<< Twój Bohater F2
WYPADKI CHODZĄ PO LUDZIACH...

Punkty Wytrzymałości Hit Points (Punkty Wytrzymałości)
Oryginalny opis angielski: How much damage your character can take before dying. If you reach 0 HP or less, you are dead.
Oryginalny opis polski: Liczba punktów wytrzymałości (PW) obrazuje ilość obrażeń, jakie może znieść twój organizm nim nastąpi jego śmierć. Jeśli zejdziesz do poziomu 0 PW lub niższego, jesteś martwy.
Uwagi: Punkty życia, w skrócie HP. Początkowa wartość zależy od Ednurance (Wytrzymałości) postaci.
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Wystarczy, aby ktoś Cię uderzył i już :).
Zatrucie Poisoned (Zatrucie)
Oryginalny opis angielski: Your character has been poisoned. Poison will do damage over a period of time until cured or if passes from your system.
Oryginalny opis polski: Cierpisz na zatrucie. Jad będzie ci wyrządzać szkody do momentu zastosowania odtrutki lub zneutralizowania go przez twój organizm.
Uwagi: Gdy się świeci oznacza to, że postać jest otruta. Trucizna powoli zmniejsza liczbę punktów życia. Leczy się za pomocą Antidote (Odtrutka) lub czekaniem aż przestanie działać (użycie PipBoy'a).
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Daj się ukąsić jakiemuś miłemu i zmutowanemu skorpionowi.
Napromieniowanie Radiated (Napromieniowanie)
Oryginalny opis angielski: Your character is surrering from a significant amount of Radiation poisoning. The more radiation damage, the more deadly the effect.
Oryginalny opis polski: Cierpisz z powodu otrzymania znacznej dawki promieniowania. Im więcej promieniowania absorbuje twój organizm, tym groźniejsze tego skutki.
Uwagi: Podświetlony oznacza, że Twoja postać świeci w nocy. Skutki są zależne od dawki promieniowania jaką przyjął na siebie Twój bohater. Można usunąć za pomocą RadAway'a lub u jakiegoś dobrego lekarza (np. Vault'y, siedziba BoS).
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Po jakimś czasie i tak będziesz to miał... najszybciej zaczniesz świecić podczas przebywania w miejscach wysoce toksycznych, jak Toxic Caves (Toksyczne Jaskinie) czy reaktor w Gecko.
Wzrok Eye Damage (Wzrok)
Oryginalny opis angielski: This means your character has been seriously hit in one or both of your eyes. This affects your Perception.
Oryginalny opis polski: Cierpisz na obrażenia narządu wzroku. Przynajmniej jedno z twoich oczu zostało poważnie zranione, co wpływa ujemnie na twoją percepcję. Jeżeli jesteś w stanie przeczytać ten tekst, obrażenia nie są krytyczne.
Uwagi: Oznacza ranę jednego, a czasem nawet i dwóch oczu. Znacznie zmniejsza Percepcję. Leczy się umiejętnością Doctor (Lekarz) lub u dobrego lekarza.
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Zdarza się żadko... ktoś musi nieźle Ci przywalić w oko i akurat zadać Ci Critical Hit (Krytyczny Cios).
Prawa ręka Crippled right arm (Prawa ręka)
Oryginalny opis angielski: The right arm has been severely hurt, and cannot function well. If one arm has been crippled, you cannot use two-handed weapons. If both arms have been crippled, you cannot attack with weapons.
Oryginalny opis polski: Twoja prawa ręka została poważnie zraniona. Gdy jedna z twoich rąk ulegnie okaleczeniu, nie możesz używać broni dwuręcznych. Gdy obie ręce są niesprawne, nie możesz używać żadnej broni.
Uwagi: znacza unieruchomioną rękę. Jeżeli skaleczona tylko jedna, to pół biedy, ponieważ nie można używać tylko broni dwuręcznej. Znacznie gorzej, gdy unieruchomione są obie, wtedy pozostaje nam jedynie walka nogami. Leczy się umiejętnością Doctor (Lekarz) lub u dobrego lekarza.
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Ktoś musi nieźle Ci przywalić w prawą rękę i akurat zadać Ci Critical Hit (Krytyczny Cios).
Lewa ręka Crippled left arm (Lewa ręka)
Oryginalny opis angielski: The left arm has been severely hurt, and cannot function well. If one arm has been crippled, you cannot use two-handed weapons. If both arms have been crippled, you cannot attack with weapons.
Oryginalny opis polski: Twoja lewa ręka została poważnie zraniona. Gdy jedna z twoich rąk ulegnie okaleczeniu, nie możesz używać broni dwuręcznych. Gdy obie ręce są niesprawne, nie możesz używać żadnej broni.
Uwagi: znacza unieruchomioną rękę. Jeżeli skaleczona tylko jedna, to pół biedy, ponieważ nie można używać tylko broni dwuręcznej. Znacznie gorzej, gdy unieruchomione są obie, wtedy pozostaje nam jedynie walka nogami. Leczy się umiejętnością Doctor (Lekarz) lub u dobrego lekarza.
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Ktoś musi nieźle Ci przywalić w prawą rękę i akurat zadać Ci Critical Hit (Krytyczny Cios).
Prawa noga Crippled right leg (Prawa noga)
Oryginalny opis angielski: Your character has a crippled right leg.
Oryginalny opis polski: Twoja prawa noga jest niesprawna.
Uwagi: Oznacza ranę nogi. Z taką nogą (lub nogami) nie można biegać. Leczy się umiejętnością Doctor (Lekarz) lub u dobrego lekarza.
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Ktoś musi nieźle Ci przywalić w prawą nogę i akurat zadać Ci Critical Hit (Krytyczny Cios).
Lewa noga Crippled left leg (Lewa noga)
Oryginalny opis angielski: Your character has a crippled left leg.
Oryginalny opis polski: Twoja lewa noga jest niesprawna.
Uwagi: Oznacza ranę nogi. Z taką nogą (lub nogami) nie można biegać. Leczy się umiejętnością Doctor (Lekarz) lub u dobrego lekarza.
Co zrobić, aby trzeba było się z tego leczyć: Ktoś musi nieźle Ci przywalić w lewą nogę i akurat zadać Ci Critical Hit (Krytyczny Cios).

<< Twój Bohater F2