<< Nowiny | << Archiwum nowin
04 wrzeÂnia 2011
Growy przegl▒d tygodnia #3 - 23:14 - Uqahs
PA GAMES
Trzeci, lecz na pewno nie ostatni przegl▒d tygodnia czas zacz▒Š. Uczniowie w│aÂnie odpoczywaj▒ po ciŕ┐kim szoku, jakim jest pocz▒tek roku szkolnego. Studenci z tryumfalnym wyrazem twarzy mog▒ jeszcze przez miesi▒c leniuchowaŠ. Redaktorzy schronu natomiast gdzie tam po cichu d│ubi▒, nierzadko w nosie, i w zasadzie nikt nie jest w stanie za nimi nad▒┐yŠ. Nawet gdyby kto zdo│a│ ujarzmiŠ Schronka i przenikn▒Š do Schronu, nie uda│oby mu siŕ sprawdziŠ, co poczynaj▒, gdy┐ zgodnie z zasad▒ nieoznaczonoÂci Emanacji jest to niemo┐liwe.

Stoi to oczywiÂcie w sprzecznoÂci z istot▒ newsˇw, ktˇre maj▒ informowaŠ o tym, co siŕ w Âwiecie dzieje. Ot, paradoks, ale zostawmy fizjologiczne rozwa┐ania gdy┐ nie maj▒ zwi▒zku radzieckiego z t▒ nowin▒. Mijaj▒cy tydzie˝ to przede wszystkim wzmo┐ona promocja polskiej Martwej Wyspy, a tak┐e sporo wieÂci z niegoÂcinnej Pandory z Borderlands 2. Na koniec fani Fallouta pokazuj▒, ┐e bŕd▒c kreatywnym, mo┐na w│asnymi rŕkoma zrobiŠ co oryginalnego i budz▒cego podziw. Zapraszam do rozszerzenia nowiny.

Dead Island
Žwiatowa premiera Dead Island, polskiej strzelanki osadzonej na wyspie opanowanej przez zombie, ju┐ 6. wrzeÂnia. Serwis gameplay.pl nale┐▒cy do Gier Online promuje produkcjŕ Techlandu przy pomocy opowiadania autorstwa Jakuba Ăwieka. Dzisiaj ukaza│ siŕ trzeci fragment tekstu zatytu│owanego Banoi Blog. Kolejne fragmenty historii utrzymanej w stylu bloga maj▒ pojawiaŠ siŕ codziennie, a┐ do dnia polskiej premiery gry, czyli do 9. wrzeÂnia.

Dead Island oprˇcz twˇrczoÂci literackiej mo┐e pochwaliŠ siŕ komiksem prosto od Marvel Custom Solutions. SzeÂciostronicowy komiks stanowi wprowadzenie do fabu│y gry. Jego bohaterem jest dziennikarz badaj▒cy doniesienia o nielegalnej eksploatacji surowcˇw naturalnych na wyspie Banoi.

Czasu do premiery pozosta│o coraz mniej, dlatego warto spojrzeŠ okiem, uchem albo kolanem na najnowszy trailer Dead Island.

Borderlands 2
Przy okazji targˇw Penny Arcade Expo wyciek│ kilkunastominutowy gameplay z nadchodz▒cego Borderlands 2. JakoŠ filmu raczej nie powala - nagrywany kamer▒. Mimo to, mo┐emy dowiedzieŠ siŕ sporo o nowych rodzajach broni czy elementach interfejsu, a tak┐e poznaŠ nieco fabu│ŕ - od wydarze˝ z pierwszej czŕÂci minŕ│o pi੠lat. Film przedstawia now▒ klasŕ postaci - Gunzerkera i jedn▒ z misji rozgrywaj▒c▒ siŕ w obozie bandytˇw.

Gameinformer przygotowa│ ponad 30-minutowy podcast dotycz▒cy gry. Us│yszymy w nim Jeffa Marchiafava i Dana Ryckerta, dziennikarzy, ktˇrzy mieli okazjŕ zapoznaŠ siŕ z gr▒ i ekip▒ Gearbox Software. Jednym z punktˇw wizyty w studiu by│o zwiedzanie biura Randy'ego Pitchforda, przypominaj▒cego bardziej muzeum elektroniki, bo usiane najrˇ┐niejszymi konsolami, gad┐etami i grami.

Fallout: New Vegas
Nadchodz▒ce dodatki do New Vegas, w szczegˇlnoÂci ten zw▒cy siŕ Gun Runner's Arsenal, sta│y siŕ przedmiotem wpisu Josha Sawyera na jego blogu. Josh odpowiedzia│ na liczne pytania fanˇw, ktˇrzy nie poprzestaj▒ na biernym odbiorze tego, co przygotowali dla nich twˇrcy.

Žwiat, ktˇrego twarz▒ jest rysunkowy Vault Boy inspiruje graczy. Elisabeth Redel z Niemiec stworzy│a falloutow▒ wersjŕ planszowej gry Monopoly. Mia│ to byŠ prezent dla jej ch│opaka. Efekt prac robi wra┐enie, a wybrankowi serca pani Redel mo┐na tylko pozazdroÂciŠ.

Inny gracz-majsterklepka podj▒│ siŕ prˇby stworzenia dzia│aj▒cego PipBoya 3000. Prototyp mo┐na ujrzeŠ na tym filmie. Niestety, autor narzeka na niemo┐noŠ za│o┐enia tej zabawki na przedramiŕ ze wzglŕdu na iloŠ w│adowanej do Ârodka elektroniki.

RAGE
Jak pokazuje przyk│ad RAGE, nowoczesna promocja gier odbywa siŕ na wielu poziomach. Gra studia Id Software oprˇcz niedawno wydanego komiksu doczeka│a siŕ tak┐e powieÂci autorstwa Matta Costello. Cz│owiek ten, odpowiedzialny jest tak┐e za scenariusz gry. Poni┐ej znajdziecie link do wywiadu z pisarzem.

Wywiady
Scott Kester (Gearbox Software), Matthew Costello (autor scenariusza gry RAGE).

Črˇd│o: PAGAMES
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer