PERKI

Perki to dodatkowe umiejętności, które otrzymujesz co trzeci level (jeżeli na początku wybrałeś sobie trait Skilled, to co czwarty level). Perki ulepszają twoją postać i pomagają ci lepiej wyspecjalizować wybrane umiejętności.

Perki można również otrzymywać w inny sposób. Wykonując wiele razy jakąś czynność (np. wypicie 100 drinków w Vault City) lub otrzymać w nagrodę za wykonanie jakiejś misji (np. uratowanie trapera z Toxic Caves). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Extra Perki.

Perki poziomu 3
Menu

Orientacja Awarness (Orientacja)
Oryginalny opis angielski: With Awerness, you are given detailed information about any critter you examine. You see their exact hit points and information about any weapon they are equipped with.
Oryginalny opis polski: Łatwiej ci dostrzegać szczegóły dotyczące innych osób. Dzięki temu, poprzez obserwację uzyskujesz bardziej dokładne informacje na ich temat, łącznie z liczbą punktów wytrzymałości i używaną bronią.
Wymagania: PE 5, Level 3
Liczba poziomów: 1
Twarde pięści Bonus HtH Damage (Twarde pięści)
Oryginalny opis angielski: Experience in unarmed combat has given you the edge when it comes to damage. You cause +2 points of damage with hand-to-hand and melee attacks for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Doświadczenie w walce wręcz pozwala ci uzyskać w niej przewagę. Za każdy poziom tego profitu stopień obrażeń zadawanych w trakcie walki bezpośredniej rośnie o 2 pkt.
Wymagania: AG 6, ST 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Wrodzona ostrożność Cautious Nature (Wrodzona ostrożność)
Oryginalny opis angielski: You are more alert outdoors and enemies are less likely to sneak up on you. With this Perk you get +3 to your perception in random encounters when determining placement.
Oryginalny opis polski: Jesteś wyczulony na niebezpieczeństwa czyhające na otwartej przestrzeni. Jest mało prawdopodobne, że ktoś zajdzie cię od tyłu. Otrzymujesz dodatkowe 3 punkty do percepcji w trakcie przypadkowych spotkań i podczas rozmieszczania postaci.
Wymagania: PE 6, Level 3
Liczba poziomów: 1
Pojmowanie Comprehension (Pojmowanie)
Oryginalny opis angielski: You pay much closer attention to the smaller details when reading. You gain 50% more skill points when reading books.
Oryginalny opis polski: Podczas czytania zwracasz uwagę na szczegóły, które umykają innym. Otrzymujesz 50% więcej punktów umiejętności czytając lektury.
Wymagania: IN 6, Level 3
Liczba poziomów: 1
Pierwszy w kolejce Earlier Sequence (Pierwszy w kolejce)
Oryginalny opis angielski: You are less likely to move before your opponents in combat, since your Sequence is +2 for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: W trakcie walki prawdopodobnie wyprzedzisz przeciwników, jako że twoja inicjatywa rośnie o 2 punkty za każdy poziom tego profitu.
Wymagania: PE 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Szybkie zdrowienie Faster Healing (Szybkie zdrowienie)
Oryginalny opis angielski: With each level of this Perk, you get a +2 to your Healing Rate. This in in addition to your normal healing rate, thus you heal faster.
Oryginalny opis polski: Z każdym poziomem tego profitu tempo twojego zdrowienia wzrasta o 2 punkty. Co za tym idzie, zdrowiejesz szybciej.
Wymagania: EN 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Uzdrowiciel Healer (Uzdrowiciel)
Oryginalny opis angielski: The healing of bodies comes easier to you with this Perk. Each level of this Perk heal 4-10 additional hit points when using the First Aid or Doctor Skills.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem uzdrawianie ciał przychodzi ci łatwiej. Każdy jego poziom przywraca twojemu pacjentowi dodatkowe 4-10 punktów wytrzymałości, gdy go opatrujesz lub leczysz.
Wymagania: PE 7, AG 6, IN 5, First Aid 40%, Level 3
Liczba poziomów: 2
Idealny kochanek Kama Sutra Master (Idealny kochanek)
Oryginalny opis angielski: When it comes to pleasing sexually, you wrote the book.
Oryginalny opis polski: Jesteś niedoścignionym mistrzem, jeśli chodzi o dawanie przyjemności seksualnej.
Wymagania: EN 5, AG 5, Level 3
Liczba poziomów: 1
Przyciągająca osobowość Magnetic Personality (Przyciągająca osobowość)
Oryginalny opis angielski: You get 1 extra slot in your companion, but don't forget that more than 5 is always a crowd.
Oryginalny opis polski: Limit towarzyszących ci osób zwiększa się o 1, nie zapominaj jednak, że więcej niż 5 osób w ekipie to już tłum.
Wymagania: CH do 9, Level 3
Liczba poziomów: 1
Koci wzrok Night Vision (Koci wzrok)
Oryginalny opis angielski: With the Night Vision Perk, you can see in the dark better. This will reduce the overall darkness level by 20%.
Oryginalny opis polski: Z Kocim wzrokiem lepiej widzisz w ciemnościach. Każdy poziom tego profitu zmniejsza ogólny mrok o 20%.
Wymagania: PE 6, Level 3
Liczba poziomów: 1
Pionier Presence (Prezencja)
Oryginalny opis angielski: You command attention by just walking into a room. The initial reaction of another person is improved by 10% for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Samo pojawienie się twojej osoby przyciąga uwagę całego otoczenia. Wstępna reakcja innych osób wobec ciebie poprawia się o 10% za każdy poziom tego profitu.
Wymagania: CH 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Szybkie kieszenie Quick Pockets (Szybkie kieszenie)
Oryginalny opis angielski: You have learned to pack your equipment better. Accesing your inventory only costs you 2 Action Points in Combat instead of 4.
Oryginalny opis polski: Nauczyłeś się wreszcie optymalnie pakować swój ekwipunek. Koszt dostępu do twojego wyposażenia w czasie walki spada z 4 do 2 punktów akcji.
Wymagania: AG 5, Level 3
Liczba poziomów: 1
Zwiadowca Scout (Zwiadowca)
Oryginalny opis angielski: You have improved your ability to see distant locations, increasing the size of explorations on the World Map by one square in each direction. You also have a better chance of finding special encounters.
Oryginalny opis polski: Łatwo dostrzegasz odległe miejsca, dzięki czemu wędrując po mapie świata odkrywasz o jeden sektor w każdym kierunku więcej. Zwiększają się także twoje szanse na specjalne spotkanie.
Wymagania: PE 7, Level 3
Liczba poziomów: 1
Gładka gadka Smooth Talker (Gładka gadka)
Oryginalny opis angielski: You have learned to increase your dialog options without understanding what you're talking about. Each level of this Perk will increase your Intelligence by one, up to 10, for purposes of dialog only.
Oryginalny opis polski: Posiadacz sekretu gładkiej gadki potrafi rozmnożyć liczbę opcji dialogowych, nawet nie mając pojęcia o ich treści. Na czas rozmów każdy poziom tego profitu zwiększa inteligencję o 1 (aż do 10).
Wymagania: IN 4, Level 3
Liczba poziomów: 1
Człowiek-skała Stonewall (Człowiek-skała)
Oryginalny opis angielski: You are much less likely to be knocked down in combat.
Oryginalny opis polski: Jest mało prawdopodobne, byś z tym profitem miał dużo okazji do witania się z twardym podłożem w czasie walki.
Wymagania: ST 6, Level 3
Liczba poziomów: 1
Mocny grzbiet

Strong Back (Mocny grzbiet)
Oryginalny opis angielski: AKA Mule. You can carry an additional 50 pounds of equipment each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Inaczej zwany Mułem. Za każdy poziom tego profitu jesteś w stanie nosić dodatkowe 50 funtów wyposażenia.
Wymagania: ST 6, EN 6, Level 3
Liczba poziomów: 3

Traper Survivalist (Traper)
Oryginalny opis angielski: You are a master of the outdoors. This Perk confers the ability to survive in hostile environments. You get a +25% bonus to Outdoorsman.
Oryginalny opis polski: Jesteś dzieckiem natury. Ten profit daje ci zdolność przeżycia we wrogim środowisku. Za każdy jego poziom otrzymujesz premię w wysokości 25% do twojej znajomości sztuki przetrwania.
Wymagania: EN 6, IN 6, Outdoorsman 40%, Level 3
Liczba poziomów: 1
Pojętny uczeń Swift Learner (Pojętny uczeń)
Oryginalny opis angielski: You are indeed a Swith Learner with this Perk, as each level gives you an additional +5% bonus whenewer you earn experience points. This is best taken early.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem stajesz się naprawdę pojętnym uczniem, bowiem każdy jego poziom dodaje ci 5% do zdobywanych pkt. doświadczenia. Najlepiej zaopatrzyć się w niego jak najwcześniej.
Wymagania: IN 4, Level 3
Liczba poziomów: 3
Złodziej Thief (Złodziej)
Oryginalny opis angielski: The blood of a thief runs through your veins. With the Thief Perk, you get an one-time bonus of 10% to your Sneak, Locpick, Ateal and traps skills. A well rounded thief is a live thief.
Oryginalny opis polski: W twych żyłach płynie krew złodzieja. Otrzymujesz 10% jednorazowego bonusu do umiejętności skradania się, otwierania zamków, kradzieży i omijania pułapek. Dobry złodziej, to żywy złodziej.
Wymagania: Level 3
Liczba poziomów: 1
Twardziel Toughness (Twardziel)
Oryginalny opis angielski: When you are togh, you take less damage. Each level of this Perk adds +10% to your general damage resistance.
Oryginalny opis polski: Jako twardziel otrzymujesz mniej obrażeń. Każdy poziom tego profitu dodaje 10% do twojej ogólnej odporności na obrażenia.
Wymagania: EN 6, LK 6, Level 3
Liczba poziomów: 3

Perki poziomu 6
Menu

Kop adrenaliny Adrenaline Rush (Kop adrenaliny)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Strenght when you drop below 1/2 of your max hit points.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymasz 1 punkt do siły za każdym razem, gdy liczba punktów wytrzymałości spadnie poniżej połowy swej maksymalnej wartości.
Wymagania: ST do 9, Level 6
Liczba poziomów: 2
Szybkie stopy Bonus Move (Szybkie stopy)
Oryginalny opis angielski: For each level of Bonus Move you get 2 free APs each turn that can only be used for movement. In other words, you can move 2 free hexes each turn for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Za każdy poziom Szybkich stóp, co turę walki otrzymujesz 2 punkty akcji, przeznaczone wyłącznie na ruch. Innymi słowy, za każdy poziom tego profitu, w każdej turze walki możesz za darmo przemieścić się o 2 pola.
Wymagania: AG 5, Level 6
Liczba poziomów: 2
Wyrobione oko Bonus Ranged Damage (Wyrobione oko)
Oryginalny opis angielski: Your trainnig in firearms and other ranged weapons has made you more deadly in ranged combat. For each level of this Perk, you do +2 points of damage with ranged weapons.
Oryginalny opis polski: Praktyka w używaniu broni palnej sprawia, że wyróżniasz się śmiertelną skutecznością. Za każdy poziom tego profitu wyrządzasz o 2 pkt. obrażeń więcej, gdy używasz broni do walki na dystans.
Wymagania: AG 6, LK 6, Level 6
Liczba poziomów: 2
Erudycja Educated (Erudycja)
Oryginalny opis polski:
Oryginalny opis angielski: Each level of Educated adds +2 skill points when you gain a new experience level. This Perk works best when purchased early in your adventure.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom erudycji doda ci dwa punkty umiejętności przy awansach na wyższy poziom doświadczenia. Najlepsze skutki da wybór tego profitu u progu twej przygody.
Wymagania: IN 6, Level 6
Liczba poziomów: 3
Empatia Empathy (Empatia)
Oryginalny opis angielski: You have studied other humans beings, giving you inside knowledge of their emotional reaction to you. You will see the reaction level of the person you are talking to when involved in an indepth conversation.
Oryginalny opis polski: Po intensywnych badaniach nad innymi istotami ludzkimi, dysponujesz wiedzą z pierwszej ręki na temat ich reakcji wobec ciebie. Dzięki temu potrafisz określić poziom reakcji osób, z którymi prowadzisz dłuższe rozmowy.
Wymagania: PE 7, IN 5, Level 6
Liczba poziomów: 1
Poszukiwacz skarbów Fortune Finder (Poszukiwacz skarbów)
Oryginalny opis angielski: You have the talent of finding money in random encounters in the desert.
Oryginalny opis polski: Masz smykałkę do znajdywania pieniędzy. Z przypadkowych spotkań na pustyni nigdy nie wyjdziesz z pustymi kieszeniami.
Wymagania: LK8, Level 6
Liczba poziomów: 1
Hazardzista Gambler (Hazardzista)
Oryginalny opis angielski: You can roll with the best of them. You gain +20% to your Gambling skill.
Oryginalny opis polski: Jesteś rasowym ryzykantem. Otrzymujesz 20% premii do swej umiejętności hazardzisty.
Wymagania: Gambling 50, Level 6
Liczba poziomów: 1
Duch Ghost (Duch)
Oryginalny opis angielski: When the sun goes down or you are in a poorly lit area, you move like a ghost with this Perk. Your Sneak skill is enhanced +20% in dark conditions.
Oryginalny opis polski: Gdy okryje cię mrok, przemieszczasz się z tym profitem niczym duch. Twoja umiejętność skradania się w ciemnościach rośnie bowiem o 20%.
Wymagania: Sneak 60%, Level 6
Liczba poziomów: 1
Niewiniątko Harmless (Niewiniątko)
Oryginalny opis angielski: Your innocent demeanor makes stealing from people a little easier. You gain 20% to your Steal skill.
Oryginalny opis polski: Twoja niewinna mina sprawia, że pozbawianie innych majątku jest jeszcze prostsze. Otrzymujesz 20% do umiejętności kradzieży.
Wymagania: Steal 50%, Karma 50, Level 6
Liczba poziomów: 1
Lotem bliżej! Heave Ho! (Lotem bliżej!)
Oryginalny opis angielski: Each level of the Heave Ho! Perk gives you an additional +2 to Strenght (up to 10) for purposes of determining rang with thrown weapones only. This Perk will not exceed a weapon's maximum range.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom tego profitu dodaje ci 2 punkty siły (aż do 10), uwzględniane wyłącznie przy określaniu zasięgu rzutu. Nie pozwala to jednak na przekroczenie maks. zasięgu miotanej broni.
Wymagania: Level 6
Liczba poziomów: 3
Częstsze TK More Criticals (Częstsze TK)
Oryginalny opis angielski: You are more likely to cause critical hits in combat if you have this Perk. Each level of More Criticals gets you an additional +5% to cause a critical hit.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu profitowi cechuje cię większe prawdopodobieństwo zadawania trafień krytycznych. Każdy kolejny poziom zwiększa to prawdopodobieństwo o 5%.
Wymagania: LK 6, Level 6
Liczba poziomów: 3
Negocjator Negotiator (Negocjator)
Oryginalny opis angielski: You are very skilled negotiatior. Not only can you barter with the best of them, but you can talk your way into or out of almost anything. With this Perk you gain +10% to both Barter and Speech.
Oryginalny opis polski: Jesteś zdolnym negocjatorem. Potrafisz targować się bez końca, umiesz wykręcić się od wszystkiego i wejść na każdą imprezę. Otrzymujesz 10% premii do umiejętności handlowych i retorycznych.
Wymagania: Barter 50%, Speech 50%, Level 6
Liczba poziomów: 1
Chomik Pack Rat (Chomik)
Oryginalny opis angielski: You are efficient at arranging your inventory in general. This makes it much easier to carry that little extra you've always needed.
Oryginalny opis polski: Jesteś świetnie zorganizowany i potrafisz się dobrze spakować. Pozwoli ci to zabrać ze sobą w podróż tych kilka rzeczy, które do tej pory nijak nie chciały się pomieścić.
Wymagania: Level 6
Liczba poziomów: 1
Pionier Pathfinder (Pionier)
Oryginalny opis angielski: The Pathfinder is better able to find the shortest route. With this Perk, your travel time on the world Map is reduced by 25% for each level.
Oryginalny opis polski: Pionier z łatwością wynajduje najkrótsze trasy. Dzięki temu przeciętny czas twoich wędrówek po mapie świata zmniejsza się o 25% na każdy poziom tego profitu.
Wymagania: EN 6, Outdoorsman 60%, Level 6
Liczba poziomów: 1
Padnij-powstań Quick Recovery (Padnij-powstań)
Oryginalny opis angielski: You are quick at recovering from being knocked down.
Oryginalny opis polski: Nie lubisz kontaktu z glebą - błyskawicznie podnosisz się z wszelkich upadków.
Wymagania: AG 5, Level 6
Liczba poziomów: 1
Ołowiany fartuch Rad Resistance (Ołowiany fartuch)
Oryginalny opis angielski: You are better able to avoid radiation and the bad effects radiation causes. Each level of this Perk improves your Radiation Resistance by 15%.
Oryginalny opis polski: Łatwiej ci unikać napromieniowania i jego niekorzystnych skutków. Każdy poziom tego profitu zwiększa twoją odporność na promieniowanie o 15%.
Wymagania: EN 6, IN 4, Level 6
Liczba poziomów: 2
Ołowiany fartuch Ranger (Obieżyświat)
Oryginalny opis angielski: You gain a +15% toward your Outdoorssman skill. You are more likely to avoid random encounters if you choose, and tend to find "special" encounters more than most.
Oryginalny opis polski: Otrzymujesz premię w wysokości 15% do twojej znajomości sztuki przetrwania. Z większą łatwością unikniesz przypadkowych spotkań - jeśli oczywiście tego zechcesz, częściej również trafisz na spotkania specjalne.
Wymagania: PE 6, Level 6
Liczba poziomów: 1
Komiwojażer Salesman (Komiwojażer)
Oryginalny opis angielski: You are an adept salesperson. With this Perk you gain +20% towards your Barter skill.
Oryginalny opis polski: Jesteś biegłym handlowcem. Z tym profitem otrzymujesz 20% premii do umiejętności handlowych.
Wymagania: Barter 50%, Level 6
Liczba poziomów: 1
Cichobieg Silent Running (Cichobieg)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you now have the ability to move quickly and still remain quiet. You can Sneak and run at the same time. Without this Perk, you would automatically stop Sneaking if you ran.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem jesteś w stanie przemieszczać się szybko, a zarazem bezgłośnie. Możesz skradać się i biec jednocześnie. Bez tego profitu, bieg i skradanie wzajemnie się wykluczają.
Wymagania: AG 6, Sneak 50%, Level 6
Liczba poziomów: 1
Wężożerca Snakeater (Wężożerca)
Oryginalny opis angielski: Yum! Tastes like chicken. For each level of this Perk, you gain +25% to your Poison Resistance.
Oryginalny opis polski: Mniam! Smakuje jak kurczak. Przyzwyczajasz twój organizm do jadu, co wyraża się w podniesieniu twojej odporności na trucizny o 25%.
Wymagania: EN 3, Level 6
Liczba poziomów: 2

Perki poziomu 9
Menu

Przyjaciel zwierząt Animal Friend (Przyjaciel zwierząt)
Oryginalny opis angielski: Animals will not attack one of their friends, unless the animal is threatened or attacked first. Exactly what an animal is in this world is open to debate.
Oryginalny opis polski: Zwierzęta nie występują przeciw swoim przyjaciołom, chyba że są przez nich zagrożone lub atakowane. Co dokładnie jest zwierzęciem w tym świecie, pozostaje kwestią otwartą.
Wymagania: Outdoorsman 25%, IN 5, Level 9
Liczba poziomów: 2
Człowiek-demolka Better Criticals (Człowiek-demolka)
Oryginalny opis angielski: The critical hits you cause in combat are more devastating. You gain a 20% bonus on the critical hit table, almost ensuring that more damage wiil be done. This does not affect the chance to cause a critical hit.
Oryginalny opis polski: Trafienia krytyczne są bardziej niszczące w skutkach. Otrzymujesz 20% premii, co niemal gwarantuje twoim ofiarom poważne obrażenia. Ten profit nie wpływa jednak na prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
Wymagania: PE 6, AG 4, LK 6, Level 9
Liczba poziomów: 1
Bombowy Gość Demolition Expert (Bombowy Gość)
Oryginalny opis angielski: You are an expert when it comes to the fine art of handling explosives. They always go off when they're supposed to, as well as causing extra damage.
Oryginalny opis polski: Jesteś specjalistą w sztuce delikatnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Eksplodują zawsze wtedy, kiedy powinny i czynią znacznie więcej szkód niż powinny.
Wymagania: AG 4, traps 90%, Level 9
Liczba poziomów: 1
Mistrz uników Dodger (Mistrz uników)
Oryginalny opis angielski: You are less likely to be hit in combat if you have this Perk. You gain a +5 to you Armor Class, in addition to the AC bonus from any armor worn.
Oryginalny opis polski: Mistrz uników rzadko obrywa podczas walki. Każdy poziom tego profitu dodaje ci 5 punktów do klasy pancerza, sumując się z premią wynikłą z noszenia normalnych pancerzy ochronnych.
Wymagania: AG 6, Level 9
Liczba poziomów: 1
Odkrywca Explorer (Odkrywca)
Oryginalny opis angielski: The mark of the Explorer is to search out new and interesting locations. With this Perk, you have a greater chance of finding special places and people.
Oryginalny opis polski: Misją odkrywcy jest znajdywanie nowych, ciekawych miejsc. Z tym profitem rosną twoje szanse na napotkanie szczególnie interesujących obiektów i osób.
Wymagania: Level 9
Liczba poziomów: 1
Tu i Teraz Here and Now (Tu i Teraz)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you immediately gain one experience level.
Oryginalny opis polski: Ten profit pozwala na jednorazowy awans na kolejny poziom doświadczenia.
Wymagania: Level 9
Liczba poziomów: 1
Drogowskaz karmy Karma Beacon (Drogowskaz karmy)
Oryginalny opis angielski: Your Karma shines twice as bright. Whether good or bad, your Karma is doubled for any land of reaction or modifiers.
Oryginalny opis polski: Twoja Karma świeci z podwójną siłą. Niezależnie od powinowactwa twych czynów, Karma jest podwajana na potrzeby reakcji i różnego rodzaju modyfikatorów.
Wymagania: CH 6, Level 9
Liczba poziomów: 1
Na paluszkach Light Step (Na paluszkach)
Oryginalny opis angielski: You are agile, lucky and always careful. This Perk helves your chances of setting off a trap.
Oryginalny opis polski: Jesteś zwinnym i ostrożnym farciarzem. Z tym profitem twoje szanse uruchomienia pułapki są o połowę mniejsze.
Wymagania: AG 5, LK 5, Level 9
Liczba poziomów: 1
Mistrz kupiecki Master trader (Mistrz kupiecki)
Oryginalny opis angielski: You have mastered one aspect of bartering - buying goods for more cheaply than normal. With this Perk, you get a 25% discount when purchasing items from a store or another trader.
Oryginalny opis polski: Osiągasz biegłość w jednym z aspektów handlu - potrafisz kupować dużo taniej niż zwykli ludzie. Otrzymujesz rabat w wysokości 25% przy zakupach dokonywanych w sklepach i u handlarzy.
Wymagania: CH 7, Barter 60%, Level 9
Liczba poziomów: 1
Mutacja Mutate! (Mutacja)
Oryginalny opis angielski: The radiation of the wasteland has changed you! One of your traits has mutated into something else...
Oryginalny opis polski: Wszechobecne na Pustkowiu promieniowanie odmieniło cię! Jedna z twoich cech zmutowała w coś innego...
Wymagania: Level 9
Liczba poziomów: 1
Tajemniczy Wędrowiec Mysterious Stranger (Tajemniczy Wędrowiec)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you have gained the attention of a Mysterious Stranger, who will appear to help you from time to time. If your ally is lost in combat, do not expect him (or her) to be replaced.
Oryginalny opis polski: Ten profit zwraca na ciebie uwagę tajemniczego wędrowca, który od czasu do czasu zjawi się, by ci pomóc. Jeśli twój sprzymierzeniec zginie w boju, nie spodziewaj się, że znajdzie się dla niego (lub niej) zastępstwo.
Wymagania: Luck 4, Level 9
Liczba poziomów: 1
Pionier Pyromaniac (Piroman)
Oryginalny opis angielski: You do extra damage with fire-based weapons, and enemies always seem to die in the most painful fiery fashion.
Oryginalny opis polski: Ogień to twój żywioł. Bronie o niego oparte, w twych rękach stają się przyczyną dodatkowych obrażeń, zaś wrogowie wystawieni na ich działanie zawsze umierają w najgorętszy możliwy sposób.
Wymagania: Big Guns 75%, Level 9
Liczba poziomów: 1
Towar z odzysku Scrounger (Towar z odzysku)
Oryginalny opis angielski: You can find more ammo than the normal post-holocaust survivor. This Perk doubles the amount of ammo found in random encounters.
Oryginalny opis polski: Potrafisz znaleźć więcej amunicji niż przeciętny, ocalały z atomowej zagłady nieszczęśnik. Ten profit podwaja ilość amunicji znajdowaną przez ciebie w trakcie przypadkowych spotkań.
Wymagania: LK 8, Level 9
Liczba poziomów: 1
Strzelec wyborowy Sharpshooter (Strzelec wyborowy)
Oryginalny opis angielski: You have a talent for hitting things at longer distances. For each level of this Perk, you get a +2 bonus to your Perception for the purposes of determining range modifiers. It's easier than ever to kill at long range!
Oryginalny opis polski: Masz talent do trafiania w cel z dużej odległości. Za każdy poziom tego profitu otrzymujesz 2 pkt. do percepcji na użytek określenia szansy trafienia. Zabijanie na odległość jeszcze nigdy nie było takie proste!
Wymagania: PE 7, IN 6, Level 9
Liczba poziomów: 1
Mówca Speaker (Mówca)
Oryginalny opis angielski: Being a Speaker means you have one-time bonus of +20% to Speech. From the mouth of babes and all that.
Oryginalny opis polski: Zostanie mówcą oznacza jednorazowy wzrost umiejętności retorycznych o 20%. Podobno lecą na to panienki i takie tam.
Wymagania: Speech 50%, Level 9
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 12
Menu

Człowiek czynu Action Boy (Człowiek czynu)
Oryginalny opis angielski: Each level of Action Boy (insert Girl if you wish) gives you an additional AP to spend every combat turn. You can you these generic APs on any task.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom człowieka (ewentualnie kobiety) czynu da ci w każdej turze walki dodatkowy punkt akcji do zużycia w dowolnym celu, wedle twojego uznania.
Wymagania: AG 5, Level 12
Liczba poziomów: 2
Kult jednostki Cult of Personality (Kult jednostki)
Oryginalny opis angielski: Your reputation is always positive to people. Without this Perk, a large negative reputation would have a bad effect on good natured people. This works in the reverse as well. Evil people will even tret Mr. Goodie Good as one of the gang.
Oryginalny opis polski: Twoja reputacja jawi się zawsze pozytywnie. Zazwyczaj zła reputacja działa niekorzystnie na osoby o dobrym usposobieniu i przeciwnie, opinia dobroczyńcy zamknęłaby ci drzwi do serc szefów gangów. Z tym profitem robisz co chcesz, wszyscy i tak cię polubią.
Wymagania: CH 10, Level 12
Liczba poziomów: 1
Przyrost zwinności Gain Agility (Przyrost zwinności)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Agility.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymujesz 1 punkt do Zwinności.
Wymagania: AG do 9, Level 12
Liczba poziomów: 1
Przyrost charyzmy Gain Charisma (Przyrost charyzmy)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Charisma.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymujesz 1 punkt do Charyzmy.
Wymagania: CH do 9, Level 12
Liczba poziomów: 1
Przyrost wytrzymałości Gain Endurance (Przyrost wytrzymałości)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Endurance.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymujesz 1 punkt do Wytrzymałości.
Wymagania: EN do 9, Level 12
Liczba poziomów: 1
Przyrost inteligencji Gain Intelligence (Przyrost inteligencji)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Intelligence.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymujesz 1 punkt do Inteligencji.
Wymagania: IN do 9, Level 12
Liczba poziomów: 1
Przyrost szczęścia Gain Luck (Przyrost szczęścia)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Luck.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymujesz 1 punkt do Szczęścia.
Wymagania: LK do 9, Level 12
Liczba poziomów: 1
Przyrost szczęścia Gain Perception (Przyrost percepcji)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Percepction.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymujesz 1 punkt do Percepcji.
Wymagania: PE do 9, Level 12
Liczba poziomów: 1
Przyrost siły Gain Strength (Przyrost siły)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Strenght.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem otrzymujesz 1 punkt do Siły.
Wymagania: ST do 9, Level 12
Liczba poziomów:1
Dziecko-kwiat Flower Child (Dziecko-kwiat)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you are less likely to be addicted to chems (50% less likely, actually), and you suffer half the withdrawal time of a normal person.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu profitowi ryzyko, że uzależnisz się od środków chemicznych jest o wiele niższe (ściśle mówiąc, o 50%), również czas trwania twojego odwyku jest o połowę krótszy niż w przypadku normalnego ćpuna.}
Wymagania: EN 5, Level 9
Liczba poziomów: 3
Nietykalny HtH Evade (Nietykalny)
Oryginalny opis angielski: If both item slots are empty, each unused action point gives you +2 instead of +1 towards your armor class at the end of your turn, plus 1/12 of your unarmed skill.
Oryginalny opis polski: Jeśli obie ręce masz puste, każdy niewykorzystany punkt akcji daje na koniec tury dodatkowe 2 punkty do klasy pancerza, do tego dochodzi 1/12 punktów twojej umiejętności walki wręcz.
Wymagania: Unarmed 75%, Level 12
Liczba poziomów: 1
Życiodajna moc Lifegiver (Życiodajna moc)
Oryginalny opis angielski: With each level of this Perk, you gain an additional 4 Hit Points every time you advance a level. This is in addition to the hit points you already gain per level based off of your endurance.
Oryginalny opis polski: Z każdym poziomem tego profitu zyskujesz dodatkowe 4 punkty wytrzymałości za każdym razem, gdy awansujesz na kolejny poziom doświadczenia. Punkty te dodają się do tych, które zdobywasz podczas awansu.
Wymagania: EN 4, Level 12
Liczba poziomów: 2
Anatomia w pigułce Living Anatomy (Anatomia w pigułce)
Oryginalny opis angielski: You have a better understanding of living creatures and their strenghts and weaknesses. You get an one-time bonus of +10% to Doctor, and you do +5 damage per attack to living creatures.
Oryginalny opis polski: Posiadasz dogłębną wiedzę o żywych organizmach, znasz ich mocne i słabe strony. Dostajesz jednorazową, 10 procentową premię do umiejętności lekarskich, a ataki na istoty żywe przyniosą dodatkowe 5 pkt. obrażeń.
Wymagania: Doctor 60%, Level 12
Liczba poziomów: 1
Książę złodziei Master Thief (Książę złodziei)
Oryginalny opis angielski: A Master Thief is praficient at stealing and picking locks. You gain +15% to Stealing and Locpicking. Steal from the rich and, and give to you.
Oryginalny opis polski: Książę złodziei jest biegły w przywłaszczaniu sobie cudzej własności i otwieraniu zamków, które ktoś inny niepotrzebnie zamknął. Z tym profitem otrzymasz 15 punktów do umiejętności kradzieży i otwierania zamków. Zabieraj bogatym i oddawaj sobie.
Wymagania: Lockpick 50%, Steal 50%, Level 12
Liczba poziomów: 1
Sanitariusz Medic (Sanitariusz)
Oryginalny opis angielski: The Medic Perk gives you an one-time bonus of 10% to the First Aid and Doctor skills. Healing skills are a good thing.
Oryginalny opis polski: Sanitariusz otrzymuje jednorazową, 10-procentową podwyżkę umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz leczenia. Umiejętności medyczne to dobra sprawa.
Wymagania: First Aid 40% lub Doctor 40%, Level 12.
Liczba poziomów: 1
Złota rączka Mr. Fixit (Złota rączka)
Oryginalny opis angielski: This Perk will give you an one-time bonus of 10% to the Repair and Science skills. A little late night cramming never hurt anybody, especially you.
Oryginalny opis polski: Wybór tego profitu skutkuje jednorazową podwyżką twoich umiejętności naprawczych i naukowych o 10%. Odrobinka nocnego kucia jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a już na pewno nie tobie.
Wymagania: Repair 40% lub Science 40%, Level 12
Liczba poziomów: 1
Biegłość Tag! (Biegłość)
Oryginalny opis angielski: Your skills has improved to the point where you can pick an additional Tag Skill. Tag Skills increase twice as fast.
Oryginalny opis polski: Twoje umiejętności rozwinęły się do tego stopnia, że możesz wybrać sobie dodatkową umiejętność główną, która będzie później rosła w podwojonym tempie.
Wymagania: Level 12
Liczba poziomów: 1
Ekspert uzbrojenia Weapon Handling (Ekspert uzbrojenia)
Oryginalny opis angielski: You can wield weapons much larger thannormally allowed. You gain a +3 to your strenght for the purposes os Strenght checks when trying to wield weaponry.
Oryginalny opis polski: Możesz dzierżyć broń o wiele większą, niż byś normalnie był w stanie. Otrzymujesz 3 punkty do siły na użytek kontroli możliwości utrzymania w rękach cięższej broni.
Wymagania: AG 5, Level 12
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 15
Menu

Szybkie pięści Bonus HtH Attacks (Szybkie pięści)
Oryginalny opis angielski: You have learned the secret arts of the East, or you just punch faster. In any case, your Hand-to-Hand attacks cost 1 AP less to perform.
Oryginalny opis polski: Znasz sekretne sztuki walki Wschodu lub po prostu szybciej wymachujesz rękami. Tak czy owak, ataki, których dokonujesz w trakcie walki wręcz, kosztują cię o 1 pkt. akcji mniej.
Wymagania: AG 6, Level 15
Liczba poziomów: 1
Szybki palec Bonus Rate of Fire (Szybki palec)
Oryginalny opis angielski: This Perk allows you to pull the trigger a little faster and still remain as accurate as before. Each ranged weapon attack costs 1 AP less to perform.
Oryginalny opis polski: Ten profit pozwala ci pociągać za spust nieco szybciej, nie pogarszając celności. Przeprowadzenie dowolnego ataku bronią do walki na odległość kosztuje cię o 1 pkt. akcji mniej.
Wymagania: AG 7, IN 6. PE 6, Level 15
Liczba poziomów: 1
Kieszonkowiec Pickpocket (Kieszonkowiec)
Oryginalny opis angielski: You are much more adept at stealing than the normal crook. You can steal with the best of them, because with this Perk, you ignore size and facing modifiers when stealing from a person.
Oryginalny opis polski: Kradniesz dużo sprawniej niż zwykły złodziejaszek. Z tym profitem ignorujesz modyfikatory wynikające z rozmiarów przedmiotów i kierunku patrzenia okradanych osób.
Wymagania: AG 8, Steal 80%, Level 15
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 18
Menu

Skrytobójca Silent Death (Skrytobójca)
Oryginalny opis angielski: While Sneaking, if you hit a critter in the back, you will cause double damage using a hand-to-hand attack. Silent Death is that kind of Perk.
Oryginalny opis polski: Jeśli skradając się zadasz wrogowi w plecy cios z arsenału walki wręcz, spowodowane nim obrażenia ulegną podwojeniu. Skrytobójcy tacy już są.
Wymagania: AG 10, Sneak 80%, Unarmed 80%, Level 18
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 24
Menu

Urodzony morderca Slayer (Urodzony morderca)
Oryginalny opis angielski: The Slayer walks the earth! In hand-to-hand combat all of your hits are upgraded to critical hits, causing destruction and mayhem.
Oryginalny opis polski: Urodzony morderca zstąpił na Ziemię! Podczas walki wręcz, wszystkie twoje uderzenia są krytyczne - sieją śmierć i zniszczenie.
Wymagania: AG 8, ST 8, Unarmed 80%, Level 24
Liczba poziomów: 1
Snajper Sniper (Snajper)
Oryginalny opis angielski: You have mastered the firearm as a source of pain. With this Perk, any successful hit in combat with a ranged weapon will be upgraded to a critical hit if you also make a Luck roll.
Oryginalny opis polski: Jesteś mistrzem w używaniu broni palnej jako źródła cierpień. Z tym profitem, o ile uśmiechnie się do ciebie twoje szczęście, wszystkie trafienia z broni do walki na dystans stają się krytyczne.
Wymagania: AG 8, PE 8, Small Guns 80%, Level 24
Liczba poziomów: 1

<< Twój Bohater F2