<< Twój Bohater FT
S.P.E.C.I.A.L.
Siła
SI - Siła (ST - Strength)
Oryginalny opis angielski: Raw physical strenght. A high Strenght is good for physical characters.
Oryginalny opis polski: Czysta siła fizyczna. Wysoka Siła jest ważna dla fizycznych atrybutów postaci.
Uwagi: Jeśli masz siłę mniejszą niż 6, to nie będziesz mógł używać niektórych broni! Ale pamiętaj, iż Pancerz wspomagany oraz Udoskonalony pancerz wspomagany dodają ci po kilka punktów do tej cechy, więc nie warto brać jej za dużo...
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1 do punktów wytrzymałości (Hit Points).
+25 do maksymalnego udźwigu (Carry Weight).
+1 do obrażeń w walce wręcz (Melee Damage), jeżeli Siła jest większa niż 6.
+2% do umiejętności Walka wręcz (Unarmed) i Walka bronią (Melee Weapons).
Pozwala na noszenie coraz cięższych broni (z dużymi wymaganiami co do Siły).

Percepcja
PE - Percepcja (PE - Perception)
Oryginalny opis angielski: The ability to see, hear, taste and notice unusual things. A high Perception is important for a sharpshooter.
Oryginalny opis polski: Zdolność dostrzegania, słyszenia a także wyczuwania dziwnych rzeczy. Wysoka Percepcja potrzebna jest snajperowi.
Uwagi: Krótko mówiąc - określa twój wzrok, słuch, dotyk i wszystkie inne zmysły. Cecha dość ogólna i zarazem bardzo przydatna.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1% do umiejętności Lekarz (Doctor), Otwieranie (Locpick) i Pułapki (Traps).
+2% do umiejętności Pierwsza pomoc (First Aid) i Pilot (Pilot).
+2 do kolejności akcji (Sequence).
Zwiększa odległość od przeciwników w losowych spotkaniach.
Zwiększa szansę trafienia z dystansu.

Wytrzymałość
WT - Wytrzymałość (EN - Endurance)
Oryginalny opis angielski: Stamina and physical toughness. A character with a high Endurance will survive where others may not.
Oryginalny opis polski: Ogólna fizyczna odporność. Postać z dużą wytrzymałością będzie mogła przetrwać w miejscach niedostępnych dla innych.
Uwagi: Określa ile Punktów Wytrzymałości przybędzie ci co kolejny poziom, jak szybko się będziesz leczył (Healing Rate) oraz odporność na zatrucie i promieniowanie.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+2 do punktów wytrzymałości (Hit Points).
+5% do odporności na trucizny (Poison Resistance).
+2% do odporności na promieniowanie (Radiation Resistance).
+2% do umiejętności Sztuka przetrwania (Outdoorsman).
Zwiększa tempo leczenia: tempo leczenia 2 (WT od 6-8), tempo leczenia 3 (WT min. 9).

Charyzma
CH - Charyzma (CH - Charisma)
Oryginalny opis angielski: A combination of appearance and charm. A high Charisma is important for characters that want to influence people with words.
Oryginalny opis polski: Połączenie aparycji i uroku osobistego. Charyzma jest ważnym współczynnikiem dla postaci, które chcą wpływać na innych poprzez rozmowę.
Uwagi: Jeżeli chcesz mieć liczną gromadkę towarzyszy - będzie Ci to potrzebne...
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+4% do umiejętności Handel (Barter).

Inteligencja
IN - Inteligencja (IN - Intelligence)
Oryginalny opis angielski: Knowledge, wisdom and the ability to think quickly. A high Intelligence is important for any character.
Oryginalny opis polski: Wiedza, mądrość i umiejętność szybkiego myślenia. Ten współczynnik jest ważny dla każdej postaci.
Uwagi: W F1 i F2 dość znacznie wpływała na ilość opcji dialogowych, tutaj tak właściwie sprowadza tylko się do podnoszenia procentów przy umiejętnościach.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+2 do punktów umiejętności (skill points) na kolejny poziom doświadczenia.
+4% do umiejętności Nauka (Science).
+3% do umiejętności Naprawa (Repair).
+2% do umiejętności Pierwsza pomoc (First Aid), Hazard (Gambling) i Sztuka przetrwania (Outdoorsman).
+1% do umiejętności Lekarz (Doctor).

Zręczność
ZR - Zręczność (AG - Agility)
Oryginalny opis angielski: Coordination and the ability to move well. A high Agility is important for any active character.
Oryginalny opis polski: Koordynacja i zdolność do sprawnego poruszania się. Wysoka zręczność jest ważna dla aktywnych postaci.
Uwagi: Bardzo ważna umiejętność. U mnie w każdym Falloucie zawsze miałem na 10. Jeżeli dodasz do tego odpowiednie Profity (Perks) to twoja gra zacznie przypominać Matrix. :-)
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1 do punktów akcji (Action Points) za każde 2 punkty Zręczności.
+1 do klasy pancerza (Armor Class).
+4% do umiejętności Broń palna (Small Guns).
+3% do umiejętności Skradanie (Sneak) i Kradzież (Steal).
+2% do umiejętności Broń ciężka (Big Guns), Broń energetyczna (Energy Weapons), Walka wręcz (Unarmed) i Walka bronią (Melee Weapons), Rzucanie (Throwing) i Pilot (Pilot).
+1% do umiejętności Pułapki (Traps) i Otwieranie (Lockpick).

Szczęście
SZ - Szczęście (LK - Luck)
Oryginalny opis angielski: Fate. Karma. An extremely high or low Luck will affect the character - somehow. Events and situations will be changed by how lucky (or unlucky) your character is.
Oryginalny opis polski: Przeznaczenie. Karma. Skrajnie wysokie lub niskie szczęście będzie miało wpływ na postać. Wydarzenia i sytuacje mogą się zmieniać w zależności od tego, czy jest szczęściarzem czy pechowcem.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1% do szansy na trafienie krytyczne (Critical Hit).
+3% do umiejętności Hazard (Gambling).
<< Twój Bohater FT