<< Twój Bohater F1
S.P.E.C.I.A.L.

Siła ST - Strength (SI - Siła)
Oryginalny opis angielski: Row physical strenght. A hight Strenght is good for physical characters.
Oryginalny opis polski: Surowa siła fizyczna. Wysoka przydaje się zwłaszcza osobom torującym sobie drogę przez życie za pomocą pięści. Siła określa liczbę punktów wytrzymałości, ilość obrażeń zadawanych w walce wręcz oraz udźwig.
Uwagi: Siła jest podstawą każdego mięśniaka. Odpowiednia jej wartość jest również potrzebna, aby efektywnie korzystać z większych broni. Jeśli masz ST mniejszą niż 6 to nie będziesz mógł używać niektórych broni!
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1 do Hit Points (Punktów Wytrzymałości)
+25 do Carry Weight (Udźwigu)
+1 do Melee Damage (Obrażenia w Walce Wręcz), jeżeli ST jest większa niż 6
+2% do umiejętności Unarmed (Walki Wręcz) i Melee Weapons (Walki Bronią)
-20% celności przy strzelaniu z broni, która wymaga więcej ST niż posiadasz

Percepcja PE - Perception (PE - Percepcja)
Oryginalny opis angielski: The ability to see, hear, taste and notice usual things. A high Perception is important for a shrapshooter.
Oryginalny opis polski: Zdolność widzenia, słyszenia, smakowania oraz zauważania niezwykłych rzeczy. Wysoka percepcja potrzebna jest strzelcowi wyborowemu. Wpływa ona na inicjatywę oraz modyfikatory dystansu w walce na odległość.
Uwagi: Krótko mówiąc - określna Twój zwrok, słuch, dotyk i wszystkie inne zmysły. Cecha dość ogólna i zarazem bardzo przydatna.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1% do umiejętności Doctor (Lekarz), Locpick (Otwieranie) i Traps (Pułapki)
+2 do Sequence (Kolejności Akcji)
+2% do umiejętności First Aid (Pierwsza Pomoc)

Wytrzymałość EN - Endurance (WT - Wytrzymałość)
Oryginalny opis angielski: Stamina and physical thoughness. A character with high Endurance will suvive where others may not.
Oryginalny opis polski: Tężyzna i krzepkość fizyczna. Wytrzymałość determinuje liczbę PW, odporność na trucizny i prom., tempo zdrowienia oraz liczbę PW otrzymywanych przy awansie na wyższy poziom.
Uwagi: Jeżeli twoją taktyką jest wyskakiwanie na przeważających liczebnie i technicznie przeciwników to jest cecha właśnie dla Ciebie.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+2 do Hit Points (Punktów Wytrzymałości)
+5% do Poison i Radiation Resistance (Odporności na Trucizny i Promieniowanie)
+2% do umiejętności Outdoorsman (Sztuka Przetrwania)

Charyzma CH - Charisma (CH - Charyzma)
Oryginalny opis angielski: A combination of appearance and charm. A high Charisma is important for characters that want to influence people with words.
Oryginalny opis polski: Połączenie aparycji i uroku osobistego. Wysoka charyzma ważna jest dla postaci, które pragną wpływać na innych za pomocą słów. Modyfikuje ona reakcje innych osób oraz ceny.
Uwagi: Jeżeli zawsze chciałeś być uwielbiany przez ludzi to jest coś dla Ciebie. Charyzma modyfikuje zachowania spotkanych postaci, oraz ceny towarów, zależy też od niej maksymalna liczba postaci w drużynie.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1 członek do drużyny na każde DWA punkty (liczba zaokrąlana do dołu)
+5% do umiejętności Speech (Retoryka)
+4% do umiejętności Barter (Handel)

Inteligencja IN - Intelligence (IN - Inteligencja)
Oryginalny opis angielski: Knowledge, wisdom and the ability to think quickly. A high Intelligence is important for any character.
Oryginalny opis polski: Wiedza, mądrość życiowa i zdolność szybkiego myślenia. Określa liczbę nowych punktów umiejętności otrzymywanych przy awansie, dostępne opcje dialogowe i poziom wielu umiejętności.
Uwagi: W Falloucie jest to najważniejsza cecha. Jeżeli w Baldur's Gate grałeś pół-mózgiem i nie odczuwałeś z tego powodu żadnych problemów, to tutaj grając takim baranem umrzesz w butach już na początku. W postnuklearnym świecie przydaje się jako jedyna na każdym kroku.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+2 do Skill Points (Punktów Umiejętności) na następny poziom doświadczenia
+4% do umiejętności Science (Nauka)
+2% do umiejętności First Aid (Pierwsza Pomoc) i Outdoorsman (Sztuka Przetrwania)
+1% do umiejętności Doctor (Lekarz) i Repair (Naprawa)

Zręczność AG - Agility (ZR - Zręczność)
Oryginalny opis angielski: Coordination and the ability to move well. A high Agility is important for any active character.
Oryginalny opis polski: Koordynacja ruchowa i zdolność sprawnego poruszania się. Wpływa na liczbę dostępnych punktów akcji, klasę pancerza, inicjatywę oraz poziom wielu umiejętności.
Uwagi: Kolejna po Inteligencji najprzydatniejsza cecha. Przy zręczności 10 i kilku perkach dodających punkty ruchu teoretycznie można zmienić tytuł gry na "Matrix", gdyż będziesz w stanie podczas jednej tury zrobić dwa razy więcej niż Twój przeciwnik.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1 do Action Points (Punktów Akcji) za każde DWA punkty Zręczności
+1 do Armor Class (Klasy Pancerza)
+4% do umiejętności Throwing (Rzucanie), Small Guns, Big Guns i Energy Weapons (Broń Palna, Ciężka i Energetyczna)
+2% do umiejętności Unarmed (Walka Wręcz) i Melee Weapons (Walka Bronią) +3% do umiejętności Sneak (Skradanie) i Steal (Kradzież)
+1% do umiejętności Traps (Pułapki) i Locpick (Otwieranie)

Szczęście LK - Luck (SZ - Szczęście)
Oryginalny opis angielski: Fate. Karma. An extremely high or low Luck will affect the character-somehow. Events and situations will be changed by how lucky (or unlucky) your character is.
Oryginalny opis polski: Los. Karma. Skrajnie wysokie lub niskie szczęście wpływa na twoją postać w taki czy inny sposób. Wydarzenia i sytuacje zmieniają się w zależności od tego, jak bardzo jest ona obdarzona szczęściem (lub pechem).
Uwagi: Z pozoru bardzo przydatna cecha, pozwalająca znajdować wartościowe przedmioty, spotykać ciekawych ludzi, przypadkowo wygrywać walki (lub odwrotnie). Jednak praktycznie wygląda to mniej wspaniale, gdyż nie masz najmniejszego pojęcia kiedy to szczęście Ci się przyda. Nigdy nie miałem tej cechy wyższej niż 3. W grze istnieje łatwy sposób, aby podwyższyć sobie ten współczynnik o 2 w mieście NCR.
Modyfikuje (każdy kolejny punkt):
+1% do szansy zadania Critical Hit (Krytycznego Ciosu)
+5% do umiejętności Gambling (Hazard)

<< Twój Bohater F1