<< Nowiny | << Archiwum nowin
10 listopada 2007
Prawie jak holodyski - 0:29 - Squonk
Trjwymiarowy zapis danych teoretycznie umoliwia osignicie na konkretnym noniku upakowania olbrzymiej iloci danych. Pomys na to - w postaci wykorzystania holografi narodzi si w 1963 w firmie Polaroid. Badania trway wiele lat, a w kocu w latach dziewidziesitych zaczy pojawia si konkretne efekty. A niedawno firma Sony owiadczya, e:

(...) dziki ich odkryciom ju w 2010 roku 12-centymetrowa (standardowej wielkoci) pyta holograficzna bdzie moga pomieci a 500 GB danych na swych 20 warstwach.

Do tej pory technika wielowarstwowego nagrywania pyt holograficznych pozwolia naukowcom z Sony zapisa i odczyta dane korzystajc z nonika bdcego odpowiednikiem dysku siedmiowarstwowego. Firma ujawnia wyniki eksperymentu, skd wiadomo, e dane zostay nagrane z prdkoci 1050 obrotw na minut, a szybko transmisji utrzymywaa si w granicach 3 megabitw na sekund.

Kliknij, by powikszy

Cho dane zapisywane s na noniku holograficznym, firma definiuje sw technologi jako wielowarstwow metod nagrywania, a nie technologi holograficzn, co wynika z wykorzystanych w technice zjawisk fotonicznych.

Naukowcy maj jeszcze sporo pracy, gdy ich celem jest stworzenie nonika 20-warstwowego o wikszej gstoci zapisu, a take zdecydowanie szybszego ni obecnie, gdy 3 Mbps jest prdkoci bardzo sab jak na dzisiejsze standardy.


Due noniki z danymi? Tylko co na nich mona by zapisywa? Filmy w jeszcze wikszej rozdzielczoci z 20 ciekami dwiku? Moliwe - tylko czy poziom takich dzie byby godny woonego w nie naukowego wkadu. A patrzc na nowe gry komputerowe to miem wtpi ;-).

Oparto na newsie z gram.pl
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer