<< Nowiny | << Archiwum nowin
20 marca 2016
Micha Gokowski - Komornik ju jest! - 21:13 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Micha Gokowski - <i>Komornik</i> ju jest!'
Informacja prasowa od Fabryki Sw.

Od autora.

Komornik jest o tym, e nadchodzi Koniec.

Ale taki w choler prawdziwy, biblijny i w ogle. Ziemia zatrzymuje si, gwiazdy spadaj, woda zamienia si w krew. Umarli wstaj z grobw, otwiera si otcha, ponca gwiazda o imieniu Pioun spada w morze. Pastwa upadaj, brat powstaje przeciw bratu, a dzieci podnosz rk na rodzicw. Wida, e lada chwila wiat sponie.

Tylko e co w systemie nie zaskoczyo. Generalnie, zasadniczo i pobienie: zamiast bomby termojdrowej wychodzi fajerwerk.

Bo ludzi jest duo za duo, o wiele wicej, ni gdy wity Jan spisywa ostatnie wersety swego dziea. Technologia posza mocno naprzd, wic przed rydwanem jedca Apokalipsy mona uciec, pedaujc na rowerze. O dziwo, w ogle nikt nie chce umiera, nawet jeli plakaty i ulotki reklamowe obiecuj ycie Wieczne w jaskrawych barwach pasteli. System mia by doskonay, ale tylko na papierze - gwnym problemem okazuj si by sami ludzie. Ludzie, ktrzy potrafi kama, oszukiwa i zwodzi, wic przychodzcy po ich dusze Wysannicy nierzadko odchodz z kwitkiem, wystrychnici na dudka.

Ilustracja do nowiny 'Micha Gokowski - <i>Komornik</i> ju jest!'

I tak to zostaje - na wp rozbabrana Apokalipsa, snujcy si po wiecie Anioowie Zagady, powoli umierajca Ziemia. Stan agonii, ktry moe trwa przez trudny do przewidzenia okres czasu. Jak wtedy, kiedy masz do ycia i fikniesz z okna trzeciego pitra - tylko zamiast si zabi, koczysz jako warzywo.

Komornik jest o tym, e w kocu kto na Grze decyduje, e trzeba ten burdel ogarn.

Powoani zostaj do ycia Anioowie Apokryficzni. Jest to, owszem, jeszcze jedno odstpstwo od Doktryny, ale z zaoenia ju ostatnie. Postawione zostaje przed nimi proste zadanie: jak najszybciej i najskuteczniej rozporzdzi mas upadociow, w ktr zamienia si nasza Ziemia. Maj dokona inwentaryzacji, zdecydowa co zrobi ze stanem zastanym, zlikwidowa rodki trwae, upynni aktywa, wymie brudy, zgasi wiato i odda klucz na portierni.

Ilustracja do nowiny 'Micha Gokowski - <i>Komornik</i> ju jest!'

Co robi natomiast Apokryficzni, przez ludzi wymyleni, przez ludzi napisani i mylcy czciowo jak ludzie?

Najkrcej mwic decyduj, e maj to w gdzie. e nie maj kompetencji i im si nie chce, a w ogle to naley kaskadowa obowizki do subjednostek organizacyjnych, ktre znajd odpowiednio wykwalifikowanych podwykonawcw. Zwalaj czarn robot na ludzi.

Na ziemi zstpuj Komornicy.

Ilustracja do nowiny 'Micha Gokowski - <i>Komornik</i> ju jest!'

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer