<< Twój Bohater FT
Profity (Perks)

Profity to dodatkowe umiejętności, które otrzymujesz co trzeci poziom. Jeżeli na początku wybrałeś sobie trait Wyszkolenie (Skilled), to co czwarty poziom. Profity ulepszają twoją postać i pomagają ci lepiej wyspecjalizować wybrane umiejętności. Ghule, Super Mutanty i Szpony Śmierci otrzymują profity co 4 poziomy, a psy co 2. Roboty w ogóle nie mogą brać profitów.

Człowiek czynu
Człowiek czynu (Action Boy)
Oryginalny opis angielski: Each level of Action Boy (insert Girl if you wish) gives you an additional AP to spend every combat turn. You can use these generic APs on any task.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom Człowieka Czynu dodaje ci jeden punkt akcji w każdej rundzie walki. Te dodatkowe punkty możesz wykorzystać w dowolny sposób.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 5, Poziom 12
Liczba poziomów: 2


Przypływ adrenaliny
Przypływ adrenaliny (Adrenaline Rush)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you gain +1 to your Strength when you drop below 1/2 of your max hit points.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi, zyskujesz 1 do Siły jeśli stracisz ponad połowę Punktów Wytrzymałości.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SI poniżej 9, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Orientacja
Orientacja (Awareness)
Oryginalny opis angielski: With Awareness, you are given detailed information about any critter you examine. You see their exact hit points and information about any weapon they are equipped with.
Oryginalny opis polski: Dzięki Orientacji możesz dowiedzieć się sporo o przeciwniku. Otrzymasz dokładne informacje o jego PW i broni.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: PE 5, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Naginanie zasad
Naginanie zasad (Bend the Rules)
Profit nie działa w grze.
Oryginalny opis angielski: Take this perk and the next time you get offered perks you may choose from all the perks which are available for your race.
Oryginalny opis polski: Jeśli weźmiesz ten Profit, to gdy następnym razem będziesz wybierać kolejny Profit, możesz wybrać z całej listy dla twojej rasy.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SZ 6, Poziom 16
Liczba poziomów: 1

Lepsze trafienia krytyczne
Lepsze trafienia krytyczne (Better Criticals)
Oryginalny opis angielski: The critical hits you cause in combat are more devastating. You gain a 20% bonus on the critical hit table, almost ensuring that more damage will be done. This does not affect the chance to cause a critical hit.
Oryginalny opis polski: Trafienia krytyczne, które zadajesz w walce są bardziej zabójcze. Zyskujesz premię 20% w tabeli trafień krytycznych, co niemal gwarantuje zwiększone obrażenia. Nie ma to wpływu na samą szansę trafienia krytycznego.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: PE 6, ZR 4, SZ 6, Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Mistrz Blefu
Mistrz Blefu (Bluff Master)
Oryginalny opis angielski:
Oryginalny opis polski: Potrafisz "wykręcić się sianem" kiedy ktoś przyłapie cię na kradzieży, jeśli uda ci się test na Charyzmę.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: CH 3, Poziom 8
Liczba poziomów: 1

Żelazna czaszka
Żelazna czaszka (Bone Head)
Oryginalny opis angielski: You have a very thick skull. The first time you take this perk it reduces the chances of you getting knocked unconscious by 50% (subsequently by 25%).
Oryginalny opis polski: Masz bardzo grubą czaszkę. Gdy pierwszy raz wybierzesz ten Profit, ryzyko ogłuszenia cię spada o 50% (następnie o 25%).
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: poniżej 9, Poziom 6
Liczba poziomów: 2

Bonsai
Bonsai (Bonsai)
Oryginalny opis angielski: Through careful nurturing you have a small fruit tree going growing out of your head.
Oryginalny opis polski: Wyhodowałeś sobie na głowie małe drzewko owocowe.
Dostępny dla: Ghuli
Wymagania: Sztuka przetrwania 50%, Nauka 40%, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Dodatkowe ataki - walka wręcz
Dodatkowe ataki - walka wręcz (Bonus HTH Attacks)
Oryginalny opis angielski: You have learned the secret arts of the East, or you just punch faster. In any case, your Hand-to-Hand attacks cost 1 AP less to perform.
Oryginalny opis polski: Uczyłeś się tajnych sztuk walki Wschodu, a może po prostu szybciej machasz rękami. Tak czy inaczej, ataki wręcz kosztują cię o 1 PA mniej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 6, Poziom 15
Liczba poziomów: 1

Dodatkowe obrażenia - w. wręcz
Dodatkowe obrażenia - w. wręcz (Bonus HtH damage)
Oryginalny opis angielski: Experience in unarmed combat has given you the edge when it comes to damage. You get an additional 15% damage with hand-to-hand and melee attacks for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Dzięki zdobytemu doświadczeniu zadajesz dodatkowe 15% obrażeń w walce wręcz za każdy poziom tego Profitu, zarówno używając pięści jak i broni.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SI 6, ZR 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 3

Dodatkowy ruch
Dodatkowy ruch (Bonus Move)
Oryginalny opis angielski: For each level of Bonus Move, you get to move 20% further per action point.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom Dodatkowego ruchu powoduje, że za każdy Punkt Akcji przesuwasz się o 20% dalej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 5, Poziom 6
Liczba poziomów: 2

Dodatkowe obrażenia - strzelanie
Dodatkowe obrażenia - strzelanie (Bonus Ranged Damage)
Oryginalny opis angielski: Your training in firearms and other ranged weapons has made you more deadly in ranged combat. For each level of this Perk you get an additional 15% damage with ranged weapons.
Oryginalny opis polski: Szkolenie w broni palnej i innych broniach dystansowych, uczyniło z ciebie śmiertelnie niebezpiecznego przeciwnika. Za każdy poziom tego Profitu zadajesz dodatkowe 15% obrażeń gdy strzelasz do wroga.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 6, SZ 6, Poziom 6
Liczba poziomów: 2

Zwiększona szybkostrzelność
Zwiększona szybkostrzelność (Bonus Rate of Fire)
Oryginalny opis angielski: This Perk allows you to pull the trigger a little faster and still remain as accurate as before. Each ranged weapon attack costs 1 AP less to perform.
Oryginalny opis polski: Ten Profit pozwala ci strzelać nieco szybciej, ale równie dokładnie jak wcześniej. Każdy atak bronią strzelającą kosztuje cię o 1 punkt mniej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: PE 6, IN 6, ZR 7, Poziom 15
Liczba poziomów: 1

Oparcie
Oparcie (Bracing)
Oryginalny opis angielski: You have learnt how to brace large weapons whilst standing. You will receive +2 ST for the purpose of firing large guns from standing position.
Oryginalny opis polski: Wiesz, jak oprzeć ciężką broń w pozycji stojącej. Dlatego otrzymujesz +2 do Siły pod względem strzelania z ciężkiej broni w pozycji stojącej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Broń ciężka 60%, WT 5, Poziom 4
Liczba poziomów: 1

Wbrew zasadom
Wbrew zasadom (Break the Rules)
Profit nie działa w grze.
Oryginalny opis angielski: Take this perk and the next time you get offered perks you may choose from all the perks which are available for your race.
Oryginalny opis polski: Jeśli wybierzesz ten Profit, to gdy następnym razem będziesz wybierać kolejny Profit, możesz wybrać z całej listy, niezależnie od rasy.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SZ 6, Poziom 20
Liczba poziomów: 1

Lizus
Lizus (Brown Noser)
Oryginalny opis angielski: You've learnt the value of sucking up to your superiors! You get one extra promotion for each level of this perk.
Oryginalny opis polski: Poznałeś zalety podlizywania się przełożonym! Za każdy poziom tego Profitu otrzymujesz awans.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: CH 5, IN 6, Poziom 2
Liczba poziomów: 1

Kolos
Kolos (Brutish Hulk)
Oryginalny opis angielski: With this perk you gain double the normal amount of maximum hit points each time you gain a level.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi co poziom zyskujesz dwa razy więcej maksymalnych punktów wytrzymałości.
Dostępny dla: Szponów Śmierci
Wymagania: SI 7, WT 5, Poziom 8
Liczba poziomów: 1

Rozrost nowotworów
Rozrost nowotworów (Cancerous Growth)
Oryginalny opis angielski: You have mutated so badly that you gain +2 to heal rate and you can even regenerate broken limbs.
Oryginalny opis polski: Zmutowałeś tak poważnie, że zyskujesz +2 do tempa leczenia. Potrafisz nawet zregenerować złamane kończyny.
Dostępny dla: Ghuli
Wymagania: SI poniżej 7, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Ostrożny z natury
Ostrożny z natury
Oryginalny opis angielski:
Oryginalny opis polski: W dziczy wykazujesz wielką ostrożność, dlatego wrogom rzadziej udaje się do ciebie podkraść. Dzięki temu Profitowi zyskujesz +3 do Percepcji w losowych spotkaniach, pod względem określania początkowego rozmieszczenia.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania:
Liczba poziomów:

Zrozumienie
Zrozumienie (Comprehension)
Oryginalny opis angielski: You pay much closer attention to the smaller details when reading. You gain 50% more skill points when reading books.
Oryginalny opis polski: Czytasz bardzo uważnie, zwracasz uwagę na wszystkie niuanse. Dlatego po przeczytaniu książki zyskujesz o połowę więcej punktów umiejętności.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: IN 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Szalony saper
Szalony saper (Crazy Bomber)
Oryginalny opis angielski: No more singed eyebrows! With this perk, if your character experiences a failure whilst using explosives the explosive in question will be defused or reset.
Oryginalny opis polski: Koniec wstrzymywania oddechu! Dzięki temu Profitowi, po nieudanym użyciu materiału wybuchowego nie nastąpi eksplozja. Ładunek zostanie rozbrojony.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: Pułapki 60%, IN 6, Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Śmiercionośne zmysły
Śmiercionośne zmysły (Death Sense)
Oryginalny opis angielski: You have developed superior senses. The perk gives you a +20 bonus to perception whilst in the dark and a +25% bonus to detecting enemies using the sneak skill.
Oryginalny opis polski: Masz nadzwyczaj wyostrzone zmysły. Ten Profit daje ci +2 do Percepcji w ciemności i +25% do wykrywania skradających się wrogów.
Dostępny dla: Szponów Śmierci
Wymagania: IN 5, Poziom 4
Liczba poziomów: 1

Saper
Saper (Demolition Expert)
Oryginalny opis angielski: You are an expert when it comes to the fine art of handling explosives. They always go off when they're supposed to, as well as causing extra damage.
Oryginalny opis polski: W dziedzinie materiałów wybuchowych jesteś prawdziwym ekspertem. Zawsze wybuchają po określonym przez ciebie czasie, a ponadto zadają większe obrażenia.
Dostępny dla:
Wymagania: Pułapki 75%, ZR 4, Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Twardziel
Twardziel (Die Hard)
Oryginalny opis angielski: You don't give up easily. When your hit points get below 20% you get an additional 10% to resistances.
Oryginalny opis polski: Nie poddajesz się łatwo. Kiedy twoje punkty wytrzymałości spadną poniżej 20%, zyskujesz 10% do odporności.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Pierwsza Pomoc 40%, WT 6, Poziom 2
Liczba poziomów: 1

Łaska boska
Łaska boska (Divine Favour)
Oryginalny opis angielski:
Oryginalny opis polski: Jakaś siła wyższa cię polubiła.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: CH 8, Poziom 14
Liczba poziomów: 1

Unik
Unik (Dodger)
Oryginalny opis angielski: You are less likely to be hit in combat if you have this Perk. You gain a +5 to your Armour Class, in addition to the AC bonus from any armor worn.
Oryginalny opis polski: Jeśli wybierzesz ten Profir, trudniej będzie cię trafić w walce. Zyskujesz +5 do Klasy Pancerza, jako premię do wartości za noszoną zbroję.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 6, Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Pijany mistrz
Pijany mistrz (Drunken Master)
Oryginalny opis angielski: You fight better when you are drunk. You recieve 20% to your unarmed skill whilst under the influence of alcohol.
Oryginalny opis polski: Bijesz się lepiej, jeśli jesteś pijany. Pod wpływem alkoholu zyskujesz 20% do walki wręcz.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Walka wręcz 60%, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Wykształcenie
Wykształcenie (Educated)
Oryginalny opis angielski: Each level of Educated adds +2 skill points when you gain a new experience level. This Perk works best when purchased early in your adventure.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom Wykształcenia daje ci dodatkowe 2 punkty umiejętności co poziom. Ten Profit najbardziej przydaje się, jeśli wybierzesz go w początkowej fazie swojej przygody.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: In 6, Poziom 9
Liczba poziomów: 3

Odkrywca
Odkrywca (Explorer)
Oryginalny opis angielski: The mark of the Explorer is to search out new and interesting locations. With this Perk, you have a greater chance of finding special places and people.
Oryginalny opis polski: Zadaniem Odkrywcy jest odnajdywanie nowych, ciekawych miejsc. Dzięki temu Profitowi masz większe szanse na znalezienie specjalnych miejsc lub osób.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Szybsze leczenie
Szybsze leczenie (Faster Healing)
Oryginalny opis angielski: With each level of this Perk, you get a +2 bonus to your Healing Rate. This is in addition to your normal healing rate, thus you heal faster.
Oryginalny opis polski: Za każdy poziom tego Profitu, otrzymujesz +2 do Szybkości Leczenia. To premia do normalnego tempa, więc leczysz się znacznie szybciej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: WT 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 3

Gibkość
Gibkość (Flexible)
Oryginalny opis angielski: Years of exercise have made you incredibly supple. You can change stance in half the time of a normal person.
Oryginalny opis polski: Dzięki latom ćwiczeń jesteś bardzo gibki. Dwa razy szybciej zmieniasz pozycję niż przeciętny człowiek.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 6, Poziom 4
Liczba poziomów: 1

Dziecko-kwiat
Dziecko-kwiat (Flower Child)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you are less likely to be addicted to chems (50% less likely, actually), and you suffer half the withdrawal time of a normal person.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi istnieje mniejsze ryzyko (mówiąc precyzyjnie, o 50% mniejsze), że uzależnisz się od jakiś chemikaliów, a efekty uboczne trwają o połowę krócej niż u zwykłej osoby.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: WT 5, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Zwiększenie Zręczności
Zwiększenie Zręczności (Gain Agility)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Agility.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi o 1 wzrasta twoja Zręczność.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Zwiększenie Charyzmy
Zwiększenie Charyzmy (Gain Charisma)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Charisma.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi o 1 wzrasta twoja Charyzma.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Zwiększenie Wytrzymałości
Zwiększenie Wytrzymałości (Gain Endurance)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Endurance.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi o 1 wzrasta twoja Wytrzymałość.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Zwiększenie Inteligencji
Zwiększenie Inteligencji (Gain Intelligence)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Intelligence.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi o 1 wzrasta twoja Inteligencja.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Zwiększenie Szczęścia
Zwiększenie Szczęścia (Gain Luck)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Luck.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi o 1 wzrasta twoje Szczęście.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Zwiększenie Percepcji
Zwiększenie Percepcji (Gain Perception)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Perception.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi o 1 wzrasta twoja Percepcja.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Zwiększenie Siły
Zwiększenie Siły (Gain Strength)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you gain +1 to your Strength.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi o 1 wzrasta twoja Siła.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Hazardzista
Hazardzista (Gambler)
Oryginalny opis angielski: You can roll with the best of them. You gain +20% to your gambling skill.
Oryginalny opis polski: Możesz grać z najlepszymi. Zyskujesz +20% do umiejętności Hazard.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Hazard 50%, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Duch
Duch (Ghost)
Oryginalny opis angielski: When the sun goes down or you are in a poorly lit area, you move like a ghost with this Perk. Your Sneak skill is enhanced +20% in dark conditions.
Oryginalny opis polski: Kiedy zajdzie słońce, albo jesteś na kiepsko oświetlonym obszarze, poruszasz się niczym duch. W ciemnościach twoje Skradanie się rośnie o 20%.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Skradanie się 60%, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Działonowy
Działonowy (Gunner)
Oryginalny opis angielski: You are an expert shot from a moving vehicle. You get a +10% chance to hit when firing from a moving vehicle.
Oryginalny opis polski: Świetnie strzelasz z poruszającego się pojazdu. Zyskujesz 10% do szansy trafienia, jeśli strzelasz z pojazdu w ruchu.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Broń palna 40%, ZR 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Nieszkodliwy
Nieszkodliwy (Harmless)
Oryginalny opis angielski: Your innocent demeanour makes stealing from people a little easier. You gain 20% to your Steal skill.
Oryginalny opis polski: Twoje niewinne zachowanie ułatwia okradanie ludzi. Zyskujesz +20% do Kradzieży.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Szponów Śmierci
Wymagania: Kradzież 50%, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Uzdrowiciel
Uzdrowiciel (Healer)
Oryginalny opis angielski: The healing of bodies comes easier to you with this Perk. Each level of this Perk heals 4-10 additional hit points when using the First Aid or Doctor skills.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi leczenie staje się łatwiejsze. Każdy poziom tego Profitu zwiększa o 4-10 liczbę obrażeń wyleczonych przy korzystaniu z umiejętności Pierwsza pomoc lub Lekarz.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Pierwsza Pomoc 40%, PE 7, IN 5, ZR 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Miotacz
Miotacz (Heave Ho)
Oryginalny opis angielski: Each level of this perk gives you an additional +2 to Strength for purposes of determining range with thrown weapons only. This Perk will not exceed a weapon's maximum range.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom tego Profitu dodaje ci 2 do Siły pod względem określania zasięgu broni rzucanej. Ten Profit nie zwiększa maksymalnego zasięgu broni.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SI poniżej 9, Poziom 6
Liczba poziomów: 3

Tu i teraz
Tu i teraz (Here and Now)
Oryginalny opis angielski: With this Perk you immediately gain one experience level.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi natychmiast zdobywasz następny poziom.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Bitewne blizny
Bitewne blizny (Hide of Scars)
Oryginalny opis angielski: Your battle weary flesh has hardened. Gain +15% to all resistances but fire.
Oryginalny opis polski: Twoja pokryta bliznami skóra stała się twarda jak żelazo. Zyskujesz +15% do wszystkich odporności, za wyjątkiem odporności na ogień.
Dostępny dla: Szponów Śmierci
Wymagania: WT 6, Poziom 10
Liczba poziomów: 1

Padanie
Padanie (Hit the Deck)
Oryginalny opis angielski: You react very quickly to the words "In Coming!" Halves the damage from area attacks and splash damage.
Oryginalny opis polski: Bardzo szybko reagujesz na okrzyk "Padnij!". Otrzymujesz połowę obrażeń od wybuchów i innych ataków obszarowych.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 6, Poziom 4
Liczba poziomów: 1

Uniki w zwarciu
Uniki w zwarciu (HtH Evade)
Oryginalny opis angielski: If both item slots are empty, you get a bonus towards armor class of 1/8 your unarmed skill.
Oryginalny opis polski: Jeśli masz puste oba miejsca na przedmioty, zyskujesz premię do klasy pancerza równą 1/8 twojej umiejętności walki wręcz.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Walka wręcz 75%, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Przywódca
Przywódca (Leader)
Oryginalny opis angielski: You are a natural leader. Any squad member within your area of influence will receive +1 Perception and +5 to amour class.
Oryginalny opis polski: Jesteś urodzonym przywódcą. Każdy członek oddziału pod twoim wpływem zyskuje +1 do Zręczności i +5 do klasy pancerza.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: CH 6, Poziom 4
Liczba poziomów: 1

Ciężka stopa
Ciężka stopa (Lead Foot)
Oryginalny opis angielski: Your reflexes and driving ability combine to make you a very fast driver. You gain 25% speed when behind the wheel.
Oryginalny opis polski: Dzięki swojemu refleksowi i umiejętności prowadzenia jeździsz naprawdę szybko. Jeśli siedzisz za kółkiem, zyskujesz 25% do prędkości.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: Pilot 60% PE 6, ZR 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Dawca życia
Dawca życia (Lifegiver)
Oryginalny opis angielski: With each level of this Perk, you gain an additional 4 Hit Points every time you advance a level. This is in addition to the hit points you already gain per level based off of your endurance.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom tego Profitu sprawia, że kiedy zdobywasz poziom, zyskujesz dodatkowe 4 Punkty Wytrzymałości. Poza tym, otrzymujesz normalną liczbę punktów wynikającą z twojej wytrzymałości.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: WT 4, Poziom 12
Liczba poziomów: 2

Lekki chód
Lekki chód (Light step)
Oryginalny opis angielski: You are agile, lucky and always careful. This perk halves your chances of setting off a trap.
Oryginalny opis polski: Jesteś zwinny, ostrożny i masz szczęście. Ten Profit zmniejsza o połowę ryzyko uruchomienia pułapki.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 5, SZ 5, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Znajomość anatomii
Znajomość anatomii (Living anatomy)
Oryginalny opis angielski: You have a better understanding of living creatures and their strengths and weaknesses. You get a one-time bonus of +10% to Doctor and you do +5 damage to living creatures.
Oryginalny opis polski: Dobrze znasz budowę istot żywych, ich mocne i słabe punkty. Otrzymujesz jednorazową premię +10 do umiejętności Lekarz oraz zadajesz +5 obrażeń żywym istotom.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Lekarz 60%, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Samotnik
Samotnik (Loner)
Oryginalny opis angielski: Your solitary childhood and upbringing mean that you work much better when alone. Get +10% to all rolls when outside the influence other squad members.
Oryginalny opis polski: Spędzone w samotności dzieciństwo i okres dorastania sprawiły, że wolisz pracować samotnie. Dostajesz +10% do wszystkich rzutów, jeśli znajdujesz się poza wpływem innych członków oddziału.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Sztuka przetrwania 40%, CH poniżej 5, Poziom 4
Liczba poziomów: 1

Mistrz złodziei
Mistrz złodziei (Master Thief)
Oryginalny opis angielski: A Master Thief is proficient at stealing and picking locks. You gain +15 to Stealing and Lock picking. Steal from the rich, and give to you.
Oryginalny opis polski: Mistrz złodziei świetnie kradnie i posługuje się wytrychami. Zyskujesz 15% do Kradzieży i Otwierania. Zabieraj bogatym, oddawaj sobie.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Kradzież 50%, Otwieranie 50%, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Mistrz handlu
Mistrz handlu (Master Trader)
Oryginalny opis angielski: You have mastered one aspect of bartering - buying goods far more cheaply than normal. With this Perk, you get a 25% discount when purchasing items from a store or another trader.
Oryginalny opis polski: Opanowujesz do mistrzostwa sztukę kupowania. Dzięki temu Profitowi, otrzymujesz 25% rabatu dokonując zakupu w sklepie lub u innego handlarza.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: Handel 75%, CH 7, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Medyk
Medyk (Medic)
Oryginalny opis angielski: The Medic Perk gives you a one-time bonus of +10% to the First Aid and Doctor skills. Healing skills are a good thing
Oryginalny opis polski: Ten Profit daje ci jednorazową premię +10% do umiejętności Pierwsza Pomoc i Lekarz. Umiejętności lecznicze to prawdziwy skarb.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Pierwsza pomoc 40% lub Lekarz 40%, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Trafienia krytyczne
Trafienia krytyczne (More Criticals)
Oryginalny opis angielski: You are more likely to cause critical hits in combat if you have this Perk. Each level of "More Criticals" gets you an additional +5% chance to cause a critical hit.
Oryginalny opis polski: Jeśli wybierzesz ten Profit, częściej będziesz uzyskiwać trafienia krytyczne. Każdy poziom "Trafień krytycznych" zwiększa o 5% szansę na trafienie krytyczne.
Dostępny dla: wszystkich oprócz super mutantów
Wymagania: Sz 6, Poziom 6
Liczba poziomów: 3

Złota rączka
Złota rączka (Mr. Fixit)
Oryginalny opis angielski: This Perk will give you a one-time bonus of +10% to the Repair and Science skills. A little late night cramming never hurt anybody, especially you.
Oryginalny opis polski: Ten Profit daje ci jednorazową premię +10% do umiejętności Naprawa i Nauka. Małe, wieczorne przykręcanie śruby jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a na pewno nie tobie.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: Naprawa 40% lub Nauka 40%, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Mutacja!
Mutacja! (Mutate!)
Oryginalny opis angielski: The radiation of the wasteland has changed you! One of your Traits has mutated into something else...
Oryginalny opis polski: Promieniowanie na pustkowiach odmieniło cię! Jedna z twoich Cech zmutowała w coś innego...
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Negocjator
Negocjator (Negotiator)
Oryginalny opis angielski: You are a very skilled negotiator. Not only can you barter with the best of them, but you can talk your way into or out of almost anything. With this Perk you gain +20% to Barter.
Oryginalny opis polski: Jesteś bardzo dobrym negocjatorem. Możesz targować się z każdym i zazwyczaj udaje ci się postawić na swoim. Dzięki temu Profitowi zyskujesz +20% do Handlowania.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Handel 70%, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Widzenie w ciemności
Widzenie w ciemności (Night vision)
Oryginalny opis angielski: With the Night Vision Perk, you can see in the dark better. This will reduce the overall darkness level by 20%.
Oryginalny opis polski: Dzięki Widzeniu w ciemności, lepiej widzisz w... ciemności. Zaskakujące. Zaciemnienie zmniejsza się o 20%.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: PE 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Chomik
Chomik (Pack Rat)
Oryginalny opis angielski: You are efficient at arranging your inventory in general. This makes it much easier to carry that little extra you've always needed.
Oryginalny opis polski: Sprawnie upychasz swoje wyposażenie. Dzięki temu możesz zabrać "jeszcze parę drobiazgów".
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Wędrowiec
Wędrowiec (Path Finder)
Oryginalny opis angielski: You are better able to find the shortest route. Your travel time on the World Map is reduced by 25% for each level.
Oryginalny opis polski: Sprawnie wybierasz najkrótszą drogę. Za każdy poziom tego Profitu czas poruszania się po Mapie Świata zostaje zmniejszony o 25%.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Sztuka przetrwania 40%, WT 6, Poziom 6
Liczba poziomów: 2

Kieszonkowiec
Kieszonkowiec (Pickpocket)
Oryginalny opis angielski: You are much more adept at stealing than the normal crook. You can steal with the best of them, because with this Perk, you ignore size and facing modifiers when stealing from a person.
Oryginalny opis polski: Kradniesz znacznie sprawniej niż zwykły złodziejaszek. Potrafisz okraść każdego, ponieważ dzięki temu Profitowi ignorujesz modyfikatory do szansy kradzieży za rozmiar i ustawienie względem celu.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Kradzież 80%, ZR 8, Poziom 15
Liczba poziomów: 1

Psychotyczny
Psychotyczny (Psychotic)
Oryginalny opis angielski: Your body has mutated to adapt to psycho stimulants. Effects of Psycho are doubled and the effects of withdrawal are halved.
Oryginalny opis polski: Twoje ciało uległo mutacji i dobrze przyswaja psycho stymulatory. Efekty Psycho zostają podwojone, a czas efektów ubocznych trwa dwa razy krócej.
Dostępny dla: super mutantów
Wymagania: WT 5, Poziom 8
Liczba poziomów: 1

Piromaniak
Piromaniak (Pyromaniac)
Oryginalny opis angielski: You do extra damage with fire-based weapons, and enemies always seem to die in the most painful fiery fashion.
Oryginalny opis polski: Miotaczem płomieni i inną "ognistą" bronią zadajesz więcej obrażeń, a twoi wrogowie pięknie się palą.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Broń ciężka 75%, Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Szybkie kieszenie
Szybkie kieszenie (Quick Pockets)
Oryginalny opis angielski: You have learned to pack your equipment better. Costs for actions in your inventory are halfed.
Oryginalny opis polski: Wiesz, jak dobrze zapakować swoje wyposażenie. Koszt czynności w ekwipunku zostaje zmniejszony o połowę.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 5, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Szybkie wstawanie
Szybkie wstawanie (Quick Recovery)
Oryginalny opis angielski: You are quick at recovering from being knocked down.
Oryginalny opis polski: Szybko wstajesz gdy ktoś cię przewróci.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 5, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Dziecię radu
Dziecię radu (Rad Child)
Oryginalny opis angielski: You do not take immediate damage from radiation in fact you gain extra healing while being exposed to it! However radiation continues to build up in your system as normal.
Oryginalny opis polski: Nie otrzymujesz natychmiastowych obrażeń od promieniowania, a jego obecność wręcz cię uzdrawia! Ale efekty promieniowania nawarstwiają się w twoim ciele tak jak normalnie.
Dostępny dla: Ghuli
Wymagania: WT 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Odporność na promieniowanie
Odporność na promieniowanie (Rad Resistance)
Oryginalny opis angielski: You are better able to avoid radiation and the bad effects radiation causes. Each level of this Perk improves your Radiation Resistance by 15%.
Oryginalny opis polski: Lepiej znosisz promieniowanie i jego negatywne efekty. Każdy poziom tego Profitu zwiększa twoją odporność na promieniowanie o 15%.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Ghuli
Wymagania: WT 6, IN 4, Poziom 6
Liczba poziomów: 2

Tropiciel
Tropiciel (Ranger)
Oryginalny opis angielski: You gain a +15% toward your Outdoorsman skill. You are more likely to avoid random encounters if you choose, and tend to find those special encounters more than most.
Oryginalny opis polski: Zyskujesz 15% do Sztuki Przetrwania. Łatwiej możesz omijać losowe spotkania, natomiast specjalne spotkania będą częstsze.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: PE 6, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Wojownik autostrady
Wojownik autostrady (Road Warrior)
Oryginalny opis angielski: You have learnt to drive and shoot at the same time. You do not suffer any penalties when firing small weapons and piloting a vehicle at the same time.
Oryginalny opis polski: Nauczyłeś się jednocześnie prowadzić i strzelać. Nie otrzymujesz żadnych negatywnych modyfikatorów kiedy strzelasz i kierujesz jakimś pojazdem.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: Pilot 60%, IN 6, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Sprzedawca
Sprzedawca (Salesman)
Oryginalny opis angielski: You are an adept salesperson. With this Perk you gain +20% towards your Barter skill.
Oryginalny opis polski: Jesteś skutecznym handlowcem. Zyskujesz +20% do Handlowania.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: Handel 50%, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Zwiadowca
Zwiadowca (Scout)
Oryginalny opis angielski: You have improved your ability to see distant locations, increasing the size of explorations on the World Map by one square in each direction. You also have a better chance of finding special encounters.
Oryginalny opis polski: W czasie podróży badasz większy obszar. Dzięki temu poruszając się po Mapie Świata odkrywasz o jeden kwadrat więcej w każdą stronę. Masz też większą szansę na specjalne spotkania.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: PE 7, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Strzelec wyborowy
Strzelec wyborowy (Sharpshooter)
Oryginalny opis angielski: You have a talent for hitting things at longer distances. For each level of this Perk, you get a +2 bonus to Perception for the purposes of determining range modifiers. It's easier than ever to kill at long range!
Oryginalny opis polski: Dobrze sobie radzisz ze strzelaniem na dużą odległość. Za każdy poziom tego Profitu otrzymujesz premię +2 do Percepcji, pod względem określania modyfikatorów za odległość. Teraz możesz łatwiej zabijać na daleki dystans!
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: PE 7, IN 6, Poziom 9
Liczba poziomów: 1

Cicha śmierć
Cicha śmierć (Silent Death)
Oryginalny opis angielski: While Sneaking, if you hit a critter in the back, you will cause double damage using a hand-to-hand attack. Silent Death is that kind of Perk.
Oryginalny opis polski: Jeśli się skradasz i trafisz wroga w plecy walcząc wręcz, zadajesz podwójne obrażenia. Cicha śmierć już taka jest.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Skradanie się 80%, Walka wręcz 80%, ZR 10, Poziom 18
Liczba poziomów: 1

Ciche bieganie
Ciche bieganie (Silent Running)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you now have the ability to move quickly and still remain quiet. You can Sneak and run at the same time. Without this Perk, you would automatically stop Sneaking if you ran.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu Profitowi możesz równocześnie biec i skradać się. Normalnie, biegnąca postać automatycznie przestaje się skradać.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Skradanie się 50%, ZR 6, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Zabójca
Zabójca (Slayer)
Oryginalny opis angielski: The Slayer walks the earth! In hand-to-hand combat all of your hits are upgraded to critical hits, causing destruction and mayhem.
Oryginalny opis polski: Zabójca kroczy po ziemi! Wszystkie twoje trafienia w walce wręcz stają się trafieniami krytycznymi i sieją śmierć oraz zniszczenie.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Walka wręcz 80%, PE 8, ZR 8, Poziom 24
Liczba poziomów: 1

Pożeracz węży
Pożeracz węży (Snakeater)
Oryginalny opis angielski: Yum! Tastes like chicken. For each level of this Perk, you gain +25% to your Poison Resistance.
Oryginalny opis polski: Mniam! Smakuje jak kurczak. Za każdy poziom tego Profitu otrzymujesz +25% do odporności na trucizny.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: WT 3, Poziom 6
Liczba poziomów: 2

Snajper
Snajper (Sniper)
Oryginalny opis angielski: You have mastered the firearm as a source of pain. With this Perk, any successful hit in combat with a ranged weapon will be upgraded to a critical hit if you also make a Luck roll.
Oryginalny opis polski: Broń palna staje się w twych rękach źródłem cierpienia. Dzięki temu Profitowi, każde trafienie w walce, zadane z broni strzelającej, zamienia się w trafienie krytyczne, jeśli zdasz test na Szczęście.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Broń palna 80%, PE 8, ZR 8, Poziom 24
Liczba poziomów: 1

Med
Med (Stat!)
Oryginalny opis angielski: You can heal people much faster than the usual country doctor. Reduce the AP cost for First Aid and Doctor skill use by 2 APs for each rank of this Perk.
Oryginalny opis polski: Potrafisz leczyć ludzi znacznie szybciej niż zwykły lekarz. Za każdy poziom tego Profitu, koszt użycia umiejętności Pierwsza pomoc i Lekarz zmniejsza się o 2 PA.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Pierwsza pomoc 75%, Lekarz 50%, ZR 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 2

Pewna ręka
Pewna ręka (Steady Arm)
Oryginalny opis angielski: Your massive size means burst attacks cost one less action point while standing.
Oryginalny opis polski: Dzięki twojej masie, strzelanie seriami kosztuje cię o jeden punkt akcji mniej.
Dostępny dla: super mutantów
Wymagania: SI 6, Poziom 4
Liczba poziomów: 1

Kamienny mur
Kamienny mur (Stone Wall)
Oryginalny opis angielski: You are much less likely to be knocked down in combat.
Oryginalny opis polski: Trudno cię przewrócić w czasie walki.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SI 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Silne plecy
Silne plecy (Strong Back)
Oryginalny opis angielski: AKA Mule. You can carry an additional 50 pounds of equipment for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Pseudonim "Wielbłąd". Za każdy poziom tego Profitu możesz nosić dodatkowe 25 kilogramów wyposażenia.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SI 6, WT 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 3

Kaskader
Kaskader (Stunt Man)
Oryginalny opis angielski: You've learnt to bounce! You receive 25% less damage from falling or being blown over by explosives. You also get a 10% bonus to your piloting skill.
Oryginalny opis polski: Wiesz, jak amortyzować upadki. Po upadku lub odrzuceniu przez eksplozję otrzymujesz o 25% mniej obrażeń. Ponadto zyskujesz 10% do umiejętności Pilot.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: SI 6, WT 6, ZR 6, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Sztuka przetrwania
Sztuka przetrwania (Survivalist)
Oryginalny opis angielski: You are a master of the outdoors. This Perk confers the ability to survive in hostile environments. You get a +25% bonus to Outdoorsman.
Oryginalny opis polski: Jesteś dzieckiem natury. Ten Profit zapewnia zwiększone szanse przetrwania we wrogim środowisku. Otrzymujesz premię +25% do Sztuki przetrwania.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Sztuka przetrwania 40%, WT 6, IN 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Pojętny uczeń
Pojętny uczeń (Swift Learner)
Oryginalny opis angielski: You are indeed a Swift Learner with this Perk, as each level gives you an additional +5% bonus whenever you earn experience points. This is best taken early.
Oryginalny opis polski: Stajesz się naprawdę Pojętnym uczniem, ponieważ każdy poziom tego Profiru daje ci premię +5% do zdobywanego doświadczenia. Najlepiej jest wziąć ten Profit jak najszybciej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: IN 4, Poziom 3
Liczba poziomów: 3

Główna umiejętność
Główna umiejętność (Tag!)
Oryginalny opis angielski: Your skills have improved to the point where you can pick an additional Tag Skill. Tag skills increase twice as fast.
Oryginalny opis polski: Twoje umiejętności rozwinęły się do takiego poziomu, że możesz wybrać dodatkową Umiejętność Główną. Główne umiejętności rozwijają się dwa razy szybciej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Szpon strachu
Szpon strachu (Talon of Fear)
Oryginalny opis angielski: Venom has seeped into your claws. All unarmed attacks poison your opponents.
Oryginalny opis polski: Z twoich szponów sączy się trucizna. Wszystkie ataki bez broni zatruwają przeciwnika.
Dostępny dla: Szponów Śmierci
Wymagania: Walka wręcz 60%, SI 6, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Gracz zespołowy
Gracz zespołowy (Team Player)
Oryginalny opis angielski: You grew up in a big family and consequently work much better in a team. Get +10% to all rolls when within the influence of other squad members.
Oryginalny opis polski: Dorastałeś w dużej rodzinie i dlatego lepiej pracujesz w zespole. Dostajesz +10% do wszystkich rzutów, jeśli znajdujesz się pod wpływem innych członków oddziału.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: CH 4, Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Złodziej
Złodziej (Thief)
Oryginalny opis angielski: The blood of a thief runs through your veins. With the Thief Perk, you get a one-time bonus of +10% to your Sneak, Lock pick, Steal, and Traps skills. A well rounded thief is a live thief.
Oryginalny opis polski: W twoich żyłach płynie złodziejska krew. Dzięki temu Profitowi otrzymujesz jednorazową premię +10% do Skradania się, Otwierania, Kradzieży i Pułapek. Dobry złodziej to żywy złodziej.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: Poziom 3
Liczba poziomów: 1

Twarda skóra
Twarda skóra (Tough hide)
Oryginalny opis angielski: Exposure to radiation has hardened you against the elements. You gain +15 to armour class and +10 to all resistances.
Oryginalny opis polski: Promieniowanie uodporniło cię. Zyskujesz +15 do klasy pancerza i +10% do wszystkich odporności.
Dostępny dla: super mutantów
Wymagania: WT poniżej 8, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Odporność
Odporność (Toughness)
Oryginalny opis angielski: When you are tough, you take less damage. Each level of this Perk adds +10% to your general damage resistance.
Oryginalny opis polski: Jeśli jesteś odporny, otrzymujesz lżejsze obrażenia. Każdy poziom tego Profitu dodaje 10% do twojej ogólnej odporności na obrażenia.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: WT 6, SZ 6, Poziom 3
Liczba poziomów: 3

Szczur tunelowy
Szczur tunelowy (Tunnel Rat)
Oryginalny opis angielski: You can crawl like a baby! (a very FAST baby). You are able to move at walking speed whilst prone.
Oryginalny opis polski: Umiesz pełzać jak niemowlę! (Jak niewiarygodnie SZYBKIE niemowlę). Czołgając się poruszasz się z taką samą prędkością jakbyś szedł.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: ZR 6, Poziom 8
Liczba poziomów: 1

Droga Owocu
Droga Owocu (Way Of The Fruit)
Oryginalny opis angielski: You understand the ancient way of the fruit. You enjoy strange and wonderful benefits whenever you eat fruit.
Oryginalny opis polski: Udało ci się poznać starożytną Drogę Owocu. Gdy zjadasz owoc spotykają cię dziwne i cudowne przyjemności.
Dostępny dla: wszystkich oprócz Psów i Szponów Śmierci
Wymagania: CH 6, Poziom 6
Liczba poziomów: 1

Używanie broni
Używanie broni (Weapon Handling)
Oryginalny opis angielski: You can wield weapons much larger than normally allowed. You gain a +3 to your strength for the purposes of Strength checks when trying to wield weaponry.
Oryginalny opis polski: Możesz posługiwać się znacznie cięższą bronią niż normalnie. Otrzymujesz premię +3 do Siły pod względem sprawdzania, czy możesz używać broni.
Dostępny dla: wszystkich
Wymagania: SI poniżej 7, ZR 5, Poziom 12
Liczba poziomów: 1

Profity wycięte z gry

Poniższe perki zostały usunięte z gry przez twórców, informacje o nich pozostały jednak w plikach gry.

Poszukiwacz bogactw
Poszukiwacz bogactw (Fortune Finder)
Oryginalny opis angielski: You have the talent of finding money in random encounters in the desert.
Oryginalny opis polski: Masz talent do znajdowania pieniędzy. W losowych spotkaniach na pustyni znajdujesz więcej funduszy.
Tajemniczy nieznajomy
Tajemniczy nieznajomy (Mysterious Stranger)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you have gained the attention of a Mysterious Stranger, who will appear to help you from time to time. If your ally is lost in combat, do not expect him (or her) to be replaced.
Oryginalny opis polski: Zwrócił na ciebie uwagę Tajemniczy Nieznajomy (albo Nieznajoma), który będzie ci pomagał od czasu do czasu. Jeśli zginie w walce nie spodziewaj się, że pojawi się następny.
Zapalony gracz
Zapalony gracz (Twitch Gamer)
Oryginalny opis angielski: You are a master of pip-boy games. You have unsurpassed reaction speed with your thumbs!
Oryginalny opis polski: Jesteś mistrzem gier pip-boya. Masz niewiarygodną koordynację palców!
<< Twój Bohater FT