji etanolu z kukurydzy i trzciny cukrowej.

  - Pomcie biednym krajom sfinansowa produkcj etanolu z ywnoci i na ziemi nie pozostanie ani jedno drzewo, by nas obroni przed zmianami klimatu - pisze nieprzejednany Castro. - Na Kubie ziemi, ktr trzeba by przeznaczy pod produkcj alkoholu, mona znacznie lepiej wykorzysta, przeznaczajc j pod uprawy ywnoci lub dla ochrony rodowiska - tumaczy. Tu akurat sdziwy rewolucjonista wie, co mwi. Przez 49 lat swoich rzdw zniszczy kwitnce przed rewolucj 1959 roku rolnictwo.

  Swoimi szaleczymi pomysami to prbowa z Kuby uczyni cukrow monokultur i potg mleczno-misn przy pomocy cudownych ras byda, to, jak w ostatnich czterech latach, wycina plantacje trzciny cukrowej, ktr przeklina jako przyczyn zacofania.

  Z powodu polityki Castro p wieku po rewolucji wszystko na Kubie jest na kartki. Kraj sta si wielkim importerem ywnoci - w tym roku wyda na ni 1,7 mld dol. - a najwikszym dostawc jest rzekomy ciemiyciel wyspy - USA.


  Ech, ta polityka. Wszystko przez ni - zamiast co by prostsze, staje si jeszcze bardziej pokrcone :-/. Miejmy nadziej, e jeli u nas w Polsce, produkcja biopaliw ruszy na caego - to frytki nie bdziemy musieli smay na smalcu. A za posiadanie "nielegalnego" zuytego oleju, policja i urzd skarbowy nie bdzie nas tropia, jak niczym najgorszych wrogw pastwa ;-).

  News oparty na artyku z portalu Gazeta.pl
 • Podgld newsa | Skomentuj newsa

  << Nowiny | << Archiwum nowin

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer