<< Twój Bohater FT
Cechy (Traits)
Szybki metabolizm
Szybki metabolizm (Fast Metabolism)
Oryginalny opis angielski: Your metabolic rate is twice normal. This means that you are much less resistant to radiation and poison, but your body heals faster.
Oryginalny opis polski: Masz dwukrotnie szybszą przemianę materii. Oznacza to, że twoja postać jest mniej odporna na promieniowanie i trucizny, ale jej rany goją się szybciej.
Uwagi: W FT jest to chyba mało przydatne, stimpaki ma się od początku i nie są trudne do zdobycia, a w opcji mulitiplayer nie ma na to czasu.
Dostępna dla: Ludzi, Super mutantów, Szponów Śmierci, Psów.
+2 do tempa leczenia (Healing Rate).
Redukuje odporności na trucizny i promieniowanie (Poison i Radiation Resistance) do 0.

Mięśniak
Mięśniak (Bruiser)
Oryginalny opis angielski: A little slower, but a little bigger. You may not hit as often, but they will feel it when you do! Your total action points are lowered, but your Strength is increased.
Oryginalny opis polski: Działasz trochę wolniej, ale masz za to większe rozmiary. Może nie trafiasz wrogów zbyt często, ale za to poczują siłę twoich ciosów! Liczba twoich punktów akcji zostaje obniżona, ale wzrosła twoja siła.
Uwagi: Przydatne dla każdej postaci, która walczy nie używając żadnych broni dalszego zasięgu.
Dostępna dla: Ludzi, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Robotów, Psów.
+2 SI (ST).
-2 punkty akcji (Action Points).

Drobna budowa
Drobna budowa (Small Frame)
Oryginalny opis angielski: You are smaller than average, but that never slowed you down. You can't carry as much, but you are more agile.
Oryginalny opis polski: Twoja postać ma delikatną budowę ciała, ale ci to nie przeszkadza. Nie możesz dźwigać zbyt wiele, ale masz większą Zręczność.
Uwagi: Przydatne - więcej ruchów kosztem pojemności plecaka, za który w normalnej grze służy nam samochód i inni gracze, a w multi nie jest zbytnio potrzebny.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Szponów Śmierci, Robotów.
+2 ZR (AG).
-50 do maksymalnego udźwigu (Carry Weight).

Jednoręczność
Jednoręczność (One Hander)
Oryginalny opis angielski: One of your hands is very dominant. You excel with single-handed weapons, but two-handed weapons cause a problem.
Oryginalny opis polski: Jedna ręka twojej postaci jest bardzo dominująca. Świetnie radzisz sobie z bronią jednoręczną, ale bronie dwuręczne sprawiają ci kłopot.
Uwagi: Bronie jednoręczne to chyba wszystko to, co nie zalicza się do Broni ciężkiej (Big Guns), więc decyzja nie jest zbyt trudna.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Robotów.
+20% do szansy trafienia z broni jednoręcznej.
-40% do szansy trafienia z broni dwuręcznej.

Finezja
Finezja (Finesse)
Oryginalny opis angielski: Your attacks show a lot of finesse. You don't do as much damage, but you cause more critical hits.
Oryginalny opis polski: Atakujesz bardzo finezyjnie. Zadajesz mniej obrażeń, ale za to częściej uzyskujesz trafienia krytyczne.
Uwagi: Jeżeli połączysz to z Kamikadze, to nie będzie aż tak źle, bo obrażenia naprawdę są o wiele mniejsze. Ale co kto lubi. :-)
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Szponów Śmierci, Robotów, Psów.
+10% do szansy na trafienie krytyczne (Critical Hit).
-25% do zadawanych obrażeń.

Kamikadze
Kamikadze (Kamikaze)
Oryginalny opis angielski: By not paying attention to any threats, you cause a lot more damage. This lowers your armour class to just what you are wearing, but you do more damage with every attack.
Oryginalny opis polski: Ponieważ nie zwracasz uwagi na zagrożenie, zadajesz znacznie poważniejsze obrażenia. Twoja klasa pancerza jest ograniczona tylko do zbroi, którą nosisz, ale każdy twój atak zadaje więcej obrażeń.
Uwagi: Naprawdę przydatne, lepiej szybciej zabić wroga, wtedy nie będzie miał czasu zabić ciebie.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Robotów, Psów.
+25% do zadawanych obrażeń.
Redukuje klasę pancerza (Armor Class) - brak premii do KP od Zręczności.

Ciężka ręka
Ciężka ręka (Heavy Handed)
Oryginalny opis angielski: You swing harder, not better. Your attacks are very brutal, but lack finesse. You rarely cause a good critical, but you always do more melee damage.
Oryginalny opis polski: Uderzasz mocniej, co nie znaczy że lepiej. Twoje ataki są bardzo brutalne, ale brakuje im finezji. Rzadko trafiasz krytycznie, ale w walce wręcz zawsze zadajesz więcej obrażeń.
Uwagi: Dla tych, co brzydzą się bronią, której nie można założyć na rękę bądź składa się z większej ilości części niż jedna.
Dostępna dla: Ludzi, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Robotów, Psów.
+4 do obrażeń w walce wręcz (Melee Damage).
-20% do szansy na trafienie krytyczne.

Szybkostrzelność
Szybkostrzelność (Fast Shot)
Oryginalny opis angielski: You don't have time to aim for a targeted attack because you attack faster than normal people. It costs you one less action point for guns and thrown weapons.
Oryginalny opis polski: Nie masz czasu, by wykonać mierzony atak, ponieważ strzelasz szybciej niż przeciętni ludzie. Atak z broni palnej lub rzucanej kosztuje cię o jeden punkt akcji mniej.
Uwagi: Bez tego nawet nie wychodź na ulicę! Daje wielką przewagę względem przeciwników.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Robotów.
Zmniejsza liczbę punktów akcji (Action Points) przy strzelaniu i rzucaniu o 1.
Pozbawia możliwości oddania strzału mierzonego.

Krwawa łaźnia
Krwawa łaźnia (Bloody Mess)
Oryginalny opis angielski: By some strange twist of fate, people around you die violently. You always see the worst way a person can die.
Oryginalny opis polski: Dziwnym zrządzeniem losu ludzie wokół ciebie umierają gwałtowną śmiercią. Zawsze widzisz, jak ktoś umiera okropną śmiercią.
Uwagi: Czy nie lepiej ustawić ilość krwi w grze na maksimum? Wprawdzie to nie to samo, ale...
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Robotów, Psów.
Zwiększa efektowność (nie efektywność :)) śmierci.


Fatum
Fatum (Jinxed)
Oryginalny opis angielski: The good thing is everyone around you is more vulnerable to bad luck, the bad news is so are you!
Oryginalny opis polski: Wszystkim wokół ciebie bardzo często przytrafiają się krytyczne niepowodzenia w walce, ale niestety ciebie też to dotyczy!
Uwagi: Raczej mało przydatne, choć mały procent graczy bardzo ceni sobie tę cechę - więcej w walce zależy od przypadku.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Robotów, Psów.
Zwiększa prawdopodobieństwo krytycznych wypadków (uszkodzenie broni, itp.) u przeciwników.
Zwiększa prawdopodobieństwo krytycznych wypadków u ciebie.

Dobrotliwość
Dobrotliwość (Good Natured)
Oryginalny opis angielski: You studied less-combative skills as you were growing up. Your combat skills start at a lower level, but First Aid, Doctor and Barter are substantially improved.
Oryginalny opis polski: W okresie dorastania twoja postać uczyła się rzeczy niezwiązanych z walką. Zaczynasz grę z obniżonymi umiejętnościami bojowymi, ale Pierwsza pomoc, Lekarz i Handel są znacznie zwiększone.
Uwagi: Z góry planujesz, czy Twoja postać to bardziej doktorek czy wojownik.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów.
+20% do umiejętności: Pierwsza pomoc (First Aid), Lekarz (Doctor) i Handel (Barter).
-10% do umiejętności: Broń palna (Small Guns), Broń ciężka (Big Guns), Broń energetyczna (Energy Weapons), Walka wręcz (Unarmed), Walka bronią (Melee Weapons), Rzucanie (Throwing).

Podatność na chemię
Podatność na chemię (Chem Reliant)
Oryginalny opis angielski: You are more easily addicted to chemicals. Your chance to be addicted by chemical use is twice normal, but you recover faster from their ill effects.
Oryginalny opis polski: Łatwiej uzależniasz się od chemikaliów. Szansa, że uzależnisz się od substancji chemicznych jest dwukrotnie wyższa, ale szybciej otrząsasz się z ich szkodliwych efektów.
Uwagi: Mała przydatność.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Psów.
Zmniejsza czas działania skutków ubocznych zażywanych narkotyków.
+50% szansa uzależnienia.

Odporność na chemię
Odporność na chemię (Chem Resistant)
Oryginalny opis angielski: Chemicals only affect you half as long as normal, but your chance to be addicted is also only 50% of normal.
Oryginalny opis polski: Chemikalia działają na ciebie tylko przez połowę normalnego czasu, ale ryzyko, że się od nich uzależnisz także jest o 50% mniejsze.
Uwagi: Mała przydatność.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Psów.
-50% szansa uzależnienia.
-50% czas działania narkotyków.

Dziecko Nocy
Dziecko Nocy (Night Person)
Oryginalny opis angielski: Your vision works much better at night. Intelligence and Perception get a +1 bonus at night but a -1 penalty during the day.
Oryginalny opis polski: W nocy widzisz znacznie lepiej. W nocy otrzymujesz premię +1 do Inteligencji i Percepcji, ale w dzień te współczynniki zmniejszają się o 1.
Uwagi: Daje ogromną przewagę podczas nocnych walk, gdy wróg ma o wiele gorszą widoczność. Ale co z resztą drużyny?
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci, Psów.
+1 PE, +1 IN w nocy.
-1 PE, -1 IN w dzień.

Wyszkolenie
Wyszkolenie (Skilled)
Oryginalny opis angielski: Since you spent more time improving your skills than a normal person, you gain 5 additional skill points per experience level. The trade off is that you do not gain as many extra abilities, since you take one level longer to gain perks.
Oryginalny opis polski: Ponieważ twoja postać poświęciła więcej czasu niż inni na rozwijanie swoich umiejętności, co poziom otrzymuje 5 dodatkowych punktów. Ale z tego też powodu, nie zdobywasz tylu specjalnych umiejętności co zwykle. Profity uzyskujesz o jeden poziom później.
Uwagi: Cecha pomijana ze względu na zmniejszenie możliwej liczby profitów do wzięcia, a umiejętności i tak można łatwo wynieść na wysoki poziom.
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci.
+5 do liczby punktów umiejętności (Skill Points) do rozdania na poziom.
Profity (Perks) o poziom rzadziej. Po wybraniu tej cechy, w przypadku ludzi, profity zyskuje się nie co 3, ale co 4 poziomy.

Talent
Talent (Gifted)
Oryginalny opis angielski: You have more innate abilities than most, so you have not spent as much time honing your skills. Your primary statistics are each +1, but you lose -10% on all skills to start, and receive 5 less skill points per level.
Oryginalny opis polski: Twoja postać ma wielkie wrodzone zdolności, więc nie spędzała zbyt wiele czasu na rozwijaniu swoich umiejętności. Wszystkie podstawowe współczynniki zostają zwiększone o 1, ale tracisz 10% w każdej umiejętności i co poziom otrzymujesz o 5 punktów mniej na ich rozwój.
Uwagi: Ja bez tego nie rozpoczynam nawet gry. :-)
Dostępna dla: Ludzi, Ghuli, Super Mutantów, Szponów Śmierci.
+1 do każdego atrybutu (S.P.E.C.I.A.L.).
-5 do liczby punktów umiejętności (Skill Points) do rozdzielenia na poziom.
-10% do wszystkich umiejętności.

Tłusta Skóra
Tłusta Skóra (Vat Skin)
Oryginalny opis angielski: Other people find you hideous to behold and vomitus to smell! You get a bonus to Armour Class, but any friend or foe nearby will suffer penalty to Perception.
Oryginalny opis polski: Inne osoby uważają, że twój widok jest odrażający, a twój zapach powoduje wymioty! Zyskujesz premię do Klasy Pancerza, ale każdy znajdujący się w pobliżu wróg lub przyjaciel będzie miał zmniejszoną Percepcję.
Uwagi: Kto powiedział, że Super Mutant musi być ładny? Jemu i tak nic nie pomoże... biorąc pod uwagę właściwości, postać z tą cechą doskonale nadaje się na ataki bezpośrednie... i samotne.
Dostępna dla: Super Mutantów
+10 do klasy pancerza (Armor Class).
-1 PE u przeciwników będących w pobliżu.
-1 PE u członków drużyny będących w pobliżu.

Bycze Pięści
Bycze Pięści (Ham Fisted)
Oryginalny opis angielski: Genetic engineering has endowed you with huge hands. You get an extra tag skill on Unarmed but you suffer a penalty on all technical skills.
Oryginalny opis polski: Za sprawą inżynierii genetycznej posiadasz ogromne dłonie. Dostajesz dodatkową umiejętność główną w Walce wręcz, ale zmniejszeniu ulegają wszystkie twoje umiejętności techniczne.
Uwagi: Dla Super Mutanta - nic lepszego. Nie dość że paskudny, śmierdzi, to jeszcze ma wielkie dłonie.
Dostępna dla: Super Mutantów.
Zaznaczona od początku dodatkowa główna umiejętność (Tag Skill) w Walce wręcz (Unarmed).
-10% do umiejętności: Pierwsza Pomoc (First Aid), Lekarz (Doctor), Nauka (Science) i Naprawa (Repair).

Udomowienie
Udomowienie (Domesticated)
Oryginalny opis angielski: You have undergone extensive house training and have developed higher than normal Intelligence. However you do less unarmed damage.
Oryginalny opis polski: Zostałeś dokładnie przyuczony do życia wśród ludzi i masz większą Inteligencję. Zadajesz jednak mniejsze obrażenia w walce wręcz.
Uwagi: A po co temu stworzeniu wyglądającemu na połączeniu pantery z człowiekiem większa Inteligencja? Będzie zabijał wrogów książkami?
Dostępna dla: Szponów Śmierci.
+2 IN.
-2 do obrażeń w walce wręcz.

Wścieklizna
Wścieklizna (Rabid)
Oryginalny opis angielski: You are a half crazed feral killing machine. Crippled limbs have less effect on you and you receive bonus action points whenever you kill an opponent. But chemicals, including stim packs, have no effect on you.
Oryginalny opis polski: Jesteś na wpół oszalałą, dziką maszyną do zabijania. Uszkodzenia ciała nie wywierają na tobie dużego efektu, a poza tym dostajesz dodatkowe punkty akcji, gdy zabijesz przeciwnika. Ale nie mają na ciebie wpływu żadne substancje chemiczne, wliczając w to stimpaki.
Uwagi: Nigdy tego nie brałem, ale jeżeli apteczka na ciebie będzie działać, to opłaca się jak najbardziej.
Dostępna dla: Szponów Śmierci.
+5 punktów akcji (Action Points) natychmiast po zabiciu każdego jednego przeciwnika.
W walce nie przeszkadzają ci złamane kończyny.
Nie działają na ciebie żadne chemikalia, stimpaki także.

Lśnienie
Lśnienie (Glowing One)
Oryginalny opis angielski: Extreme radiation exposure has left you glowing in the dark! Darkness is no obstacle to you or your enemies. You gain resistance to radiation but you radiate those around you.
Oryginalny opis polski: Ciągłe wystawienie na działanie promieniowania sprawiło, że świecisz w ciemności! Ciemność nie przeszkadza tobie, ani twoim wrogom. Zyskujesz odporność na promieniowanie, ale napromieniowujesz tych, którzy znajdują się obok ciebie.
Uwagi: Dzień czy noc - nie robi różnicy... ale z tym promieniowaniem to przerąbane.
Dostępna dla: Ghuli.
+50% do odporności na promieniowanie.
Ciemność nie stanowi dla ciebie problemu.
Napromieniowujesz członków drużyny.
Ciemność nie przeszkadza twoim wrogom.

Złota rączka
Złota rączka (Tech Wizard)
Oryginalny opis angielski: ou spent your formative years hunched over a bench learning tech stuff. Trouble is you've ruined your eyes! You get a bonus to Science, Repair and Lockpick skills, but a penalty to Perception.
Oryginalny opis polski: Swój okres dorastania spędziłeś skulony w ławce, zdobywając wiedzę na temat techniki. Kłopot w tym, że zepsułeś sobie oczy! Zyskujesz premię do Nauki, Naprawy i Otwierania, ale zmniejsza się twoja Percepcja.
Uwagi: Na co to komu w FT, to ja nie wiem...
Dostępna dla: Ghuli.
+20 do umiejętności: Nauka, Naprawa i Otwieranie (Science, Repair i Lockpick).
-1 PE.

Strzeż się Żniwiarza
Strzeż się Żniwiarza (Fear the Reaper)
Oryginalny opis angielski: You have cheated death! You gain perks more quickly as though you were still alive. Unfortunately you are now on deaths short list!
Oryginalny opis polski: Udało ci się oszukać śmierć! Zdobywasz profity szybciej, niż gdybyś żył normalnie. Niestety, znajdujesz się u śmierci na liście do odstrzału!
Uwagi: To mi się kojarzy z Pratchettem i jego serią książek o Śmierci, który miał problemy ze swoją psychiką... :) W czasie gry, nad bohaterem, którego "to" dopada pojawia się komunikat "Strzeż się Żniwiarza!". W panelu komunikatów pokazuje się tekst: "Kosa Żniwiarza uderza: (nazwa bohatera)" i postać ginie (opis podesłany przez PerfectShadow'a).
Dostępna dla: Ghuli.
Profity (Perks) o poziom częściej.
Poluje na Ciebie Śmierć. :)

Twardy korpus
Twardy korpus (Tight Nuts)
Oryginalny opis angielski: This robot was built to take the knocks. It has increased damage thresholds but it is twice as difficult to repair.
Oryginalny opis polski: Ten robot został tak skonstruowany, by wiele wytrzymać. Posiada dwukrotnie większą podstawową odporność na obrażenia, ale jego naprawa jest dwa razy trudniejsza.
Uwagi: Czyli odpadnięcie nakrętki jest mało prawdopodobne, ale jak ci się to zdarzy, to zużyjesz 15 innych do naprawy.
Dostępna dla: Robotów.
+5 próg obrażeń (Damage Treshold) wszystkich typów oprócz elektrycznych.
-50% liczba odzyskiwanych PW (HP) w trakcie napraw.

Komputer celowniczy
Komputer celowniczy (Targeting Computer)
Oryginalny opis angielski: This robot has a dedicated targeting computer. All attacks cost +1 action points to perform but when it does attack it has a +15% chance to hit.
Oryginalny opis polski: Ten robot posiada specjalny komputer celowniczy. Wszystkie ataki kosztują dodatkowo +1 punkt akcji, ale mają 15% większą szansę trafienia.
Uwagi: Dodasz przy pierwszych trzech poziomach trochę więcej na celność w którymś ataku i wyjdzie na to samo.
Dostępna dla: Robotów.
+15% do szansy trafienia.
+1 zużywanych punktów akcji przy każdym ataku.

Oprogramowanie Beta
Oprogramowanie Beta (Beta Software)
Oryginalny opis angielski: This robot is equipped with experimental software. It gets 4 tag skills but is prone to unexpected system glitches.
Oryginalny opis polski: Ten robot został wyposażony w eksperymentalną wersję oprogramowania. Otrzymuje 4 główne umiejętności, ale ma zwiększoną szansę krytycznego niepowodzenia.
Uwagi: Całkiem ciekawe krytyczne niepowodzenia urozmaicają grę. :)
Dostępna dla: Robotów.
Dodatkowa umiejętność gówna (Tag Skill).
Podczas użycia którejś z umiejętności głównych (Tag Skills) istnieje duża szansa, że ci się nie powiedzie.

Tarcza EMP
Tarcza EMP (EMP Shielding)
Oryginalny opis angielski: This robot has a dedicated EMP shielding system. This makes it heavier and therefore slower. This trait causes a penalty to Agility but a 30% bonus to EMP resistance.
Oryginalny opis polski: Ten robot posiada specjalny system ochrony przed atakami elektromagnetycznymi. Jest przez to cięższy i bardziej powolny. Cecha ta zmniejsza zręczność, ale dodaje 30% premii do odporności na ataki elektromagnetyczne.
Uwagi: Jeżeli większość stanowią wrogowie z bronią elektryczną i granatami plazmowymi, to może być przydatne.
Dostępna dla: Robotów.
+30% do odporności na broń EMP.
-2 ZR (AG).

<< Twój Bohater FT