<< Twój Bohater F2
Propozycja bohatera: Thorn

Age 20; MALE

ST 07
PE 06
EN 10
CH 02
IN 10
AG 10
LK 02

Tag skills:
Small Guns
Big Guns
Speech

Traits:
Fast Shot
Gifted

Kilka słów wytłumaczenia:

Trait: Gifted - aby mieć więcej punktów postaci.
Trait: Fast Shot - aby móc dobrze kozystać z perka Bonus Rate Of Fire.

Tag Skill: Small Guns - potrzebne na początku gry.
Tag Skill: Big Guns - potrzebny by używać bozara.
Tag Skill: Speech - żeby umieć dobrze się komunkować.

Bohater został opisany przez: Recona