<< Twój Bohater FT
Propozycja bohatera: T-zet

S.T.A.T.S.

SI: 07
PE: 09
WT: 05
CH: 06
IN: 07
ZR: 10
SZ: 03

Cechy:

Umiejętności:

<< Twój Bohater FT