<< Nowiny | << Archiwum nowin
01 kwietnia 2011
Pan Prezes po naszej stronie! - 20:05 - Squonk
Pan Prezes
Tak, tak! Sta│o siŕ! Po tylu latach ciŕ┐kiego i wytrwa│ego prowadzenia Trzynastego Schronu wreszcie mo┐emy powiedzieŠ, ┐e nasza codzienna orka, sianie, sianie i jeszcze raz sianie wyda│o w ko˝cu plon!

O to do grona fanˇw i sympatykˇw apokaliptycznych wizji, upadku, zag│ady, zniszczenia oraz oczywiÂcie anihilacji do│▒czy│ nie kto inny jak Premier Rz▒du Rzeczpospolitej, doktor nauk prawnych, prezes partii partii Prawo i SprawiedliwoŠ Pan Prezes Jaros│aw Kaczy˝ski.

Raport o stanie Rzeczypospolitej to dokument przygotowany przez partiŕ Pana Prezesa, ktˇry ostatecznie i definitywnie pobi│ wizje Jacka Piekary zawarte w ksi▒┐ce "PrzenajÂwiŕtsza Rzeczpospolita".

Nie pozostaje nam wiŕc nic innego jak pochyliŠ czo│a i wyraziŠ szacunek dla analitycznych umys│ˇw przygotowuj▒cych te epokowe dzie│o, pracuj▒cych oczywiÂcie pod czujnych okiem samego Pana Prezesa Jaros│awa Kaczy˝skiego.

Postapokaliptyczne wizje nas zjednocz▒! Dziŕkujemy za wsparcie!

Raport o stanie Rzeczypospolitej - przeczytaj w wersji PDF.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer