<< Twój Bohater F3
WPROWADZENIE

K.O.Z.A.Umiejętności definiują kim jest nasza postać - jesteś komandosem czy zwiadowcą? Lekarzem czy mechanikiem? Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć te profesje, a nawet dorzucić talenty handlowe czy cokolwiek sobie wymarzymy. W Fallout 3 okrojono dostępne umiejętności, między innymi o pułapki czy pierwszą pomoc. Taki zabieg, chociaż dość kontrowersyjny wyszedł grze na dobre, teraz wszystkie umiejętność mają równy wpływ na rozgrywkę i nie można powiedzieć że któraś jest zbędna (może oprócz handlu) . Określić swoje uzdolnienia, będziemy mogli podczas egzaminu K.O.Z.A., gdy skończymy 16 lat oraz przy wyjściu z krypty 101.

UMIEJĘTNOŚCI (SKILLS)
Broń Palna Broń Palna (Small Guns)
Oryginalny opis angielski: Small Guns determines your effectiveness with all conventional projectile weapons, such as the 10mm pistol, BB Gun, Assault rifle, and Combat Shotgun.
Oryginalny opis polski: Broń palna określa twoją skuteczność w wale orężem wykorzystującym zwykły rodzaj amunicji, np: pistolet 10mm, wiatrówka, karabinek czy strzelba bojowa.
Uwagi: Broń palna jest najbardziej rozpowszechniona, przyda się prawie każdej postaci.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Zwinność
Wartość wyjściowa: 7

Broń Ciężka Broń Ciężka (Big Guns)
Oryginalny opis angielski: The Big Guns skill determines your combat effectiveness with all oversized weapons such as the Fat Man, Missile Launcher, Flamer, Minigun and Gatling Laser.
Oryginalny opis polski: Broń ciężka określa twoją skuteczność w posługiwaniu się orężem dużego kalibru, np. wyrzutnią rakiet, miotaczem ognia, działkiem obrotowym czy laserem Gutlinga.
Uwagi: Coś dla dużych chłopców, do tej kategorii należy również Pakietnica (Rock-it Lanucher).
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Wytrzymałość
Wartość wyjściowa: 7

Broń Energetyczna Broń Energetyczna (Energy Weapons)
Oryginalny opis angielski: The Energy Weapons skill determines the effectiveness with weapons such as the Laser Pistol, Laser Rifle, Plasma Rifle and Plasma Pistol
Oryginalny opis polski: Broń energetyczna to skuteczność w posługiwaniu się sprzętem typu pistolet laserowy, karabin laserowy, karabin plazmowy czy pistolet plazmowy.
Uwagi: Tej broni jest stosunkowo mało, ale takie zabawki jak plasma rifle czy alien blaster to najlepsze bronie w grze.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Percepcja
Wartość wyjściowa: 7

Walka Wręcz Walka Wręcz (Unarmed)
Oryginalny opis angielski: The Unarmed skill is used for fighting without a weapon, or with the few weapons specifically designer for hand-to-hand combat, like Brass Knuckles or the Power Fist.
Oryginalny opis polski: Umiejętność ta jest wykorzystywana do walki na gołe pięści lub z wykorzystaniem kilku przedmiotów, które są podczas niej pomocne, np. kastetów czy rękawic wspomaganych.
Uwagi: Postacie walczące wręcz są tak samo skuteczne, jak te używające różnorakiej maści broni dystansowej.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Wytrzymałość
Wartość wyjściowa: 7

Broń Biała Broń Biała (Melee Weapons)
Oryginalny opis angielski: The Melee Weapons skill determines your effectiveness with any melee weapon, from the simple lead pipe all the way up to the high-tech Super Sledge.
Oryginalny opis polski: Broń biała określą twoją skuteczność w walce każdą bronią krótkodystansową, od zwykłej ołowianej pałki po Super Młot.
Uwagi: Jeżeli lubisz zabawę kijem bejsbolowym, to jest to coś dla ciebie, w niczym nie ustępują broni palnej.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Siła
Wartość wyjściowa: 7

Materiały Wybuchowe Materiały Wybuchowe (Explosives)
Oryginalny opis angielski: The Explosives skill determines the power of any set mines, the ease of disarming any hostile mines, and the effectiveness of any thrown grenades.
Oryginalny opis polski: Materiały wybuchowe wpływają na silę rażenia podłożonych min, umiejętność ich rozbrajania oraz skuteczność granatów.
Uwagi: W F3, w przeciwieństwie do poprzednich części, materiały wybuchowe są bardzo skuteczne i stanowią wspaniały dodatek do innych umiejętności bojowych.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Percepcja
Wartość początkowa: 7

Skradanie się Skradanie się (Sneak)
Oryginalny opis angielski: The higher your Sneak skill, the easier it is to remain undetected, steal an item, or pick someone's pocket. Successfully attacking while undetected grants an automatic critical hit.
Oryginalny opis polski: Im wyższa umiejętność skradania się, tym łatwiej będzie ci pozostać niewykrytym, ukraść jakiś przedmiot czy przeczesać komuś kieszenie. Skuteczny atak z ukrycia powoduje natychmiastowe trafienie krytyczne.
Uwagi: Ciekawa umiejętność, dobry pomysł dla snajpera.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Zwinność
Wartość początkowa: 7

Otwieranie Zamków Otwieranie Zamków (Lockpick)
Oryginalny opis angielski: The Lockpick skill is used to open locked doors and containers.
Oryginalny opis polski: Otwieranie zamków pozwala na dostawanie się do zamkniętych pomieszczeń i schowków.
Uwagi: Umiejętność niemal niezbędna.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Percepcja
Wartość wyjściowa: 7

Naprawa Naprawa (Repair)
Oryginalny opis angielski: The Repair skill allows you to maintain any weapons and apparel. In addition, the higher your Repair skill, the better the starting condition of any custom-made weapons.
Oryginalny opis polski: Umiejętność naprawy pozwala przywrócić do stanu używalności dowolną broń czy strój. Dodatkowo im wyższa wartość tej zdolności, tym lepszy początkowy stan techniczny każdej własnoręcznie zbudowanej broni.
Uwagi: Umiejętność absolutnie niezbędna, pozwala naprawiać broń i pancerze, używając części z innych tego rodzaju przedmiotów.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Inteligencja
Wartość początkowa: 7

Medycyna Medycyna (Medicine)
Oryginalny opis angielski: The Medicine skill determines how many Hit Points you'll replenish upon using a Stimpak, and the effectiveness of Rad-X and RadAway.
Oryginalny opis polski: Medycyna określa ilość punktów żywotności odzyskiwanych podczas korzystania ze stimpaków, a także skuteczność pakietów Rad-X oraz AntyRadu.
Uwagi: Przydatne, stimpaki mają to do siebie że szybko się kończą ale jakoś specjalnie bym jej nie rozwijał.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Inteligencja
Wartość wyjściowa: 7

Nauki Ścisłe Nauki Ścisłe (Science)
Oryginalny opis angielski: The Science skill represents your combined scientific knowledge, and is primarily used to hack restricted computer terminals.
Oryginalny opis polski: Nauki ścisłe odzwierciadlają twój ogólny poziom wiedzy naukowej. Umiejętność ta jest wykorzystywana głównie podczas włamywania się do zabezpieczonych terminali.
Uwagi: Pozwala na hakowanie komputerów oraz dodaje nowe opcje dialogowe - warto trzymać na wysokim poziomie.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Inteligencja
Wartość początkowa: 7

Retoryka Retoryka (Speech)
Oryginalny opis angielski: The Speech skill governs how much you can influence someone through dialogue, and gain access to information they might otherwise not want to share.
Oryginalny opis polski: Retoryka określa stopień twojego wpływu na inne postacie podczas rozmowy. W ten sposób możesz zdobywać informacje, którymi te postacie niekoniecznie chciały by się z tobą podzielić.
Uwagi: Bardzo ważna umiejętność, możliwość użycia retoryki pojawia się w większości rozmów i pozwala uzyskać bardzo ciekawe efekty.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Charyzma
Wartość początkowa: 7

Handel Handel (Barter)
Oryginalny opis angielski: The Barter skill affects the prices you get for buying and selling items. In general, the higher your Barter skill, the lower your prices on purchased items.
Oryginalny opis polski: Umiejętność handlu wpływa na ceny, które oferują ci postacie podczas kupna i sprzedaży przedmiotów, ogólnie rzecz biorąc, im wyższy poziom tej umiejętności, tym niższe ceny kupowanych przedmiotów.
Uwagi: Dzięki tej umiejętności, będziesz płacił mniej za kupowane towary.
Powiązany atrybut S.P.E.C.I.A.L: Charyzma
Wartość początkowa: 7

<< Twój Bohater F3